stat4u
Powiat

Cyfrowa autostrada dla powiatu sępoleńskiego

Robert Lida, 22 styczeń 2019, 12:16
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace związane z uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która połączy wszystkie szkoły w Polsce i zapewni dostęp do szybkiego internetu. W ubiegłym tygodniu starosta i burmistrzowie spotkali się z pełnomocnikiem firmy, która będzie budowała sieć światłowodową na terenie powiatu sępoleńskiego w ramach projektu OSE.
Cyfrowa autostrada  dla powiatu sępoleńskiego

Jan Maciejewski (pierwszy z lewej) przedstawia samorządowcom koncepcję budowy OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to projekt, który ma zapewnić wszystkim placówkom oświatowym, a jest ich w sumie 30,5 tys., dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Internet dla szkół w ramach OSE ma być darmowy, a obsługą sieci zajmować się będzie wybrany już podmiot, czyli Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. OSE ma powstać w oparciu o istniejącą, komercyjną sieć światłowodową, ale w jej zasięgu jest tylko ułamek szkół. Dlatego ze środków publicznych oraz unijnych wybudowane zostaną nowe sieci światłowodowe. Takie inwestycje będą realizowane również na terenie naszego powiatu.
– Program jest oparty na tak zwanych obszarach. Powiat sępoleński znalazł się w jednym obszarze wspólnie z powiatami świeckim i tucholskim – mówi starosta Jarosław Tadych.
Tak zwany obszar świecki został rekomendowany do dofinansowania w wysokości 57.874.473 zł. Beneficjentem tych środków oraz wykonawcą inwestycji jest spółka akcyjna INEA. Zapowiadają się więc na naszym terenie kolejne „wykopki” związane z budową sieci światłowodowej.
W ubiegłym tygodniu starosta, burmistrzowie oraz wójt spotkali się z Janem Maciejewskim, pełnomocnikiem spółki INEA, który przedstawił szczegóły planowanych inwestycji.
– Okazuje się, że samorządy mogą wspomóc tę inwestycję. Chodzi o opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestor kieruje się również względami ekonomicznymi. Jego zdaniem próg opłacalności to maksymalnie 20 złotych za metr kwadratowy zajętego pasa drogowego. W przypadku dróg powiatowych opłata ta wynosi 16 złotych. Samorządy na tym wiele nie stracą, a zysk jest ogromny – mówi starosta Tadych.
Każdy wlaściciel drogi, np. powiat czy gmina, zgodnie z ustawą o drogach publicznych ma prawo pobierać opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami utrzymania tej drogi. Zatem jeśli w pasie drogowym zakopuje się rurę wodociągową, kanalizacyjną czy właśnie światłowód, to jego właściciel przez 20 lat płaci do kasy samorządu opłatę za zajęcie pasa drogowego. Jej wysokośc ustalana jest w drodze uchwały rady powiatu czy rady gminy. Rada ustala wysokość opłaty za metr kwadratowy zajętej powierzchni. Kwoty, które podał starosta, są to właśnie roczne stawki za metr kwadratowy pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego w nim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. W gminie Kamień jest to 25 zł, w gminie Sępólno 3 zł, a gmina Sośno w ogóle nie pobiera takiej opłaty. Burmistrz Kamienia już zadeklarował, że zaproponuje radzie miejskiej obniżenie stawki.
Ważne jest też to, że docelowo budowana w ramach projektu OSE sieć szerokopasmowego internetu będzie dostępna również dla wszystkich chętnych. 

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...