Powiat

Dwa miliony dla "Naszej Krajny"

Robert Środecki, 02 maj 2018, 13:51
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłą środę w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie kilkunastu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród beneficjentów jest Stowarzyszenie „Nasza Krajna”, które otrzyma ponad 2 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości.
Dwa miliony dla "Naszej Krajny"

Władysław Szyling odbiera umowę na kolejne dofinansowanie Stowarzyszenia „Nasza Krajna”

Umowy na realizację projektów grantowych skierowanych do przedsiębiorców podpisali przedstawiciele lokalnych grup działania. Wśród nich był Władysław Szyling, prezes Stowarzyszenia „Nasza Krajna”, które zamierza realizować projekt pt. „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania – rozwój przedsiębiorczości”. Całkowita wartość projektu to 3,348 mln zł. dofinansowanie wyniesie 2,344 mln zł. „Projekt zakłada wsparcie istniejących na obszarze LSR mikro- i małych przedsiębiorstw w postaci grantów dofinansowujących inwestycje. Projekt zakłada, że wsparcie otrzyma 34 mikro- i małych przedsiębiorców na inwestycję o wartości minimum 10.000,00 zł, maksymalnie 100. 000,00 zł. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów. Pierwszy w II kwartale 2018 r. z kwotą alokacji 827.348,80 zł. Drugi w III kwartale 2019 r. z kwotą alokacji 1.516.806,10 zł. Wskaźniki zakładane w projekcie to: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - minimum 34; liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - minimum 34; wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o 10 osób; liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10; liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy na obszarze realizacji LSR głównie z wysokim bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej, czego efektem końcowym będzie ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” - czytamy w krótkim opisie projektu.
Ten projekt różni się od poprzednich. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają dotację, nie mają obowiązku tworzenia nowych miejsc pracy i zatrudniania dodatkowych osób. Istnieje możliwość otrzymania wsparcia, które pokryje 70% kosztów planowanej inwestycji – mówi Władysław Szyling, prezes Stowarzyszenia „Nasza Krajna”.