Powiat

Dwa miliony dla szpitala

Robert Środecki, 06 czerwiec 2018, 14:38
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłą środę w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się ceremonia wręczenia umów na dofinansowaniu kilkudziesięciu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Na liście beneficjentów znalazła się spółka Novum-Med, która na modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Więcborku otrzyma 2 miliony złotych.
Dwa miliony dla szpitala

Umowę na dofinansowanie przebudowy szpitala odebrały Maria Kiełbasińska i Barbara Myślińska

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podzielono środki i wręczono umowy na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę społeczną i lepszą jakość publicznej służby zdrowia. W sumie 20 podmiotów otrzymało 25 mln zł na realizację projektów o łącznej wartości 41 mln zł. Spółka Novum-Med otrzyma wsparcie na inwestycję pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Więcborku”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 mln zł, dofinansowanie stanowi połowę tej kwoty. „Projekt dotyczy rozbudowy, przebudowy i doposażenia oddziałów szpitalnych: Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. Inwestycja wpisuje się w typy projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach poddziałania 6.1.1., tj. przeprowadzenia niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz wyposażenia w sprzęt medyczny. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup sprzętu i aparatury medycznej, roboty budowlane (w tym dokumentację), aktualizację PFU, kosztorys, przygotowanie wniosku IOWISZ, opłatę za wydanie wniosku IOWISZ, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie studium wykonalności, montaż odbojnic, nadzór inwestorski, promocję projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. Realizacja projektu w zakładanym zakresie usprawni działalność Szpitala Powiatowego w Więcborku i umożliwi lekarzom specjalistom stawianie szybszych diagnoz, które dzięki nowoczesnej technologii będą dokładniejsze. Co więcej, obecna sytuacja związana z awariami wysłużonego sprzętu utrudnia kompleksowe leczenie chorych i zmusza do transportowania pacjentów do innych placówek. Taka sytuacja powoduje nie tylko opóźnienia oraz potencjalne niebezpieczeństwo dla pacjentów, ale także kosztowność wykonywanych badań na zlecenie. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego poprawi jakość świadczonych usług, zwiększy komfort leczenia chorych, a także podniesie atrakcyjność Szpitala mogącego oferować swoim pacjentom świadczenia medyczne na wysokim poziomie” - czytamy w opisie projektu. Większość placówek medycznych i innych podmiotów publicznych inwestuje w innowacyjne rozwiązania generujące oszczędności takie jak solary, fotowoltaikę i panele słoneczne. Ogromne płyty pojawiają się na dachach budynków co znacznie obniża bieżące funkcjonowanie placówek. W tej dziedzinie powiat sępoleński ma duże zaległości.