stat4u
Sępólno

Gmina inwestuje w selektywną zbiórkę

Robert Środecki, 08 marzec 2018, 15:01
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Gmina Sępólno przygotowuje się do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ma on powstać na terenie oczyszczalni ścieków. Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie kosztowała około 2,5 mln zł.
Gmina inwestuje w selektywną zbiórkę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków

Gmina Sępólno przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i otrzymała grant na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. – Środki są już przyznane. Otrzymamy maksymalne dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 2,40 mln zł. Posiadamy projekt funkcjonalno-użytkowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który ma się mieścić na oczyszczalni. Wybudujemy tam specjalne rampy najazdowe dla samochodów. Na dole będą usytuowane boksy z pojemnikami na odpady. Ponadto zamierzamy wykorzystać i zaadaptować pomieszczenia, z których w przeszłości korzystała oczyszczalnia – mówi burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski. Teoretycznie inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych powinna być gotowa w tym roku – Nie da się tego wykonać do połowy roku ponieważ konkursy zostały rozstrzygnięte bardzo późno. Wraz z innymi gminami wnioskujemy o przesunięcie terminów. Inwestycja będzie realizowana przez dwa lata. W tym roku chcemy ogłosić przetarg i rozpocząć prace – dodaje burmistrz. Mieszkańcom Sępólna i okolic przypominamy, że na terenie oczyszczalni ścieków działa prowizoryczny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie nieodpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej) można wywieźć odpady. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00 i w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00. W PSZOK-u przyjmowane są: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, leki i chemikalia, baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500kg jednorazowo, nie więcej niż 2000kg/rok na osobę, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano -architektonicznej. Drodzy mieszkańcy, wyrzucanie starych tapczanów i kanap oraz zniszczonych telewizorów na okoliczne pola nie ma żadnego sensu. W oczyszczalni tego typu odpadów można pozbyć się za darmo i bez wyrzutów sumienia.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...