stat4u
Kamień

Groszowe podwyżki, ale jednak

Robert Lida, 28 listopad 2019, 12:42
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W przyszłym roku mieszkańców gminy Kamień czeka podwyżka podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. Na temat opłaty śmieciowej jeszcze trudno cokolwiek powiedzieć, ale na pewno będzie bolało.
Groszowe podwyżki, ale jednak

Na zdjęciu: kamieńscy radni: Natalia Marciniak, Dariusz Foleżyński, Jarosław Dobek i Piotr Łukarski podczas środowych obrad komisji rewizyjnej poświęconych podatkom.

Groszowe podwyżki, ale jednak

Od 1 stycznia zmienią się też zasady przyjmowania odpadów na PSZOK-u

Subwencja w dół, podatki w górę

W ubiegłym tygodniu komisje Rady Miejskiej w Kamieniu zajmowały się przyszłorocznymi podatkami i opłatami lokalnymi. Gmina musi głębiej sięgnąć do kieszeni podatników, ponieważ budżet państwa w coraz mniejszym stopniu finansuje oświatę. Także gmina Kamień otrzyma w przyszłym roku subwencję oświatową, która nie pokryje wydatków związanych choćby z podwyżkami nauczycielskich wynagrodzeń. Przypadek powiatu sępoleńskiego, o którym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, to przypadek kliniczny, ale dotykający wszystkie samorządy w Polsce. Ewidentnie państwo utrzymanie szkół przerzuca na barki samorządów, czyli w konsekwencji na mieszkańców. 
– Nie będziemy mieli wyjścia. Trzeba będzie ciąć inwestycje, aby dołożyć do oświaty – mówi burmistrz Wojciech Głomski, bezradnie rozkładając ręce. 
Jedynym wyjściem  było zwiększenie dochodów własnych gminy, czyli podwyżka podatków. Burmistrz zaproponował radnym wzrost podatku od nieruchomości. W poszczególnych grupach podatkowych jest to wzrost o kilka groszy, ale w sumie ma on przynieść budżetowi prawie 250.000 złotych.  W tym roku dochody gminy z podatku od nieruchomości wynosiły 1.906.000 zł w stosunku do całego budżetu zamykającego się kwotą 33.000.000 zł, a plan w projekcie budżetu na 2020 rok to 2.150.000 zł.
Na przykład: obecna stawka podatku od budynków mieszkalnych wynosi 74 gr za metr kwadratowy, a w przyszłym roku ma wzrosnąć do 77 gr. Podatek od budynków zajętych na działalność gospodarczą wzrośnie najwięcej, bo  z obecnych 18,90 zł do 19,66 zł. Natomiast stawka podatku od gruntów zajętych pod działalność gospodarczą wzrośnie z 76 gr do 79 gr Właściciele domków letniskowych zapłacą 7,38 zł za metr kwadratowy powierzchni, obecna stawka to 7,10 zł. Trzeba zaznaczyć, że te stawki są i tak niższe od stawek, które dopuszcza prawo. Rada gminy ma prawo obniżyć swoje stawki w stosunku do urzędowych, ale za to jest karana i wówczas otrzymuje  z budżetu państwa obniżoną subwencję ogólną. 
W przyszłym roku w gminie Kamień nie wzrośnie podatek od środków transportowych. Mimo że radni nie zajmują się w ogóle podatkiem rolnym, to i tak on wzrośnie. Przypominamy, że podstawą naliczania podatku rolnego jest cena kwintala żyta ogłoszona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena na rok przyszły to 58,46 zł i jest ona o 7 proc. wyższa od tegorocznej. Samorząd ma prawo tę cenę obniżyć. Jeżeli nie podejmie żadnych działań, to w następnym roku podatkowym obowiązuje stawka GUS-owska. Kwota podatku rolnego od hektara przeliczeniowego to 2,5-krotność ceny żyta, czyli w przyszłym roku będzie to 146,15 zł, a w tym roku obowiązuje kwota 135,90 zł. 
Ożywioną dyskusję podczas prac komisji wywołała proponowana podwyżka opłaty od posiadania psa. Obecnie w gminie Kamień wynosi ona 30 zł od jednego psa, a propozycja na przyszły rok to 33 zł. Przy tej okazji zawsze powstaje dylemat, czy podwyżka nie zniechęci posiadaczy czworonogów do płacenia tej daniny? Niestety, jest to opłata trudna do ściągnięcia. Po prostu psy nie są rejestrowane, a system weryfikacji liczby psów w danej gminie nie istnieje. – Rozwiązaniem byłoby obowiązkowe czipowanie psów – podpowiada burmistrz Głomski.  W tym roku z opłaty od posiadania psów do budżetu gminy wpłynęło 9.870 zł.

Preludium do podwyżek

Kamieńscy radni zajęli się również pakietem uchwał dotyczących odbioru i zagospodarowania śmieci z terenu gminy. Zmiany wynikają z nowelizacji tak zwanej ustawy śmieciowej, która weszła w życie we wrześniu. Na gminnym PSZOK-u przyjmowane będą dodatkowo i nieodpłatnie odzież i tekstylia, żarówki i świetlówki oraz strzykawki. Ponadto ustawa po raz pierwszy wprowadziła pojęcie kompostownika. Jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje jego posiadanie, to w zamian będzie miał niższą opłatę śmieciową. Kompostownikiem może być luźna pryzma odpadów lub obudowany pojemnik z przepuszczalnym dnem. 
Radny Eugeniusz Stryszyk pytał, czy rolnicy, którzy swoje biodegradowalne odpadki wyrzucają na płyty obornikowe też będą mogli liczyć na ulgę w opłacie. Okazuje się, że nie, ponieważ podłoże musi być przepuszczalne. – Co z mieszkańcami budynków wielolokalowych na wsiach, którzy na swoich działkach mają kompostowniki? Ja też mam taki kompostownik i z niego korzystam – pytał radny Bogdan Januszewski.
Niestety, na ulgę z tytułu posiadania kompostownika mogą liczyć wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych. 
Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Kamień zmieni również częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości na obszarach wiejskich. Do tej pory były one odbierane co 3 tygodnie, a teraz będą odbierane co 2 tygodnie. 
Zmiany dotkną też ujęte w osobnej uchwale szczegółowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy. Do tej pory w punkcie selektywnej zbiórki odpadów nieodpłatnie przyjmowano dowolną liczbę zużytych opon samochodowych oraz gruzu budowlanego. Taki przepis ułatwiał nieodpłatne pozbywanie się opon przez zakłady wulkanizacyjne lub inne podmioty gospodarcze. Zgodnie z nowym regulaminem każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć na PSZOK tylko 4 zużyte opony samochodowe rocznie. To samo miało miejsce w przypadku gruzu budowlanego. Teraz właściciel nieruchomości będzie mógł się w ten sposób pozbyć jedynie 500 kilogramów gruzu na rok. 
Dyskusja na temat zasad gospodarowania odpadami w gminie to dopiero przygrywka do tego, co nastąpi, czyli do ustalania wysokości opłaty śmieciowej na następny rok. Jedno jest pewne – będzie drożej i to znacznie. Tam, gdzie już takie opłaty ustalono wzrosty wynoszą 100%, 200% , a nawet 300%. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze wzrosły tak zwane opłaty marszałkowskie, które są pobierane za dostarczenie każdej tony śmieci na regionalne wysypisko. Po drugie, wzrosły opłaty pobierane przez te wysypiska. Po trzecie, od nowego roku wzrasta najniższe wynagrodzenie. Po czwarte, drożeje paliwo, energia i inne czynniki, które decydują o końcowej cenie. Niestety, na żaden z tych elementów samorząd gminy nie ma wpływu. Do ustalenia wysokości przyszłorocznej opłaty śmieciowej radni przystąpią po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci  z terenu gminy. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...