stat4u
Sępólno

Hodowca marihuany odwołany z komisji

Robert Środecki, 02 wrzesień 2021, 11:39
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłą środę sępoleńscy radni spotkali się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie. Podczas sesji wysłuchali sprawozdań z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie oraz Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie i podjęli kilka uchwał dotyczących spraw bieżących. Jedna z nich dotyczyła odwołania radnego Mateusz Oelberga, przebywającego w areszcie śledczym w Chojnicach, z członkostwa w komisji skarg i wniosków.
Hodowca marihuany odwołany z komisji

Sępoleńscy radni spotkali się po wakacyjnej przerwie

Hodowca marihuany odwołany z komisji

Dariusz Krakowiak

Społeczeństwo niezadowolone 
Na początku sesji skarbnik gminy Anna Buchwald przedstawiła krótkie sprawozdanie z realizacji tegorocznego budżetu gminy. Kością niezgody okazują się nakłady na inwestycje. – Patrząc na słupki, wszystko się zgadza w finansach gminy, ale patrząc obiektywnie, należy stwierdzić, że środowisko wiejskie jest traktowane trochę po macoszemu, jeżeli chodzi o inwestycje. Na rewitalizację Sępólna można zaciągać kredyty i wszystko jest Ok. Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Zalesiu stanowi problem, bo budżet się wali. Ja w imieniu środowiska wiejskiego przekazuję, że społeczeństwo wiejskie jest bardzo niezadowolone – skomentował wystąpienie pani skarbnik radny Antoni Dolny. 
 
Zakłady na plusie
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie przedstawił Dariusz Krakowiak. Prezes zarządu omówił poszczególne działy. – W 2020 roku w wydziale energetyki cieplnej strata wynosi -91 298 zł. Strata spowodowana jest ceną zakupu słomy oraz spadkiem sprzedaży energii cieplnej. Spółka w roku 2020 rozpoczęła przygotowania do modernizacji ciepłowni i w roku 2021 będziemy ją kontynuowali. Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku wydział ten przyniósł zysk w wysokości 197 491 zł. Cały wydział usług komunalnych, który skupia działalność handlową, usługową i komunalną, zwłaszcza wywozy nieczystości płynnych i stałych, PSZOK oraz składowisko śmieci i komercyjną działalność, tj. diagnostykę, usługi warsztatowe i remontowo-budowlane, za 2020 rok uzyskał wynik dodatni w wysokości 96 662 zł. Spółka w 2020 roku wybudowała PSZOK, zakupiła wózek widłowy, samochód specjalistyczny śmieciarkę oraz kontenerowiec, w 2021 roku wyposażyliśmy warsztat o stanowisko wulkanizacyjne. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zysk na tym wydziale wynosi 27 256 zł. W roku 2020 na działalności w dziale wodno-kanalizacyjnym odnotowaliśmy stratę wynoszącą 607 328 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydział ten również odnotował stratę w wysokości 468 738 zł. Spółka w roku 2020 zakończyła modernizację stacji uzdatniania wody w Wałdowie, wymieniliśmy sieć wodociągową na ul. Sportowej, BOWiD, Matejki, Bergera oraz Pokrzywnickiego. Pod koniec roku rozpoczęliśmy wymianę sieci na placu Wolności oraz na przyległych uliczkach. W roku 2021 planujemy zakończyć wymianę sieci na Placu Wolności, wymianę sieci kanalizacyjnej na ul. Odrodzenia wybudować nowe sieci wodociągowe na ul. Miodowej, Bratkowej, Morelowej, Wrzosowej, Więcborskiej i Komierowskiej oraz w Dziechowie, Piasecznie i Trzciany-Włościbórz. Rozpoczęliśmy przygotowania do modernizacji stacji uzdatniania wody w Kawlach. Będziemy też skoncentrowani na spłacie zaciągniętych zobowiązań dotyczących zakończonej inwestycji na oczyszczalni. Wydział gospodarki mieszkaniowej za rok 2020 uzyskał wynik dodatni w wysokości 18 631 zł. Rozliczenie czynszów z Gminą Sępólno Krajeńskie wynosi „0” zł. Plus w tym wydziale wynika z działalności komercyjnej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wynik również jest dodatni i wynosi 6 398 zł – powiedział Dariusz Krakowiak. 
ZGK zatrudnia łącznie 93 osoby. Średnia płaca w spółce za rok 2020 wniosła 4 290,48 zł brutto. Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ona  4 105,36 zł brutto. Spółka za rok obrotowy 2020 uzyskała wynik finansowy netto w wysokości  15 139,59 zł.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie przedstawił prezes Grzegorz Gliński. Do zadań spółki należy dowóz dzieci do szkół, budowa dróg, parkingów oraz chodników, utrzymanie zieleni na terenie gminy, administracja cmentarza komunalnego w Sępólnie i w Piasecznie, prowadzenie przytuliska dla zwierząt. – W ubiegłym roku firma poniosła duże starty w dziale transportowym, które zrekompensowała sobie zyskiem wypracowanym w dziale budowlanym oraz pomocą państwa związaną z pandemią. W 2020 roku spółka uzyskała dofinansowanie w ramach pomocy państwa skierowanej dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą w trakcie trwania COVID-19. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie spółka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za okres trzech miesięcy w kwocie 200.397,Ol zł. W ramach Tarczy Antykryzysowej 1.O Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył nam składki za trzy miesiące w wysokości 50% co stanowiło kwotę 91.030,74 zł. W I półroczu 2021 roku w ramach złożonego oświadczenia i spełnienia warunków do umorzenia Spółka uzyskała częściowe umorzenie subwencji w kwocie 360.906 zł – powiedział Grzegorz Gliński. 
W ubiegłym roku firma wypracowała niewielki zysk. Spółka powoli przymierza się do budowy nowej siedziby na dwuhektarowej działce otrzymanej od gminy. 
 
Krajna Park na osiedlu Leśnym
Rada miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego na osiedlu Leśnym, gdzie od pewnego czasu odbywają się imprezy kulturalne. Plac umiejscowiony za stacją benzynową nosi nazwę „Krajna Park”. „Gmina Sępólno Krajeńskie nabyła od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowe po wojewódzkim ośrodku kolonijnym, zlokalizowanym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśne, w celu wykorzystania ich pod działalność związaną ze sportem, rekreacją i turystyką. Nazwa Krajna Park dla ww. terenu została wyłoniona w wyniku konkursu ogłoszonego przez Burmistrza” – czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. 
 
Trzy tysiące za nisze w kolumbarium
Radni dokonali zmian w regulaminie cmentarza komunalnego w Sępólnie i zaktualizowali cennik. Pojawiła się tam jedna nowa pozycja. Wysokość opłaty za niszę w kolumbarium mieszczącą 4 urny ustalono na poziomie 3240 zł. Jest to opłata jednorazowa. Uchwała została przygotowana z uwagi na budowę kolumbarium.
 
Hodowca marihuany odwołany z komisji
Rada jednogłośnie odwołała radnego Mateusza Oelberga z komisji skarg, wniosków i petycji. Warto przypomnieć, że radny został przyłapany na hodowli marihuany i zatrzymany przez policję. Obecnie przebywa w zakładzie karnym w Chojnicach przy ulicy Pietruszkowej. Podjęcie uchwały miało związek z cofnięciem przez radnych Klubu Przymierze Społeczne Dla Krajny Komitet Obywatelski rekomendacji na pełnienie przez radnego Mateusza Oelberga członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji. Oelberga w komisji zastąpił rany Zdzisław Grzeca, który został wybrany przewodniczącego.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...