stat4u
Gmina Sępólno

Jednogłośnie i bez dyskusji

Robert Środecki, 07 czerwiec 2018, 12:06
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłą środę Rada Miejska w Sępólnie jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy i udzieliła burmistrzowi absolutorium. Żaden radny nie miał zastrzeżeń do realizacji budżetu i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy. Taki wynik głosowania w roku wyborczym to niewątpliwy sukces burmistrza Waldemara Stupałkowskiego.
Jednogłośnie i bez dyskusji

Skarbnik Annie Buchwald dziękuje Kazimierz Drogowski

Jednogłośnie i bez dyskusji

Burmistrz pochwalił się nowym folderem reklamowym

Krótkie sprawozdanie dotyczące realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy przedstawiła Anna Buchwald. – Budżet według planu był budżetem deficytowym. Pomimo tego, że planowaliśmy deficyt i gmina musiała się zmagać z zadaniami nieplanowanymi związanymi z usuwaniem skutków nawałnicy, to budżet udało się zamknąć nadwyżką – powiedziała skarbniczka gminy. Ubiegłoroczne dochody zaplanowano na poziomie 77,514 mln zł. Wykonano je w kwocie 72,613 mln zł, co stanowi 93 % planu. Wydatki zaplanowano na poziomie 79,779 mln zł, natomiast wykonano w kwocie 71,165 mln zł, co stanowi 89 % zakładanego planu. Najwięcej, bo aż 31 mln zł gmina wydała na pomoc społeczną, 17 mln zł pochłonęły wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Na inwestycje wydano w ubiegłym roku 7,5 mln zł, co stanowi 11 % wydatków. Większość tej kwoty została przeznaczona na remonty i budowę dróg i ulic. To priorytet działań w obecnej kadencji. Skarbniczka podczas swojego wystąpienia przedstawiła dane liczbowe dotyczące zadłużenia gminy. Na koniec 2016 roku zadłużenie wynosiło 8,791 mln zł, a na koniec 2017 roku 7,310 mln zł. W 2010 roku zadłużenie gminy wynosiło 14,335 mln zł. To oznacza, że sukcesywnie spada. – Nie da się wszystkiego powiedzieć w krótkim sprawozdaniu, dlatego co roku wydajemy katalog, informator, który w przystępny sposób pokazuje na co wydawane są środki budżetowe – reklamował kolejne gminne wydawnictwo burmistrz Waldemar Stupałkowski. W „chwalidełku” znalazło się wiele publikacji i zdjęć. Niektóre są cennym źródłem informacji, a niektóre wprowadzają czytelnika w błąd. Z katalogu dowiadujemy się, że urząd miejski mieści się przy ulicy Tadeusza Kotarbińskiego. To oczywiście zwykłe niedopatrzenia, ale w takiej publikacji na błędy nie ma miejsca. Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji budżetu i absolutorium dla burmistrza poprzedziła emisja filmu dokumentującego najważniejsze inwestycje, które zrealizowano w gminie. Rada miejska jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła absolutorium burmistrzowi. Podczas dyskusji żaden z radnych nie zabrał głosu. Nie kryjący radości burmistrz podziękował radnym, urzędnikom i pracownikom jednostek pomocniczych. Ich wkład w realizację budżetu jest niezaprzeczalny. Po wyczerpaniu tego punktu porządku obrad do burmistrza i pani skarbnik ustawiła się długa kolejka z gratulacjami. Nie obyło się kwiatków i serdecznych uścisków. Tradycja, która nie jest już praktykowana przez większość samorządów, w Sępólnie trwa nadal.  

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...