stat4u
Kamień

Kredyt i dłuższe kadencje

Robert Środecki, 11 kwiecień 2019, 10:38
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy. Zdecydowali o zaciągnięciu kredytu na budowę świetlicy wiejskiej w Zamartem i wprowadzili zmiany w statutach sołectw, dostosowując je do obecnych realiów prawnych.
Kredyt i dłuższe kadencje

 

Dofinansowanie dla nauczycieli                                                       
Radni podjęli uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym. – W budżecie gminy Kamień na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 29399 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach gminy Kamień. To jest 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Dyrektorzy szkół składają wnioski o środki finansowe do 30 listopada. Ze złożonych wniosków wynika, że w 2019 roku nauczyciele będą dokształcali się w następujących kierunkach: psychopedagogika, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, informatyki, doradztwa zawodowego i kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego – poinformował radnych burmistrz Kamienia Wojciech Głomski.
– To chyba jedna z nielicznych grup zawodowych, która może liczyć na dofinansowanie kształcenia we własnym zawodzie przez pracodawcę. Mam nadzieję, że jest to doceniane przez tę grupę zawodową – skomentował wypowiedź burmistrza radny Janusz Dobek.
Do dyskusji wtrącił się radny Sebastian Skaja: – Jeżeli ktoś zostaje zakwalifikowany do dokształcania, to dostaje kwotę pokrywajaca część kosztów. Najczęściej jest tak, że nauczyciel może ubiegać się o dofinansowanie raz na wiele lat. To nie jest tak, że wszyscy mogą zrobić dodatkowe kierunki studiów – oświadczył przewodniczący komisji oświaty.
Burmistrz oznajmił, że jeden z nauczycieli objęty dofinansowaniem na dokształcanie może otrzymać około 3000 zł. 
 
Kredyt na świetlicę
Radni zdecydowali o zaciągnięciu przez gminę kredytu długoterminowego na budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem. Urzeczywistnienie marzeń Józefa Wróblewskiego, który o świetlicę walczył kilkanaście lat, jest bardzo kosztowne. Z informacji przedstawionych przez skarbnika wynika, że ogólny koszt budowy wyniesie 1,037 mln zł. W ubiegłym roku gmina wydała ze środków własnych na budowę 117 tys. zł. W tym roku trzeba dołożyć 920 tys. zł. Ponad 300 tys. zł pochodzi z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości 500 tys. zł, który będzie stanowił wkład własny. Okres spłaty zaplanowano na 10 lat. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Gmina dokłada do pieca
Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia emisji dymu poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy. W tej kwestii nic się nie zmienia. Gmina zabezpiecza na ten cel w budżecie 20 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 2 tys. zł. Jeżeli chętnych będzie więcej niż środków zabezpieczonych na ten cel, to odbedzie się losowanie. Podobne praktyki są stosowane w innych gminach.
Dłuższe kadencje sołtysów
Radni dokonali istotnych modyfikacji w statutach sołectw i w statucie samorządu mieszkańców Kamienia wydłużajac kadencję sołtysów, rad sołeckich i zarządu osiedla z 4 do 5 lat. Tym samym rada dostosowała przepisy do realiów. Chodzi o to, żeby kadencje sołtysów pokrywały się z 5-letnimi kadencjami wójtów i burmistrzów.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...