stat4u
Sośno

Mieszkańcy nieprzyzwyczajeni do płacenia

Robert Środecki, 09 maj 2019, 10:23
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie świadczący szereg usług dla mieszkańców ma gigantyczne problemy ze ściągalnością należności. Ma to bezpośrednie przełożenie na sprawność działania firmy. Sytuację zakładu na ostatniej sesji rady gminy omówił jego dyrektor Marcin Grubicki.
Mieszkańcy nieprzyzwyczajeni do płacenia

Ustępujący sołtysi z gminy Sośno

Mieszkańcy nieprzyzwyczajeni do płacenia

Radny Ryszard Badziński wręczył bukiet kwiatów Honoracie Warmbier, nowej skarbniczce

Jak ściągnąć należności

Podczas sesji Marcin Grubicki przedstawił szczegółowe sprawozdanie z funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie w roku 2018. Firma zajmuje się głównie dostarczaniem ciepła, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków oraz odpadów komunalnych. Na sprzedaży ciepła w okresie sprawozdawczym zakład zarobił ponad 8 tys. zł. Najważniejszym zadaniem jest dostarczenie wody mieszkańcom gminy. Zakład posiada na utrzymaniu trzy hydrofornie i 6 studni głębinowych, 138 kilometrów głównej sieci wodociągowej bez przyłączy oraz 400 hydrantów. – Na dzień 31 grudnia 2018 roku przychody w tym dziale wyniosły 839 tys. zł, a koszty 568 tys. zł. Różnica wyniosła 271 tys. zł. Od tej kwoty należy odjąć 346 tys. zł wydatków płacowych i rzeczowych utrzymania administarcji. Sprzedaż wody wyniosła 154 tys m3. Należności z tytułu sprzedaży wody wynoszą 71 tys. zł. Ze spłatą zalega 11 podmiotów gospodarczych oraz 215 osób fizycznych. W ciągu roku wystawiono ponad 700 upomnień. Zakład do sprzedawanej wody otrzymywał dotację przedmiotową, która wyniosła 108 tys. zł – powiedział podczas swojego wystąpienia dyrektor ZGK. Kolejnym ważnym działem jest gospodarowanie nieczystościami płynnymi. W tym dziale zakład stracił w ciągu roku 39 tys. zł. Należności wobec zakładu wynoszą 49 tys zł. W porę rachunków nie zapłaciło 6 podmiotów gospodarczych i 129 osób fizycznych. Zakład do odebranych ścieków drogą kanalizacyjną otrzymał dotację w kwocie 408 tys. zł. Ponadto firma zajmuje się dowożeniem dzieci do szkół, gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni i zarządzaniem cmentarzem. W ubiegłym roku w gminie Sośno odpady segregowało 1170 rodzin. Liczba rodzin nie segregujacych wyniosła 54. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ponad 100 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ZGK zatrudnionych było 28 pracowników, liczba etetów wynosiła 25,51. Ubiegłoroczne przychody zakładu wyniosły 2,926 mln zł, a koszty 3,024. Różnica wyniosła 98 tys. zł. Kondycję finansową firmy określa stan środków obrotowych, który na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni. Do przedstawionego sprawozdania odniósł się wójt Sośna Leszek Stroiński, który oświadczył, że należności za usługi świadczone przez zakład są poważnym problemem. – Gdyby wszyscy płacili, wszystko działałoby sprawniej. Ci, którzy mają największe należności, najwięcej narzekają – powiedział.

Gmina w asfalcie

Wójt przekazał radnym krótką informację na temat dróg gminnych wyremontowanych w ostatnich miesiącach na terenie Sośna i okolicznych sołectw. – Jeszcze nigdy nie udało nam się takiej ilości dróg gruntowych zmienić na nawierzchnie asfaltowe. Pierwszą drogą, którą robiliśmy przy wsparciu marszałka, była droga gminna w miejscowości Zielonka. Całkowity koszt tego zadania to prawie 800 tys. zł. Kolejna droga, która była w tej technologii robiona przy wsparciu MSWiA, to droga w Przepałkowie, od skrzyżowania z krajówką w kierunku hydroforni. Całkowity koszt wyniósł 1,5 mln zł. Kolejna wyremontowana droga to Rogalin - Dębowiec. Koszt tego zadania 1,8 mln zł. W sumie z ministerstwa otrzymaliśmy 2,3 mln zł. Pozostałą część musieliśmy dołożyć ze środków własnych – powiedział Leszek Stroiński. Wójt wspomniał również o kilku drogach lokalnych, które udało się wyremontować. Podczas sesji radni mieli dyskutować na temat dróg powiatowych, przeprowadzonych tam remontów i planach na najbliższą przyszłość, ale starosta Jarosław Tadych oraz dyrektor zarządu drogowego Edwin Eckert nie mogli przyjąć zaproszenia. Na sesji drogowej pojawią się dopiero w czerwcu.

Podziekowania dla sołtysów

W gminie Sośno zakończył się cykl zebrań wiejskich. W 7 sołectwach doszło do zmian sołtysów. Frekwencja na zebraniach była zadowalająca ponieważ wyniosła 23%. Na sesji wójt i prezydium rady gminy podziękowali za wieloletnią pracę odchodzącym sołtysom i złożyli seredeczne gratulacje nowym osobom przejmującym władzę w sołectwach. Był to miły gest ze strony władz samorządowych.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...