Powiat

Na co pójdą nasze pieniądze?

18 styczeń 2018, 12:15
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Powiat sępoleński i wszystkie gminy go tworzące zamierzają przeznaczyć w tym roku na inwestycje prawie 50 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa infrastruktury drogowej. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz inwestycji zaplanowanych do realizacji. Dane pochodzą z budżetów wszystkich gmin i powiatu. Poniższego zestawienia nie należy traktować jako materiału porównawczego, ponieważ niektóre samorządy nie pokazują w budżecie zadań, na które formalnie nie otrzymały dofinansowania. Mogą je jednak uzyskać w trakcie roku budżetowego. Niektórzy to robią pomimo tego, że decyzja o ewentualnym dofinansowaniu jeszcze nie zapadła. Z całą pewnością w trakcie roku budżetowego lista ulegnie licznym modyfikacjom, a rzeczywiste wydatki na inwestycje będą znacznie wyższe.
Na co pójdą nasze pieniądze?

 

Powiat – 13,048 mln zł

• Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd gminy Kamień Krajeński – 75 tys. zł.
• Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd gminy Sępólno Krajeńskie – 25 tys. zł.
• Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd gminy Sośno – 25 tys. zł.
• Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd gminy Więcbork – 75 tys. zł.
• Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo - Borzyszkowo kolejny etap – 110 tys. zł.
• Zakup spalinowej pilarki łańcuchowej do cięcia drewna – 4500 zł.
• Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony) – 50 tys. zł.
• Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej – 4,4 mln zł.
• Infostrada Kujaw i Pomorza – 130 tys. zł.
• Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym – 13 tys. zł.
• Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego – 74 tys. zł.
• Budowa szatni dla strażaków – 90 tys. zł.
• Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP – 15 tys. zł.
• Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego – 538 tys. zł.
• Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego w Więcborku – 920 tys. zł.
• Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Więcborku - Szpital 2018-2019 – 993 tys. zł.
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego – 232 tys. zł.
• Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu – 477 tys. zł.
• Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu przy ul. Podgórnej i utworzenie 2 mieszkań chronionych – 73 tys. zł.
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1,002 mln zł.
• Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ – 1,588 mln zł.
• Zakup wyposażenia do nowo powstających placówek 14-osobowych – 85 tys. zł.
• Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku – 2,050 mln zł.

Gmina Sępólno – 12,468 mln zł

• Budowa wodociągu w Wałdówku – 540 tys. zł.
• Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – 25 tys. zł.
• Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II (Wieniawskiego, Kiepury, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka) – 1,6 mln zł.
• Budowa ulicy Przemysłowej – 2,942 mln zł.
• Budowa drogi w Piasecznie – 300 tys. zł.
• Budowa drogi transportu rolnego (Wałdowo – Toboły) – 200 tys. zł.
• Budowa drogi transportu rolnego (Dziechowo) – 500 tys. zł.
• Budowa drogi w Świdwiu – 300 tys. zł.
• Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych – 200 tys. zł.
• Przebudowa targowiska miejskiego – 585 tys. zł.
• Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej – 27 tys. zł.
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd miejski i starostwo) - 1,3 mln zł.
• Zakup serwera dla OPS w Sępólnie – 35 tys. zł.
• Budowa oświetlenia na terenie gminy oraz wykonanie dokumentacji – 100 tys. zł.
• Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie – 530 tys. zł.
• wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawlach – 10 tys. zł.
• Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo – kinowej CKiS w Sępólnie – 3,710 mln zł.
• Modernizacja boiska w Lutówku – 9 tys. zł.
• Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie – 5 tys. zł. 

Gmina Więcbork – 12,293 mln zł

• Dotacja dla powiatu na budowę chodników w Zakrzewku i Borzyszkowie – 25 tys. zł.
• Przebudowa drogi powiatowej relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – 55 tys. zł.
• Budowa chodnika przy stadionie sportowym w Sypniewie – 3500 zł.
• Budowa drogi w Zabartowie – 9000 zł.
• Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku – 620 tys. zł.
• Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Runowie – 23 tys. zł.
• Modernizacja chodnika na ulicy W. Witosa w Wituni – 10 tys. zł.
• Modernizacja chodnika w Sypniewie – 20 tys. zł.
• Przebudowa drogi ulica Górna w Więcborku – 47200 zł.
• Przebudowa drogi w Pęperzynie – 90 tys. zł.
• Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulica Runowska w Wituni (dokumentacja techniczna) – 30 tys. zł.
• Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulica Strzelecka w Więcborku II etap – 184 tys. zł.
• Przebudowa ulicy Stary Rynek w Więcborku II etap – 98 tys. zł.
• Wykup gruntów – 50 tys. zł.
• Informatyzacja urzędu miejskiego – 10 tys. zł.
• Infostrada Kujaw i Pomorza – 65 tys. zł.
• Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – 2,930 mln zł.
• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie – 30 tys. zł.
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu – 150 tys. zł.
• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ulicy Wyzwolenia w Więcborku – 1,466 mln zł.
• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Runowie – 5,225 mln zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Więcbork – 50 tys. zł.
• Dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18 tys. zł.
• Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 tys. zł.
• Utwardzenie placu przy świetlicy w Zakrzewskiej Osadzie – 8 tys. zł.
• Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w nowym Dworze wraz z wykonaniem utwardzenia – 5261 zł.
• Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu – 6500 zł.
• Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenie gminy Więcbork – 114 tys. zł.
• Budowa infrastruktury przy promenadzie obręb Śmiłowo – 125 tys. zł.
• Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 770 tys. zł.
• Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej w Runowie – 5 tys. zł. 

Gmina Kamień – 6,533 mln zł

• Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w Płociczu – 3,639 mln zł.
• Rozbudowa sieci wodociągowej w Płociczu – 6 tys. zł.
• Dotacja celowa na pomoc dla powiatu na budowę chodników – 25 tys. zł.
• Budowa chodnika w Dąbrówce – 6 tys. zł.
• Budowa drogi bitumicznej w Dużej Cerkwicy – 16 tys. zł.
• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 100 tys. zł.
• Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 tys. zł.
• Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu – 10 tys. zł.
• Budowa chodników w Kamieniu – 25 tys. zł.
• Budowa pomostów rekreacyjno – wędkarskich na jeziorze Mochel – 260 tys. zł.
• Lokalny Program Rewitalizacji gminy Kamień – 25 tys. zł.
• Infostrada Kujaw i Pomorza – 135 tys. zł.
• Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego – 10 tys. zł.
• Zakup agregatu prądotwórczego – 17 tys. zł.
• Zakup 5 zestawów komputerowych – 24 tys. zł.
• Rozbudowa budynku OSP Kamień o pomieszczenie techniczne – 90 tys. zł.
• Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku – 8 tys. zł.
• Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGK – 86 tys. zł.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza – Dworcowa w Kamieniu – 10 tys. zł.
• Rozbudowa sieci wodociągowej ulica Sienkiewicza w Kamieniu – 7 tys. zł.
• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kamieniu – 419 tys. zł.
• Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Obkas – 8 tys. zł.
• Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 897 tys. zł.
• Przebudowa budynku po policji przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu – 80 tys. zł.
• Zakup sprzętu na siłownię dla Dąbrówki – 4800 zł.
• Przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu – 56 tys. zł.
• Przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu – 63 tys. zł. Przebudowa placów zabaw w Małej Cerkwicy, Orzełku, Radzimiu i Witkowie – 102 tys. zł.
• Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem – 317 tys. zł.
• Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 3 tys. zł.
• Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiu – 5 tys. zł.
• Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie – 15 tys. zł.
• Zakup sprzętu do siłowni w Orzełku – 6 tys. zł.
• Otwarta strefa aktywności przy placu zabaw na ulicy Sienkiewicza w Kamieniu – 50 tys. zł.

Gmina Sośno – 3,500 mln zł

• Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie – 1,482 mln zł.
• Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej – 6 tys. zł.
• Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz Tuszkowo – 25 tys. zł.
• Budowa chodnika w Mierucinie – 5 tys. zł.
• Przebudowa drogi gminnej w Olszewce (dokumentacja) – 10800 zł.
• Budowa chodnika w Roztokach – 8839 zł.
• Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkowo – 130 tys. zł.
• Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo – 30 tys. zł.
• Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka – 600 tys. zł.
• Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin – 130 tys. zł.
• Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej w Toninku – 6 tys. zł.
• Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku – 44700 zł.
• Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) – 178 tys. zł.
• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie – 236 tys. zł.
• Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie – 95 tys. zł.
• Budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw w Obodowie – 4 tys. zł.
• Uzbrojenie terenu placu zabaw w Szynwałdzie w skrzynkę elektryczną – 8100 zł.
• Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków – 4500 zł.
• Budowa placu zabaw w Dziednie i Jaszkowie – 16100 zł.
• Budowa targowiska w Sośnie 140 tys. zł. 
• Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkowie (opracowanie dokumentacji) – 12239 zł.
• Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie (opracowanie dokumentacji) – 10 tys. zł.
• Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie – 11 tys. zł.
• Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno – 22731 zł.
• Zakup namiotu wystawowego – 4 tys. zł.
• Budowa zaplecza socjalno – gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie – 280 tys. zł.