stat4u
Powiat

Na co pójdą nasze pieniądze

Robert Środecki, 10 styczeń 2019, 10:20
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Dzisiaj prezentujemy listę zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez poszczególne gminy w tegorocznych budżetach. Ogółem samorządy zamierzają wydać około 27 mln zł. Na papierze najokazalej wyglądają inwestycje zaplanowane przez gminę Więcbork. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie zadania uda się zrealizować. W trakcie każdego roku lista zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez samorządy ulega licznym modyfikacjom. Jej kształt jest zależny od środków zewnętrznych, które uda się pozyskać w trakcie danego roku budżetowego, oraz od rozstrzygnięć przetargowych. Jak zwykle najwięcej środków gminy zaplanowały na budowę dróg oraz modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Na co pójdą nasze pieniądze

Sępólno – 6,194 mln zł

l Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i Popiełuszki – 150 tys. zł.
l Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Sępólno – 25 tys. zł.
l Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU (dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu) – 150 tys. zł.
l Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II – 400 tys. zł.
l Budowa drogi w Dziechowie – 966 tys. zł.
l Budowa drogi Wałdowo – Toboła – 200 tys. zł.
l Modernizacja ulic i chodników osiedlowych – 500 tys. zł.
l Budowa drogi w Świdwiu (dokumentacja) – 30 tys. zł.
l Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych – 265 tys. zł.
l Rewitalizacja placu Wolności (opracowanie dokumentacji) – 100 tys. zł.
l Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier – 100 tys. zł.
l Przebudowa targowiska miejskiego – 600 tys. zł.
l Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie – 400 tys. zł.
l Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej – 24 tys. zł.
l Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – 82,598 tys. zł.
l Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie – 951 tys. zł.
l Rozbudowa przedszkola nr 1 w Sępólnie – 400 tys. zł.
l Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 480 tys. zł.
l Budowa oświetlenia na terenie gminy oraz wykonanie dokumentacji – 200 tys. zł.
l Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie – 100 tys. zł.
l Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie – 70 tys. zł.

Więcbork – 12,216 mln zł

l Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo (opracowanie dokumentacji) – 12 tys. zł.
l Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – 25 tys. zł.
l Przebudowa drogi powiatowej relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – 55 tys. zł.
l Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Runowie – 100 tys. zł.
l Modernizacja chodnika w Sypniewie 19 tys. zł.
l Przebudowa części drogi gminnej na odcinku Zabartowo – Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej) – 660 tys. zł.
l Przebudowa części ulicy Dworcowej w Więcborku – 400 tys. zł.
l Przebudowa części ulicy Słonecznej w Więcborku – 200 tys. zł.
l Przebudowa części ulicy Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem – 1 mln zł.
l Przebudowa części drogi gminnej w Pęperzynie II – 200 tys. zł.
l Przebudowa ulicy Leśnej w Sypniewie – 5 tys. zł.
l Przebudowa ulicy Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem – 750 tys. zł.
l Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Więcborku III etap – 270 tys. zł.
l Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym przy ulicy Wyzwolenia 7 w Więcborku – 84 tys. zł.
l Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ulica Gdańska 1 i 600-lecia 2 w Więcborku – 20 tys. zł.
l Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ulica Gdańska 8 w Więcborku – 20 tys. zł.
l Wykup gruntów – 50 tys. zł.
l Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – 11 tys. zł.
l Infostrada Kujaw i Pomorza – 101 tys. zł.
l Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie – 30 tys. zł.
l Budowa placu zabaw przy klubie dziecięcym – 135 tys. zł.
l Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Więcborku – 1,461 mln zł.
l Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Runowie – 5,080 mln zł.
l Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 50 tys. zł.
l Dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18 tys. zł.
l Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 tys. zł.
l Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 11 tys. zł.
l Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – 1,419 mln zł. 

Kamień – 4,432 mln zł

l Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i liniami zasilania energetycznego w Płociczu – 2,355 mln zł.
l Oczyszczalnia ścieków w Zamartem (koncepcja) – 2 tys. zł.
l Dotacja celowa dla powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych – 25 tys. zł.
l Budowa chodnika w Obkasie – 10 tys. zł.
l Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 500 tys. zł.
l Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 tys. zł.
l Przebudowa ulicy Długiej i Kusocińskiego w Kamieniu - 4 tys. zł.
l Budowa chodników w gminie Kamień – 34 tys. zł.
l Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu – 6 tys. zł.
l Infostrada Kujaw i Pomorza – 23,712 tys. zł.
l Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – 5 tys. zł.
l Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGK – 43 tys. zł.
l Dotacja do zakupu pieców – 20 tys. zł.
l Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Orzełku – 15 tys. zł.
l Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu – 5 tys. zł.
l Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień – 65 tys. zł.
l Przebudowa budynku przy ulicy Sępoleńskiej dla MGOPS (kontynuacja) – 35 tys. zł.
l Instalacja c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop – 20 tys. zł.
l Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem – 920 tys. zł.
l Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiu – 50 tys. zł.
l Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Witkowie – 210 tys. zł.
l Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 10 tys. zł.
l Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce – 20 tys. zł.
l Otwarta Strefa Aktywności w gminie Kamień – 50 tys. zł.

Sośno – 4,296 mln zł

l Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wąwelnie – 15 tys. zł.
l Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w Sośnie – 12 tys. zł.
l Budowa sieci wodociągowej w Jaszkowie (opracowanie dokumentacji) – 15 tys. zł.
l Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sitnie (aktualizacja projektu) – 10 tys. zł.
l Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie – 3,297 mln zł.
l Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – 6 tys. zł.
l Dotacja dla powiatu do budowy chodników w Szynwałdzie i Tuszkowie – 25 tys. zł.
l Przebudowa drogi gminnej w Olszewce – 15,414 tys. zł.
l Budowa chodnika w Roztokach – 14,850 tys. zł.
l Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie – 30 tys. zł.
l Infostrada Kujaw i Pomorza – 30,622 tys. zł.
l Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – 300 tys. zł.
l Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie – 320 tys. zł.
l Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i bibliotekę w Wielowiczu – 32 tys. zł.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...