Gmina Sępólno

Oddajcie sprzęt Caritasu

Robert Środecki, 08 luty 2018, 13:00
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłą środę sępoleńscy radni zapoznali się ze szczegółową informacją dotyczącą działalności podmiotów leczniczych działających na terenie gminy. Zdzisława Skórczewska reprezentująca Caritas zaapelowała do mieszkańców o zwrot sprzętu wypożyczonego ze stacji opieki długoterminowej. Wyposażenie, które zalega na czyimś strychu, może uratować komuś życie.
Oddajcie sprzęt Caritasu

Radni wysłuchali szczegółowych sprawozdań dotyczących działalności podmiotów medycznych

Oddajcie sprzęt Caritasu

Teresa Ruyhendorf-Przewoska i Elżbieta Urbańska

 

Na terenie gminy Sępólno funkcjonuje 11 podmiotów działalności medycznej oraz sześć aptek. Niestety, żadna z nich nie prowadzi działalności w godzinach nocnych i w czasie świąt. Centrum Medyczne Spamed w Sępólnie oraz 2 wiejskie ośrodki zdrowia w Wałdowie i Radońsku, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny-Środowiskowo-Rodzinnej „Vita” oraz apteka Rodzinna prowadziły działalność na majątku nieruchomym przy ulicy Szkolnej należącym do gminy. Hanna Sobiechowska z urzędu miejskiego udzieliła radnym szczegółowej informacji na temat szczepień ochronnych.
– Obowiązkowe szczepienia przeprowadzają podmioty, które mają podpisaną umowę z NFZ. Na terenie gminy szczepienia wykonują 3 podmioty. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Odpowiedzialność za uchylanie się od obowiązkowych szczepień ponoszą rodzice. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad osobą zobowiązaną do szczepienia zgłasza każdy fakt niezgłoszenia państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Inspektor na piśmie informuje stronę o obowiązku poddania się szczepieniom oraz o skutkach i zagrożeniach dla dla zdrowia. W sytuacji dalszego uchylania się inspektor wysyła osobie zobowiązanej pisemne upomnienie, wzywające do wykonania tego obowiązku. Ostatnim etapem jest skierowanie wniosku o wszczęcie dalszego postępowania do wojewody i nałożenie grzywny. Aktualnie na terenie gminy w związku z uchylaniem się od obowiązkowych szczepień prowadzone są postępowania egzekucyjne przeciwko 4 osobom – powiedziała Hanna Sobiechowska. Krótkie informacje na temat działalności poszczególnych podmiotów medycznych przedstawili ich kierownicy.
– Wszyscy mamy kontrakty do połowy roku. Od lipca będziemy działać na nowych zasadach. Czekamy na ogłoszenie konkursów. Nasza placówka dysponuje jedynym rentgenem na terenie miasta i gminy. Zachęcam do wykonywania badań – powiedział Sławomir Kuczyński, kierownik Centrum Medycznego Spamed. – Jeżeli chodzi o liczbę naszych pacjentów to jest ona stabilna i utrzymuje się na tym samym poziomie. W ubiegłym roku udzieliliśmy 34 tys. porad. Społeczeństwo się starzeje dlatego głównym beneficjentem naszej działalności są osoby starsze powyżej 65 roku życia. Od pewnego czasu realizujemy program pomocy dla osób z otępieniem. Bolejemy nad tym, że pomimo rozpropagowania zainteresowanie jest bardzo małe – oznajmiła Teresa Ruthendorf-Przewoska reprezentująca NZOZ „Doktór”. Zdzisława Skórczewska ze Stacją Opieki Długoterminowej Caritas zaapelowała do mieszkańców o zwrot wypożyczanego sprzętu.
– Chciałam się zwrócić do wszystkich mieszkańców. Bardzo proszę, aby wszyscy ci, którzy wypożyczyli sprzęt z Caritasu i go nie potrzebują, zwrócili go nam. Mam w swoich zapiskach informacje o osobach, które od 2004 roku nie oddały sprzętu. Przeszukajcie państwo swoje komórki. Dokupujemy sprzęt, ale i tak zaczyna go nam brakować. Jest coraz więcej osób potrzebujących – powiedziała. Sępoleńscy radni ubolewali, że z zaproszenia przewodniczącego rady nie skorzystał przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka sytuacja powtarza się co roku.