Kamień

Patron nieodpowiedni dla szkoły

Robert Lida, 22 luty 2018, 11:33
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W piątek Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 1 Armii Wojska Polskiego w Kamieniu obchodził swoje święto. Z tej okazji uczniowie nie mieli zajęć lekcyjnych, ale na nudę nie narzekali.
Patron nieodpowiedni dla szkoły

Dyrektor Sławomir Borlik otworzył obchody święta szkoły

Patron nieodpowiedni dla szkoły

Taniec hiszpański

 

Obchody święta szkoły rozpoczęto od udziału we mszy świętej odprawianej w kamieńskiej kolegiacie. Później uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej gdzie obejrzeli prezentację związaną z historią patrona szkoły oraz historią szkoły. Po części historycznej była część artystyczna przygotowana przez uczniów młodszych klas pod kierunkiem Anny Żmudzkiej, Bożeny Zabrockiej i Anny Betin. Zobaczyliśmy między innymi współczesną, oryginalną wersję „Kopciuszka”, pokaz hiszpańskiego tańca oraz aerobiku. W uroczystości oprócz dyrektora Sławomira Borlika wzięła również dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Usług Oświatowych Urszula Brycka oraz kpt. Robert Kędrak z 34. Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach, jednostka w Nieżychowicach. Jednostka z Nieżychowic od ubiegłego roku już na stałe współpracuje ze szkołą w różnych dziedzinach. Tym razem żołnierze przygotowali prezentację sprzętu wojskowego oraz rozgrywki sportowe dla uczniów. 
 
*  *  *
Obecnego patrona szkoły czyli 1 Armię Wojska Polskiego w takiej formule wspominano po raz ostatni. Niestety i do szkoły w Kamieniu wkroczyła polityka. Stała się ona ofiarą słynnej ustawy dekomunizacyjnej. Władze Kamienia do tej pory nie „ruszały” tej nazwy. Jednak w dniu 16 stycznia wojewoda kujawsko – pomorski skierował do wszystkich samorządów pismo, w którym przypomina, że ustawa nie odnosi się wyłącznie do nazw ulic, budowli czy innych obiektów, ale również do jednostek organizacyjnych samorządów, a takimi jednostkami są również szkoły.
– Rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców podjęła inicjatywę o zmianie nazwy na szkołę imieniem Wojska Polskiego. Uroczystość nadania nowego imienia chcielibyśmy zorganizować pierwszego września – mówi dyrektor szkoły Sławomir Borlik.
Ten zły patron został ustanowiony decyzją kuratorium oświaty w Bydgoszczy decyzją z dnia 2 listopada 1977 roku, a uroczystość nadania tego imienia miała miejsce rok później, 12 października 1978 roku. Obecnie nadawanie imienia szkole to kompetencja samorządu gminnego. Dlatego dyrektor szkoły złoży odpowiedni wniosek do burmistrza Kamienia, a ten przygotuje projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania szkole nowego imienia.