stat4u
Więcbork

Po raz drugi ruszyła procedura w sprawie obwodnicy

Robert Lida, 16 wrzesień 2021, 10:36
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Burmistrz Więcborka po raz drugi wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Więcborka. Pierwsze postępowanie zostało umorzone, ponieważ inwestor wycofał wniosek o wydanie decyzji. W ten sposób inwestycja straciła pół roku.
Po raz drugi ruszyła procedura  w sprawie obwodnicy

Tak wygląda ostateczny wariant przebiegu więcborskiej obwodnicy

Pierwszy wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Więcborka do tutejszego urzędu miejskiego wpłynął w styczniu tego roku. Potem były konieczne uzupełnienia wniosku oraz uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Bydgoszczy, dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz powiatowego inspektora sanitarnego w Sępólnie. Każdy z tych organów uznał, że dla tej inwestycji konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Tymczasem 18 czerwca inwestor wycofał wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W związku z tym burmistrz musiał umorzyć całe popstępowanie, co zniweczyło kilka miesięcy żmudnego zbierania dokumentów w tej sprawie.
Przyczyną wniosku była konieczność dokonania korekty przebiegu obwodnicy po protestach mieszkanców Dalkowa. Takiej korekty dokonano i 6 sierpnia do Urzędu Miejskiego w Więcborku wpłynął nowy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Problem w tym, że kilkumiesięczną procedurę należy powtórzyć. Między innymi trzeba ponownie wystąpić o opinie do RDOŚ, Wód Polskich oraz sanepidu. Formalnie Waldemar Kuszewski ponownie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia to zbiór zasad dotyczących ochrony środowiska potrzebnych projektantowi, ale także podczas budowy i ekspolatacji obwodnicy. Kolejnym krokiem jest już wykonanie projektu budowlanego. 
 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...