stat4u
Sośno

Podatki bez zmian, śmieci w górę

Robert Lida, 20 grudzień 2018, 10:13
Średnia: 0.0 (0 głosów)
O trzy złote wzrośnie od stycznia stawka opłaty śmieciowej w gminie Sośno. Zgodnie z deklaracją wójta pozostałe podatki i opłaty lokalne pozostaną na tegorocznym poziomie.
Podatki bez zmian, śmieci w górę

Przewodnicząca Krystyna Wąsik jak zwykle sprawnie przeprowadziła obrady

Podatki bez zmian, śmieci w górę

Dawid Szwajca odczytuje swoją interpelację

Nowi radni, a przypomnijmy, że w radzie gminy jest ich aż jedenastu, od razu zderzyli się z przykrym obowiązkiem ustalenia stawek gminnych danin. O ile w przypadku podatków od nieruchomości, środków transportowych czy opłat od posiadania psa rada ma realny wpływ na ich wysokość, to w przypadku opłaty śmieciowej jest to wpływ czysto teoretyczny. Jeśli poszczególni radni w trakcie kampanii wyborczej obiecywali niższą opłatę, to szybko zostali sprowadzeni na ziemię. System narzucony przez ustawę polega na tym, że musi się samofinansować. To znaczy wszelkie działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci muszą być finansowane z tego, co gmina uzbiera od mieszkańców w formie opłaty śmieciowej. Nie wolno do nich dokładać pieniędzy z innych źródeł. Decydujące znaczenie ma przetarg na odbiór śmieci. W tym roku Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej z Więcborka i Sępólna zaproponowało za całoroczną usługę kwotę o ponad 100.000 złotych wyższą od kwoty uzyskiwanej przez gminę w formie opłaty śmieciowej. Powodem podwyżki zdaniem konsorcjum jest wzrost opłat na składowisku w Bladowie, wyższe ceny paliwa i wzrost płacy minimalnej. Opłata musi również wystarczyć na obsługę administracyjną systemu oraz funkcjonowanie tak zwanego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obiekt jest już gotowy. Wybudowano go na terenie bazy Gminnej Spółdzielni przy ulicy Nowej za 1.015.630 zł, z czego 633.000 zł stanowiło dofinansowanie z zewnątrz. Teren, na którym umiejscowiono PSZOK należy do GS-u. Gmina dzierżawi go za 20.000 zł rocznie. Obiekt rozpocznie działalność od 1 stycznia i będzie czynny dwa razy w tygodniu. Radni podczas posiedzeń komisji otrzymali porządną porcję wiedzy na ten temat i dlatego na forum sesji nie było żadnej dyskusji. Radni 13 głosami za przyjęli stawki opłaty śmieciowej, które będą obowiązywały od nowego roku. Przeciwko głosował radny Dawid Szwajca. Opłata za śmieci segregowane wzrośnie z 13 do 16 zł od osoby miesięcznie, a za śmieci zmieszane z 23 do 26 zł.
Wszystkie pozostałe opłaty i podatki lokalne w 2019 roku nie wzrosną. To samo dotyczy wody i ścieków. Taryfa zatwierdzona przez Wody Polskie obowiązuje przez 3 lata.
Radni podczas środowej sesji przyjęli również stawki dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie na dowożenie dzieci do szkół. Dotacja do kilometra przejechanego przez autobus do 20 miejsc wynosić będzie 4,60 zł, czyli o 30 gr mniej niż obecnie. Natomiast w przypadku autobusu powyżej 20 miejsc wynosić będzie 5,90 zł, czyli o 70 gr więcej. Podobna uchwała reguluje wysokość dotacji gminy do koszenia zieleni przez ZGK. Przyjęto również regulamin nowego targowiska, regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków oraz program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
W części informacyjnej sesji radni zapoznali się z sytuacją dotyczącą bezrobocia w powiecie i gminie. W roli prelegenta wystąpił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Artur Żychski. Niestety, samorządy ciągle umieszczają taki punkt w porządkach swoich obrad. Czemu to ma służyć? Nie wiadomo. Naszym zdaniem szkoda czasu.
A propos czasu, to sesja rozpoczęła się z prawie półgodzinnym opóźnieniem, ponieważ jakaś telewizja miała kłopot z „wejściem na żywo”. Kto kieruje tą radą? Przewodnicząca czy telewizja? Kolejnym problemem, który miejmy nadzieję niedługo zniknie, jest system głosowania przy pomocy tabletów. Ciągle się coś wiesza i zacina. Nie ma jak to były głosowania ręczne. Do tej pory obsługą rady zajmowała się jedna osoba. Teraz muszą być dwie, w tym informatyk.
Przepis, który mówi, że interpelacje radni muszą składać na piśmie, wyraźnie zmniejszył ich liczbę. Nowi radni mają też kłopot z odróżnieniem interpelacji od wniosku. Radny Dawid Szwajca w punkcie ,,Interpelacje” złożył dwa wnioski budżetowe. Pierwszy dotyczył zamontowania ok. 10 punktów świetlnych w Jaszkowie, a drugi docieplenia ściany świetlicy w Mierucinie. – Sami nie wiemy, jak to będzie w przyszłym roku. Być może w budżecie znajdzie się tylko jedna inwestycja, modernizacja oczyszczalni w Wąwelnie, która pochłonie ogromne środki – mówił wójt Leszek Stroiński.  

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...