stat4u
Sępólno

Podwyżki od nowego roku

Robert Środecki, 06 grudzień 2018, 10:32
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Mieszkańcy Sępólna i okolic będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Nowa rada miejska, która obradowała w ubiegły piątek, podniosła stawki przyszłorocznych opłat i podatków lokalnych, a także opłatę za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym. Podwyżki wchodzą w życie po nowym roku.
Podwyżki od nowego roku

Zdzisław Szwarc i Antoni Dolny mieli zastrzeżenia do nowych stawek podatkowych

Podwyżki od nowego roku

Danuta Daszkiewicz

Drożej za żłobek

Radni jednogłośnie ustalili wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym. Uchwałę w tej sprawie przedstawiła i uzasadniła Danuta Daszkiewicz, dyrektor Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie.
– Procedowana uchwała wiąże się z zakończeniem projektów unijnych, które były realizowane w CMDiR od powstania placówki w 2013 roku. W tych latach realizowaliśmy dwa programy „Aktywne mamy” i „Aktywni rodzice”. Te projekty były związane ze zwiększeniem miejsc w żłobku. Dzięki temu otrzymywaliśmy dofinansowanie w kwocie 390 zł miesięcznie na jedno dziecko. W roku 2018 te projekty zostały zakończone. W związku z tym, że gmina Sępólno chce pozostać gminą prorodzinną, samorząd weźmie większość obciążeń na siebie, tj. 290 zł, pozostałe 100 zł dopłacą rodzice. O tyle wzrośnie opłata za pobyt dziecka w żłobku – wyjaśniła Danuta Daszkiewicz.
Radni ustalili zryczałtowaną opłatę miesięczną za świadczenia udzielane przez żłobek i klub dziecięcy w wysokości 250 zł. Do tej pory opłata wynosiła 150 zł. Ponadto radni ustalili dodatkową opłatę w wymiarze wydłużonym (powyżej dziesiątej godziny) na wniosek rodzica wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W uchwale są również zapisy o ulgach: „Zwalnia się częściowo z opłat za pobyt dziecka w przypadku jednoczesnego uczęszczania do żłobka i klubu dziecięcego co najmniej dwojga dzieci z rodziny. W przypadku drugiego dziecka opłata ulega obniżeniu o 20%, a w przypadku kolejnych dzieci o 50%”.
Jednocześnie uchwała znosi 20% ulgę dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny. Gdy decyzja o wprowadzeniu ulgi była podejmowana, nie było jeszcze świadczenia 500 plus. Dzienna stawka za wyżywienie nie uległa zmianie i nadal wynosi 6,5 zł.
– Gdy dziecko przez cały miesiąc będzie uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego, to maksymalna opłata wraz z wyżywieniem wyniesie około 380 zł – dodaje Danuta Daszkiewicz.

Podatki w górę

Radni większością głosów ustalili stawki przyszłorocznych opłat i podatków lokalnych, które wzrosną o 2,3%, czyli poziom inflacji. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,75 zł od 1 m2 pow. użytk. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,75 zł od 1 m2 pow. użytk., od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 19,91 zł od 1 m2 pow. użytk., od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,72 zł od 1 m2 pow. użytk.
Za nowymi stawkami głosowało większość radnych obecnych na sesji. Antoni Dolny był przeciwny, a Zdzisław Szwarc wstrzymał się od głosu.
Nieznacznie wzrośnie również stawka podatku od środków transportu. Za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony trzeba będzie zapłacić 757 zł, od 5,5 tony do 9 ton 829 zł, za samochód powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1066 zł. Uchwała została przyjęta większością głosów. Jedynie Antoni Dolny był przeciwny.
Dolny dopytywał, co z podatkiem rolnym. – Na wszystkich komisjach, które odbyły się do dnia dzisiejszego, kwestia podatku rolnego została omówiona. Przypominam, że uchwałę wywołuje się w sytuacji, gdy obniża się stawkę zaproponowaną przez ministra i ogłoszoną przez GUS. Ta stawka nie ulega zmianie i uchwała nie jest wówczas przygotowywana, stąd w porządku obrad jej nie ma – oznajmiła Anna Buchwald, skarbnik gminy Sępólno.
– Stawka podatku rolnego pozostaje zatem niezmienna? – drążył Dolny.
– Pozostaje na poziomie stawki ogłoszonej przez GUS – wyjaśniła skarbniczka.
– To nie jest dla mnie zrozumiałe – stwierdził Dolny.
Na tym dyskusja na temat stawek podatkowych się zakończyła.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...