stat4u
Więcbork

Posłowie na sesji

Robert Środecki, 08 grudzień 2019, 11:20
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Rada Miejska w Więcborku na ostatniej sesji zafundowała mieszkańcom gminy kilkuprocentowe podwyżki przyszłorocznych opłat i podatków lokalnych. Ma to związek ze wzrostem cen energii elektrycznej i płacy minimalnej. Na obradach gościli parlamentarzyści, którzy deklarowali pomoc przy budowie obwodnicy Więcborka.
Posłowie na sesji

Radni z Więcborka o kilka procent podnieśli stawki przyszłorocznych podatków i opłat lokalnych

Posłowie obiecują pomoc
 Z zaproszenia przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku i burmistrza Więcborka skorzystali paralamemtarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego. Na sali obrad pojawili się: Iwona Kozłowska - PO, Piotr Król -  PiS i Dariusz Kurzawa - PSL. Zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia burmistrza dotyczącego zrealizowanych inwestycji i wyzwań stojących przed miastem i gminą. Posłowie obiecali pomoc we wszelkich działaniach dotyczących budowy obwodnicy Więcborka. Ponadto poseł Piotr Król zasugerował władzom Więcborka sięgnięcie po środki na remont ulicy Dworcowej
z Funduszu Dróg Samorządowych. Dariusz Kurzawa wspomniał, że doskonale zna problemy samorządów lokalnych, ponieważ jako wiecemarszałek województwa brał udział
w realizacji wieleu projektów z udziałem środków zewnętrznych. Parlamentarzyści nie złożyli żadnych konkretnych deklaracji, ale ich wizyta była istotna dla samorządu. Dzięki niej burmistrz mógł osobiście wskazać zaproszonym gościom bieżące problemy gminy i poprosić ich o pomoc.
Podatki w górę                                                                                                                       
Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejszym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie ustalenia przyszłorocznych stawek opłat i podatków lokalnych. Projekt przewiduje wzrost stawek podatków na terenie gminy Więcbork do 5%. Poprzednie stawki obowiązywały przez dwa lata.
– Podstawą do przedstawienia państwu takiego projektu są wskaźniki mające wpływ na funkcjonowanie gminy. Chciałbym tutaj podnieść kwestię rosnących wydatków bieżących,  na które wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia wzrasta o 15,5%. Trzeba pamiętać, że gmina Więcbork również jest pracodawcą dla wielu pracowaników. Kolejnym czynnikiem, który powoduje wzrost wydatków bieżących, jest  wzrost cen energii elektrycznej dla samorządu o 55% od stycznia. Jednocześnie obserwujemy ciągły wzrost cen usług. Jeżeli chcemy nadal kontynuować politykę proinwestycyjną na terenie naszej gminy, musimy dokonać zmian wysokości podatków na rok 2020 – oznajmił podczas sesji burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski.
Jeszcze przed głosowaniem radny Andrzej Wenda zapytał, czy podniesienie podatków zrekompensuje wzrost płacy minimalnej i podwyżki cen energii elektrycznej. Jeśli tak się stanie, to jedynie w niewielkiej części.
Ostatecznie rada miejska większością głosów przyjęła uchwały podatkowe. Od stycznia stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,81 zł od 1 m2 powierzchni, podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,78 zł od 1 m2 powierzchni, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 19,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Od podatników z terenu wsi pobór następuje w drodze inkasa przez sołtysów, chociaż zapłacić można również w kasie urzędu. Stawki opłaty targowej pozostały na niezmienionym poziomie. Podczas sesji radni wysłuchali szczegółowej informacji na temat środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę. Szerzej pisaliśmy o tym w ubiegłotygodniowym wydaniu.  
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...