stat4u
Powiat

Powiat ma budżet

Robert Lida, 04 kwiecień 2019, 10:41
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W piątek rada powiatu uchwaliła budżet na 2019 rok. Wcześniej nie mogła tego zrobić, ponieważ regionalna izba obrachunkowa negatywnie zaopiniowała jego projekt.
Powiat ma budżet

Radni milcząco przegłosowali budżet powiatu na rok bieżący. Ta atmosfera najlepiej świadczy o dramacie finansów do jakiego doprowadzili rządzący pod „ścisłym” nadzorem bezradnych radnych ostatnich kadencji

Powiat ma budżet

Ireneusz Balcer - szef komisji budżetu i finansów

Zarząd powiatu, zgodnie z prawem, w październiku przygotował projekt budżetu na obecny rok i przesłał go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Ta projekt zaopiniowała negatywnie, ponieważ nie gwarantował on uzyskania wymaganych wskaźników spłaty zadłużenia w stosunku do dochodów. Jak pamiętamy, ma to związek z zaciągnięciem przez powiat 15-milionowego kredytu. W związku z tym RIO wezwała powiat do przygotowania programu postępowania naprawczego. Taki program rada powiatu uchwaliła 27 lutego. Do tej pory powiat funkcjonuje w oparciu o prowizorium budżetowe. Po przyjęciu programu postępowania naprawczego zarząd powiatu przygotował nowy projekt budżetu, który go uwzględnia. Ten projekt uzyskał pozytywną opinię RIO.
Zakłada on dochody budżetu w kwocie 53.573.770 zł i wydatki w kwocie 53.809.058 zł. Przewidywany deficyt w stosunku do „jesiennego” projektu jest mniejszy o ponad 400.000 złotych i ma być pokryty środkami z wypracowanej nadwyżki. W 2019 rok powiat wszedł z zadłużeniem w kwocie 31.884.047 zł. Tylko w tym roku na jego spłatę trzeba zabezpieczyć 1.362.000 zł. Wyjątkowo skromny jest załącznik inwestycyjny do budżetu. W sumie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.730.000 zł. Zgodnie z prawem w warunkach postępowania naprawczego samorząd nie może realizować nowych inwestycji. Może natomiast kontynuować już rozpoczęte oraz remonty. Wzorem lat ubiegłych, w ramach porozumień z gminami, kontynuowana będzie budowa chodników przy drogach powiatowych. Finansowanie się nie zmieniło. Gmina daje 25.000 zł, a powiat dokłada drugie tyle. 750.000 zł zaplanowano na kolejne inwestycje w szpitalu. Dla zarządu drogowego zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi Więcbork – Nowy Dwór. W załączniku nie ma inwestycji drogowych, na które powiat może otrzymać środki zewnętrzne. Chodzi o kolejną transzę tak zwanych środków ponawałnicowych oraz środki z rządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Na wkład własny powiatu do tych inwestycji pieniądze podobno się znajdą.
– Ten budżet jest trudny, ale realny do wykonania. Nie ma żadnego zagrożenia, że powiat nie zrealizuje zadań, które nakłada na niego prawo – mówił skarbnik powiatu Władysław Rembelski.
Na sesji żaden z radnych nie zgłosił się do dyskusji. Być może wynikało to z nieobecności radnego Andrzeja Chatłasa, który na pewno miałby coś w tej sprawie do powiedzenia. Po przedstawieniu opinii poszczególnych komisji przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych. Od głosu wstrzymali się radni klubu PiS Krzysztof Szymanowicz i Jan Król.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...