Przebieg zebrania sprawozdawczo - wyborczego piłkarskiej ligi powiatowej

Paulina Stryszyk, 03 kwiecień 2018, 16:46
Średnia: 0.0 (0 głosów)
27 marca 2018 r. odbyło się zebranie przedstawicieli piłkarskiej ligi powiatowej. Wszelkie informacje wynikające z przebiegu spotkania poniżej.
Przebieg zebrania sprawozdawczo - wyborczego piłkarskiej ligi powiatowej
A) Na walnym zebraniu członków dokonano stosownych sprawozdań oraz udzielono jednogłożnie absolutorium zarzadowi ligi za 2017r. oraz  wybrano władze ligi na nowa cztero letnią kadencję:
Po zaproponowaniu kandydatów komisja skrutacyjna przeliczyła oddane głosy.
Po akceptacji członków zebranych podczas wyborów do zarządu weszli: Prezes- Tomasz Fifielski, wiceprezes -Stanisław Stryszyk, skarbnik- Ryszard Skulski, sekretarz – Józef Rękiewicz, członek- Sławomir Szyling. Za nowym zarządem głosowało 21 osób, 100% uprawnionych do głosowania.
b/ komisji rewizyjnej stowarzyszenia:
Po zaproponowaniu kandydatów komisja skrutacyjna przeliczyła oddane głosy. Po akceptacji członków zebranych podczas wyborów komisję rewizyjną tworzą: Przewodniczący- Jacek Grabowski, zastępca przewodniczącego- Edmund Stencel, Kazimierz Dobber- członek. Zagłosowało 21 osób,  100% uprawnionych do głosowania.
 
B) Na wniosek komisji rewizyjnej zmieniono par. 13 w regulaminie ligi:
 
Protesty i odwołania
§ 13
1. Sporne sprawy danego meczu zgłaszane są do zakończenia danego meczu. Protesty przyjmuje sędzia, który  jest zobowiązany opisać protest w protokole meczowym bezpośrednio po zakończonym meczu.
2. Zainteresowane drużyny mogą również złożyć protest pisemny skierowany do Zarządu za pośrednictwem Prezesa stowarzyszenia lub  członka zarządu w terminie    24 godzin od zakończenia meczu.
3. Protest rozpatruje zarząd stowarzyszenia w terminie 3 dni od otrzymania protestu        (I instancja). Wszelkie podjęte decyzje w formie pisemnej otrzymują zainteresowane drużyny.
4. Wszelkie odwołania pisemne od w/w decyzji w terminie 3 dni przyjmuje członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia (II instancja). Odwołania rozpatruje komisja rewizyjna wspólnie z jednym sędzią głównym ligi, który nie prowadził spornego meczu. Decyzje zapadają w terminie 7 dni i są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wszelkie podjęte decyzje w formie pisemnej otrzymują zainteresowane drużyny.
 
 
C)  Rezygnację z ligi złożyła drużyna LZS Odrodzeni Cerkwica. Zarząd Ligi składa podziękowanie dla zawodników, działaczy i kibiców drużyny za dotychczasowy udział w lidze powiatowej. Rezygnacja wymusiła zmianę terminarzu z udziałem 12 drużyn w lidze z uwzględnieniem wyników z sezonu jesiennego.
 
D) Sędziowie ligi: Stanisław Żekiecki, Kazimierz Linke, Henryk Sala, Wiesław jarząb i  Marcin Lica.
 
E) Podsumowanie XI sezonu ligi powiatowej odbędzie się 23.06.2018r. w Wałdowie.
 
Prezes Tomasz Fifielski