stat4u
Sępólno

Przymierze bierze wszystko

Robert Środecki, 22 listopad 2018, 10:31
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W poniedziałek odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Sępólnie. Podczas obrad ślubowanie złożyli wszyscy radni i burmistrz Waldemar Stupałkowski. Podczas sesji wybrano przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady oraz ustalono składy osobowe poszczególnych komisji. Wszystkie kluczowe stanowiska obsadziło Przymierze Społeczne dla Krajny.
Przymierze bierze wszystko
Przymierze bierze wszystko

Kwiatki od burmistrza dla nowego przewodniczącego

Pierwszą sesję w nowej kadencji samorządu otworzył radny senior Leszek Kąkol, który zaproponował zmianę w porządku obrad. Dodatkowe punkty dotyczyły ustalenia wynagrodzenia burmistrza i ustalenie składów osobowych poszczególnych komisji. Na samym początku radni wybrali spośród siebie nowego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady. Radna Lucyna Pająk w imieniu klubu Przymierze Społeczne dla Krajny i Koalicji Obywatelskiej zarekomendowała na stanowisko przewodniczącego rady Franciszka Lesinskiego (Przymierze). – Pan Franciszek Lesinski ma 68 lat, wykształcenie wyższe rolnicze. Przepracował 47 lat, z tego około 30 lat na stanowiskach kierowniczych w centrali nasiennej i zakładzie rolnym we Włościborzu. Ponadto był pośrednikiem pracy. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady i pracował w licznych komisjach. Brał czynny udział w uroczystościach państwowych i spotkaniach z mieszkańcami. Ma duże zaufanie społeczne, czego dowodem jest osiągnięty wynik w ostatnich wyborach samorządowych – powiedziała Lucyna Pająk. Nowa rada jednogłośnie poparła tę kandydaturę. – Dziękuję bardzo za tak duży mandat zaufania. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też mam świadomość jakie czeka mnie trudne zadanie, aby sprostać oczekiwaniom wysokiej rady, pana burmistrza, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy. W związku z występującymi anomaliami pogodowymi nie zapomnimy o rolnikach. Będziemy was wspierać w miarę posiadanych środków. Chcę być przewodniczącym całej rady – powiedział Franciszek Lesinski. O dwa fotele wiceprzewodniczących rady ubiegało się 3 kandydatów. Radna Lucyna Pająk rekomendowała na to stanowisko Annę Miczko i Jadwigę Bukolt, natomiast Antoni Dolny rekomendował Zdzisława Grzecę. – Uważamy, że środowisko wiejskie powinno mieć swojego reprezentanta – oznajmił Dolny. Radna Anna Miczko otrzymała 13 głosów poparcia przy jednym głosie sprzeciwu, radna Jadwiga Bukolt otrzymała 10 głosów poparcia, za kandydaturą Zdzisława Grzecy głosowało 5 radnych. Wiceprzewodniczącymi rady miejskiej zostały panie Anna Miczko (SLD) i Jadwiga Bukolt (Przymierze). – Środowisko wiejskie nie istnieje – tymi słowami powyższy wybór skomentował radny Antoni Dolny. Wiele kontrowersji wzbudziło ustalenie składów osobowych poszczególnych komisji. Przymierze wzięło praktycznie wszystko. Niezbyt liczna opozycja w osobach Zdzisława Grzecy, Antoniego Dolnego. Marioli Mosiądz-Śmigiel i Zdzisława Szwarca przegrała wszystkie głosowania. Przymierze zdominowało wszystkie komisje, w tym komisję rewizyjną stanowiąca organ kontrolny. – Zgodnie ze statutem każde ugrupowanie powinno mieć swojego reprezentanta w komisji rewizyjnej – mówił przed głosowaniem radny Janusz Tomas. Jego słowa spotkały się z natychmiastową reakcją Zdzisława Grzecy. – Zgodnie ze statutem i w ramach przyzwoitości przewodniczącym komisji rewizyjnej powinien być ktoś z opozycji. To jest praktykowane wszędzie. Jeżeli uważacie, że chcecie wszystko, to bierzcie wszystko – komentował radny z Radońska. Przymierze oddało jedynie przewodnictwo w komisji oświaty, kultury i sportu. Radni Zdzisław Grzeca i Mariola Mosiądz -Śmigiel seryjnie przegrywali głosowania na stanowisko przewodniczących komisji. Grzecy zaproponowano członkostwo w komisji statutowej, ale radny odmówił. – Ja tylko chciałem powiedzieć, że z naszej strony była chęć współpracy. Ja kandydowałem do 4 komisji, tylko żeście uznali, że mnie nie wybierzecie. Nie wolno mówić, że z naszej strony nie ma woli współpracy. To z waszej strony nie ma woli współpracy, bo żeście nas we wszystkich komisjach wyautowali, a teraz w ostatniej chcecie nam dać jedno stanowisko. Kpicie z nas – stwierdził rozgoryczony Grzeca, komentując obsadę poszczególnych komisji.
Ostatnim akcentem sesji było podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Waldemara Stupałkowskiego. – Jest tu 10 nowych radnych. Jest to uchwała o podwyżce dla burmistrza. Ja nie rozumiem, dlaczego nie jest podłączona do niej stara uchwała, żeby nowi radni się zapoznali, jakie kwoty były przedtem – powiedział podczas dyskusji Zdzisław Grzeca. – Wynagrodzenie burmistrza nie zmienia się ani o złotówkę – prostował radnego sekretarz gminy Dariusz Wojtania. Widocznie Grzeca nie porównał przed sesją obu uchwał. Uchwała została przegłosowana zdecydowaną większością głosów. Burmistrz Sępólna nadal będzie zarabiał 10620 zł brutto.
Już na pierwszej sesji zarysował się wyraźny podział. W gminie rządzić będzie burmistrz i radni Przymierza, natomiast radni Grzeca, Szwarc, Dolny i Mosiądz-Śmigiel stworzą 4-osobową opozycję.
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Sępólnie odbędzie się w piątek 30 listopada. Podczas obrad ustalane będą stawki przyszłorocznych opłat i podatków lokalnych. 
Składy poszczególnych komisji:
* Komisja Rewizyjna: przewodniczący Artur Juhnke, wiceprzewodniczący Lucyna Pająk, członkowie: Leszek Kąkol, Robert Sieg, Barbara Szlezer
* Komisja Skarg i Wniosków: przewodniczący Mateusz Oelberg, wiceprzewodniczący Tobiasz Świniarski, członkowie Artur Juhnke, Janusz Tomas, Barbara Szlezer
* Komisja Budżetu i Handlu: przewodniczący Janusz Tomas, wiceprzewodniczący Anna Miczko, członkowie: Lucyna Pająk, Robert Sieg, Zdzisław Grzeca
* Komisja Gospodarki Komunalnej: Przewodniczący Robert Sieg, wiceprzewodniczący Mariola Mosiądź-Śmigiel, członkowie: Zdzisław Szwarc, Leszek Kąkol, Janusz Tomas
* Komisja Oświaty: przewodniczący Barbara Szlezer, wiceprzewodniczący Leszek Kąkol, członkowie Jadwiga Bukolt, Mariola Mosiądz-Śmigiel, Anna Miczko
* Komisja Rolnictwa i Leśnictwa: przewodniczący Lucyna Pająk, wiceprzewodniczący Zdzisław Szwarc, członkowie: Mateusz Oelberg, Tobiasz Świniarski, Antoni Dolny
* Komisja statutowa: przewodniczący Tobiasz Świniarski, wiceprzewodniczący Artur Juhnke, członkowie Mateusz Oelberg, Jadwiga Bukolt, Anna Miczko
 

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...