stat4u
Gmina Sępólno

Raport o kondycji gminy

Robert Środecki, 10 czerwiec 2020, 10:22
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Kilka dni przed sesją absolutoryjną burmistrz Sępolna opublikował raport o stanie gminy. Dokument zawiera zbiór interesujących informacji na temat finansów, demografii, inwestycji czy dróg. Z jego treścią zapoznali się radni, którzy nie mieli uwag do przedstawionych danych.
Raport o kondycji gminy
Teren gminy Sępólno zamieszkuje 15452 mieszkańców. Większość - 8817 w mieście. Szczegółową informację na ten temat zawiera tabela obok. Pomimo małej liczby ludności gmina jest stosunkowo duża. Gmina Sępólno zajmuje obszar około 229 km2, co plasuje ją na 10 miejscu pośród 144 gmin województwa. Przeważającą część stanowią użytki rolne, pozostały obszar zajmują lasy i tereny zurbanizowane. Łączna długość dróg gminnych na terenie miasta i wsi wynosi 177,70 km, w tym: drogi i ulice utwardzone (asfalt, polbruk, płyty drogowe, trylinka) – 48,06 km; drogi gruntowe, utwardzone kruszywem drogowym – 129,64 km. W ubiegłym roku gmina osiągnęła dochody w kwocie 79 mln zł. Wydatki były o 4 mln zł niższe. Na inwestycje przeznacza się około 10 % wszystkich wydatków. Najwięcej wydaje się na budowę dróg i chodników. Widać to w poniższej tabeli. Od kilku lat zadłużenie gminy spada. Na koniec ubiegłego roku wynosiło 5,7 mln zł. Największą i najkosztowniejszą inwestycją planowaną przez sępoleński samorząd jest modernizacja rynku wraz z przyległymi uliczkami. Przetarg na wykonanie tego zadania wkracza w decydującą fazę. Jego realizacja pochłonie około 9 mln zł. Mieszkaniowy zasób gminy Sępólno składa się z 257 lokali mieszkalnych i 33 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 13 810,47m2. Lokale są głównie zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymaga remontu ze względu na ich wiek, stan techniczny a także konieczność dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych. Ponadto wykonywane są remonty konieczne na skutek zużycia i wieku instalacji jak i całych budynków. Minimalna szacunkowa wartość potrzeb remontowych w 2019 r. wynosiła 225 tys. zł. zł. W 2019 roku po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej przydzielono 7 lokali mieszkalnych, dokonano także 7 zamian mieszkań wewnątrz zasobu gminnego. W 2019 roku zostało podpisanie 12 umów ugodowych, rozkładających zadłużenia czynszowe na raty. 
W roku szkolnym 2019/20 w gminie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjęto wszystkie ubiegające się o miejsce 542 dzieci. Łącznie funkcjonowało 25 oddziałów przedszkolnych: 16 wielogodzinnych i 9 pięciogodzinnych w szkołach podstawowych. W celu zapewnienia miejsc dla wszystkich chętnych, podzielono na dwie części salę do zajęć ruchowych w Gminnym Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, a w izbie do zajęć terapeutycznych w skrzydle budynku SP nr 3 został utworzony trzeci oddział zamiejscowy Gminnego Przedszkola nr 2. Ogromne zapotrzebowanie sprawia, że gmina przymierza się do budowy kolejnego przedszkola. Ma ono powstać w przyszłym roku przy ulicy Targowej. W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2019/20 do 74 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczało 1282 uczniów. Budżety szkół w 2019 r. zamknęły się kwotą 12 mln 846 tys. zł. Z kwoty tej: 10 mln 815 tys. zł. to subwencja oświatowa, 1 mln 585 tys. zł to dotacja gminy do wydatków bieżących szkół. Budżety przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zamknęły się kwotą 4 mln 623 tys. zł. Z kwoty tej 2 mln 418 tys. zł to dotacja gminy. Stanowi to 52 % budżetów przedszkoli. Pozostałe środki pochodziły z dotacji i subwencji państwych, funduszy Unii Europejskiej (projekt) oraz wpłat rodziców. Zainteresowanie ofertą Żłobka i Klubu Dziecięcego w CMDiR wzrasta W 2019 roku łącznie placówka zapewniła opiekę 125 dzieciom w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia, w tym: żłobek 77 miejsc, klub dziecięcy – 20 miejsc, dzienni opiekunowie 23 miejsca (Zalesie 13 miejsc, Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie – 10 miejsc). 
To tylko garść danych zawartych w raporcie obrazującym kondycję gminy. Naszych Czytelników zachęcamy do lektury. Kompletny raport można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sępólno.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...