stat4u
Powiat

Rewolucja śmieciowa, czyli będzie drożej

Robert Środecki, 24 październik 2019, 11:25
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Na najbliższej sesji Rada Miejska w Sępólnie przyjmie pakiet uchwał dotyczących odpadów komunalnych. Ma to związek z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańców czekają podwyżki i śmieciowa rewolucja.
Rewolucja śmieciowa, czyli będzie drożej

W przyszłym roku za śmieci zapłacimy znacznie więcej

6 września weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej głównym założeniem jest zmobilizowanie mieszkańców do większej niż dotychczas segregacji odpadów. Opłaty dla osób, które nie będą segregowały śmieci, będą nie mniej niż dwukrotnością stawki za segregowane odpady, ale nie więcej niż czterokrotnością. Początkowo w projekcie ustawy przedłożonej do Sejmu była dwukrotność - samorządy zwracały jednak uwagę, że taka różnica mogłaby być demotywująca. Opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji, nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej. Jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane i powiadomią o tym fakcie władze gminy. Nowe przepisy będą ponadto znosić obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju. Nie trzeba będzie wywozić śmieci do Bladowa. Ponadto częstotliwość wywozu odpadów komunalnych w mieście i na wsi ma być taka sama. Samorządowcy są zgodni co do tego, że aby sprostać wymaganiom nowej ustawy, trzeba będzie podnieść stawki za śmieci. Ich wysokość poznamy po rozstrzygnięciu przez gminy przetargów na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Równie ważne jak przepisy o wejściu w życie są liczne przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym rada gminy (rada miasta) jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem 6 września 2019 roku do znowelizowanych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. do 6 września 2020 roku). W gminie Sępólno uchwała określająca stawki za śmieci obowiązuje do końca marca, a to oznacza, że nowe stawki, które zostaną ustalone w magistracie, zaczną obowiązywać od 1 kwietnia.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...