stat4u
Gmina Sośno

Śmieci w górę, taryfy bez zmian

Robert Środecki, 07 grudzień 2017, 13:40
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W przyszłym roku w gminie Sośnie nie wzrośnie cena wody i ścieków. Ma to związek z trudną sytuacją materialną wielu mieszkańców po sierpniowych nawałnicach i wysoką dopłatą, jaką gmina przekazuje zakładowi gospodarki komunalnej. Wzrośnie za to cena wywozu odpadów komunalnych. Śmieci w gminie Sośno nadal będą najdroższe w powiecie.
Śmieci w górę, taryfy bez zmian

Radni z Sośna z uwagą wysłuchali sprawozdania dotyczącego planowanych remontów dróg powiatowych

Dwanaście kilometrów nowych dróg

W ubiegły czwartek radni z Sośna wysłuchali szczegółowej informacji na temat utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Na sesji gościł dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Edwin Eckert oraz starosta Jarosław Tadych. Sieć dróg publicznych należących do powiatu składa się z 50 samodzielnych odcinków o łącznej długości 285 kilometrów, z czego 67 kilometrów przebiega przez teren gminy Sośno. W tym roku plan Zarządu Drogowego w Sępólnie zakładał budowę chodnika w Szynwałdzie, budowę chodnika w Obodowie oraz zatoki postojowej przy ulicy Leśnej w Sośnie. Ponadto w roku bieżącym do wykonania pozostaje przebudowa drogi powiatowej o długości 160 metrów w Wielowiczu oraz przebudowa drogi relacji Dziedno – Sitowiec w Dziednie na odcinku 200 metrów. Jak widać, tegoroczne inwestycje realizowane przez zarząd drogowy na terenie gminy Sośno nie powalają na kolana. Dużo większy rozmach mają mieć remonty zaplanowane na przyszły rok. W kolejnym roku budżetowym planuje się wykonać roboty budowlane związane z kontynuacją budowy chodnika w Szynwałdzie oraz rozpoczęciem budowy chodnika w Tuszkowie. Ponadto w zarządzie drogowym trwają pracę zmierzające do zgłoszenia u wojewody zadań związanych z wykonaniem robót na odcinkach dróg uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Działania te prowadzone są w celu ubiegania się o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej. Prace, które zaplanował powiat, dotyczą remontu 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, remontu 6-kilometrowych odcinków drogi relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin oraz remontu 3-kilometrowego odcinka drogi relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (las). Szacowana wartość zaplanowanych robót budowlanych oscyluje wokół kwoty 12 mln zł. W normalnych warunkach tak obszerny zakres prac byłby nie do pomyślenia. Likwidacja skutków nawałnic umożliwi gruntowne remonty wielu odcinków. W punkcie dotyczącym dróg wójt Leszek Stroiński oznajmił, że gmina musi ogłosić kolejny przetarg na zimowe utrzymanie dróg, ponieważ do pierwszego przetargu nie zgłosił się żaden oferent. 

Śmieci najdroższe w powiecie

Niezmiernie ważnym punktem w obszernym porządku obrad było zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. – Nie będzie wzrostu cen wody i ścieków z powodu trudności, jakie wystąpiły po nawałnicy – powiedział podczas sesji wójt Leszek Stroiński. W przyszłym roku za 1 m3 wody w gminie Sośno trzeba będzie zapłacić 4,24 zł, za 1 m3 ścieków użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji zapłacą 7,78 zł, użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie zapłacą 7,42, użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe zapłacą 3,65 za 1 m3 ścieków. Utrzymanie stawek wody i ścieków na dotychczasowym poziomie było możliwe dzięki zwiększeniu dopłaty. W roku bieżącym gmina dopłaciła zakładowi gospodarki komunalnej aż 430 tys. zł. W roku kolejnym dopłata wzrośnie o kolejne 106 tys. zł. „Mając na względzie godzenie interesu ekonomicznego gminy z interesem społeczności lokalnej, proponuje się zastosowanie dopłat z budżetu gminy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców” - czytamy w uzasadnieniu uchwały regulującej wysokość przyszłorocznych taryf. Cena wody i ścieków nie pójdzie w górę. Wzrośnie za to wysokość opłat za odpady komunalne. Po nowym roku za śmieci segregowane każdy mieszkaniec zapłaci 13 zł (do tej pory 11,50 zł), a za śmieci zmieszane 23 zł ( do tej pory 21,50). Stawki opłaty śmieciowej w gminie Sośno są najwyższe w powiecie. Wynika to głównie ze specyfiki gminy i dużego rozproszenia gospodarstw domowych.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...