Kamień

Sześć milionów na inwestycje

Robert Środecki, 11 styczeń 2018, 14:54
Średnia: 0.0 (0 głosów)
ponad 6 mln zł. Na liście zadań do wykonania znalazła się budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem. Radny Józef Wróblewski walczył o nią przez 18 lat. W końcu dopiął swego.
Sześć milionów na inwestycje

Radni z Kamienia budżet przyjęli większością głosów

Sześć milionów na inwestycje

– Przyszłoroczny budżet jest bardzo ambitny – mówiła radna Jadwiga Steinborn

 

Tegoroczny budżet gminy Kamień szczegółowo omówił burmistrz Wojciech Głomski. Dochody zaplanowano w kwocie 29.368 mln zł, wydatki zaplanowano na poziomie 32.461 mln zł. Deficyt wysokości 3.093 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody własne gminy Kamień wyniosą 9.086 mln zł, dotacja celowa 7.449 mln zł, subwencje 10.776 mln zł, a środki unijne 2.055 mln zł. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć rekordową jak na gminę Kamień kwotę 6,5 mln zł. Najdroższym zadaniem zaplanowanym do realizacji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Płociczu. Ta inwestycja pochłonie tylko w przyszłym roku 3.6 mln zł. Budowa pomostów nad jeziorem Mochel ma kosztować 260 tys. zł. W budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina zamierza zainwestować 419 tys. zł. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej pochłonie 897 tys. zł, budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem ma kosztować 317 tys. zł, a kolejny etap przebudowy budynku przy ulicy Sępoleńskiej na potrzeby policji 80 tys. zł. Szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji zaplanowanych do realizacji opublikujemy w kolejnym numerze. Po przedstawieniu wszystkich paragrafów uchwały budżetowej w sali sesyjnej rozgorzała dyskusja. – Panie burmistrzu, pan mówi, że będą takie duże inwestycje. Czy to nie jest związane z rokiem wyborczym? – pytał radny Kazimierz Kiedrowicz. – Jest to budżet bardzo ambitny. My głównie patrzymy na inwestycje. Chciałabym, żeby wszystko zostało zrealizowane, ponieważ patrząc na realizację tegorocznego budżetu, widać, że inwestycje w stosunku do planów zostały zrealizowane w 50%. Niepokoi mnie, że cyklicznie dokładamy pieniądze do ZGK. Nie wiem, jak pracują inne spółki, przecież każdy musi pracować na własny rachunek. Ponadto uważam, że w przyszłym roku
w budżecie należy położyć nacisk na drogi. Jeżeli utrzyma się ta sytuacja, która jest to będzie tragicznie – stwierdziła radna Jadwiga Steinborn. – Przyszłoroczny budżet jest bardzo ambitny. Notujemy wzrost wydatków na inwestycje o 100%. Gdyby było wykonanie stuprocentowe, z czego bym się bardzo cieszył, to będę głosował za tym budżetem obiema rękami. W budżecie znalazła się budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem. Walczę o tę inwestycję już osiemnasty rok – powiedział Józef Wróblewski. – Jeżeli chodzi o drogi gminne, to zgadzam się, że po inwestycjach, które przeprowadzimy, przyjrzymy się drogom. Tę sprawę poruszałem na spotkaniu z posłami i mówiłem, że mankamentem samorządów są drogi lokalne. Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem jest niezagrożona – powiedział burmistrz Wojciech Głomski. Radni przyjęli tegoroczny budżet gminy większością głosów. Jedynie Kazimierz Kiedrowicz był przeciwny.
W czwartek radni większością głosów przyjęli Miejsko-Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapisy dokumentu zakwestionował Stanisław Drogoś, który stwierdził, że wydatki na szkolenia komisji antyalkoholowej są zbyt wysokie w stosunku do wydatków zaplanowanych na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą. Ostatecznie Drogoś wstrzymał się od głosu, a Kazimierz Kiedrowicz sprzeciwił się przyjęciu programu
w takim kształcie.