Więcbork

To już jest koniec

Robert Środecki, 11 październik 2018, 10:49
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Koniec kadencji zbliża się wielkimi krokami dlatego podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku radni, urzędnicy i burmistrz dziękowali sobie wzajemnie za czteroletnią współpracę. Najpierw jednak dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawiła informację na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, a burmistrz wręczył stypendia najlepszym uczniom z gminnych placówek oświatowych. Dla dzieci było to ogromne przeżycie.
To już jest koniec

Stypendysci burmistrza

To już jest koniec

Sesyjne gadu - gadu należy do tradycji. Czy nowa rada to podejmie?

Najlepsi z najlepszych

We wrześniu ubiegłego roku Rada Miejska w Więcborku podjęła decyzję, że za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne przyznawana będzie nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym. Owocem tych działań było uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów uczęszczających do gminnych placówek oświatowych. Na ostatniej sesji burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski wręczył listy gratulacyjne 36 uczniom. W tym roku szkolnym stypendia otrzymają: Julia Kobus, Adrianna Oczkowska, Szymon Sokół, Marta Fifielska, Karolina Myler, Marcelina Kiestrzyn, Julia Grunwald, Jakub Wiese, Dominika Skowron, Adrianna Bordiehn, Małgorzata Brączyk, Wiktoria Borowiak, Sylwia Kudlarek, Hubert Mudiuk, Joanna Ciszewska, Paulina Resler, Agata Żurek, Natalia Rodak, Marcelina Strycharek, Monika Mitura, Marta Kamińska, Oliwia Pawłowska, Martyna Szyszło, Zuzanna Pichłacz, Mateusz Paterek, Wiktoria Obara, Karolina Buława, Jakub Skowron, Aleksandra Szweda, Bartłomiej Zaręba, Marta Grzeszczak, Jagoda Makowska, Maciej Witkowski, Oliwia Szarwiło, Vanessa Meyer, Mieszko Stypa. Każdy z wymienionych uczniów otrzyma 600 zł. Na konta osób, które legitymują się wybitnymi osiągnięciami w kilku dziedzinach, trafi 900 zł.
 
Szkoły gotowe, a w Zakrzewku plac budowy
Szczegółową informację na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego przedstawiła Danuta Zawidzka, dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. – Od tego roku szkolnego zwiększyła się liczba uczniów o 16 w szkołach podstawowych i 34 w przedszkolach, ogółem o 50. W roku szkolnym 2018/2019 w gminie Więcbork utworzono dodatkowy oddział klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ze względu na zwiększenie liczby dzieci zamieszkałych w obwodzie ww. szkoły. Utworzono też dodatkowy oddział klasy siódmej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku. Od września 2018 roku na terenie gminy Więcbork utworzono Klub Dziecięcy w Więcborku. Mieści się on przy ulicy Gdańskiej 13 w budynku Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku. Zaplanowano utworzenie 30 miejsc dla dzieci od 1 roku życia do 3 lat. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęto 21 maluszków. Funkcję kierownika pełni pani Anna Pankanin. Przeprowadzono rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna, w wyniku której zatrudniono 6 opiekunek. Wykonano konieczne remonty i dostosowania pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakupiono wyposażenie do sal pobytu dzieci oraz łazienki, szatni i stołówki. Opracowanie: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Strona 4 na potrzeby posiedzenia Rady Miejskiej w Więcborku 25 września 2018 r. Na wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Więcborku planuje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, którą ogłosimy na przełomie września i października. Wraz z opracowaniem arkuszy na nadchodzący rok szkolny miały miejsce zmiany warunków pracy nauczycieli. Zastosowano ograniczenie zatrudnienia. Zatrudniono nowych nauczycieli. Jednego nauczyciela zwolniono z powodu braku godzin do zapewnienia etatu, dwóch zostało przeniesionych w stan nieczynny, a trzech skorzystało z prawa do przejścia na emeryturę. Czterech nauczycieli rozwiązało umowę, dwóch zmienia szkołę, siedmiu będzie uzupełniało etat w drugiej placówce. Wobec jednego nauczyciela utrzymane jest zawieszenie w obowiązkach nauczyciela. W nowym roku szkolnym jeden nauczyciel będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Aktualnie dwie nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim – powiedziała. Dyrektorka BOOS-u odniosła się również do wakacyjnych remontów przeprowadzonych we wszystkich szkołach.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Jacek Kabatek. – Szkoła w Zakrzewku to jeden wielki plac budowy, boisko jest nieczynne, nie ma tam nawet bramek. Czy tak to powinno wyglądać? Proszę samorząd o wsparcie i koordynację działań – powiedział.
Do zarzutów radnego odniósł się burmistrz Więcborka. – W Zakrzewsku zebrało się pospolite ruszenie. Strażacy skrzyknęli się i chcieli robić, natomiast ich założenia, a później realizacja i problemy, które powstawały na etapie realizacji tych założeń niejednokrotnie ich przerastały. Boisko, które ma tam powstać, jest już przygotowane pod siew. Ubolewam, że nie udało się tego zrobić w wakacje, ale nawet jakbyśmy to zrobili, to i tak nie można by było z niego w tej chwili korzystać. Musimy przetrwać ten trudny czas. Trawa będzie siana w ciągu tygodnia lub dwóch. Gdybyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem, jakie są plany mieszkańców, to moglibyśmy zabezpieczyć środki na ten cel – powiedział Waldemar Kuszewski.
Dyskusję na temat gminnej oświaty podsumował radny Jan Antczak: – Bardzo dziękuję za utworzenie klubu dziecięcego. Bardzo się cieszę, że dyrektor SP w Runowie po raz pierwszy od lat na zebraniu sołeckim nie prosił o żadne pieniądze dla szkoły.
 
Proste sprawy
W interpelacjach i wolnych wnioskach radni poruszyli kilka istotnych spraw. Radny Stanisław Posieczek pytał o wymianę pieca c.o. oraz naprawę komina w WDK w Sypniewie. – Komin jest w opłakanym stanie, a zbliża się sezon grzewczy – mówił radny.
Radny Kazimierz Wilczyński wnioskował o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie budowy kanalizacji i odwodnienia na ulicach Potulickich i Zebrzydowskiego. Ponadto wnioskował o budowę miejsc postojowych przy ulicy Targowej.
Radna Beata Lida apelowała o zwiększenie diet sołtysom. – Za chwilę nam tych sołtysów będzie brakowało – powiedziała. Druga interpelacja radnej dotyczyła wykonania oświetlenia przy nowo powstających domach dziecka.
– Referat budownictwa zajmuje się sprawą, wymiany pieca i naprawy komina w WDK w Sypniewie. Przygotowaliśmy dokumentację na kompleksowy remont tych pomieszczeń, która obejmuje również przebudowę kotłowni. Nie chcemy wydatkować środków na inwestycję, na którą możemy otrzymać dofinansowanie – powiedział burmistrz. Przyjął również propozycją Kazimierza Wilczyńskiego do przyszłorocznego budżetu. – Przymierzamy się do zwiększenia diet sołtysom. Ich praca to jest praca społeczna. Środki, które są im wypłacane, nie rekompensują ilości czasu, który poświęcają. Na pewno nie jesteśmy w stanie podnieść tych świadczeń na tyle, żeby to była zachęta, aby ktoś chciał zostać sołtysem. Jeżeli chodzi o oświetlenie przy powstających domach dziecka, na dzień dzisiejszy nie mamy zabezpieczonych środków na ten cel. Musimy przeanalizować, w jaki sposób to zrobić – oznajmił burmistrz.
 
Drogowa pomoc dla powiatu
Radni podjęli kilka uchwał dotyczących spraw bieżących. Najpierw zmienili statut gminy, dostosowując go do obowiązujących przepisów. Nowością wynikającą z zapisów dokumentu jest konieczność powołania komisji skarg, wniosków i petycji w kolejnej kadencji samorządu. Ponadto radni dokonali kilku korekt w tegorocznym budżecie i zdecydowali o udzieleniu wsparcia finansowego powiatowi sępoleńskiemu. Kwota 50 tysięcy złotych ma być wydatkowana na przebudowę i remont drogi prowadzącej z Więcborka do Nowego Dworu. Powiat zamierza przeznaczyć na ten cel ponad pół miliona złotych. Na realizację tego zadania mieszkańcy czekają od wielu lat.
Ostatnim akcentem sesji były wzajemne podziękowania za współpracę i życzenia powodzenia dla wszystkich kandydatów startujących w zbliżających się wyborach samorządowych. 14 spośród 15 radnych będzie po raz kolejny ubiegać się o mandat. Tylko radna Marta Bączkowska nie wystartuje wyborach. 
 
Rada Miejska w Więcborku w komplecie