stat4u
Sośno

Trudny budzet i nowy skarbnik

Robert Środecki, 03 styczeń 2019, 10:37
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Dzień po świętach w domu kultury w Sośnie odbyła się kolejna sesja rady gminy. Radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet gminy oraz podjęli uchwały w sprawie odwołania i powołania skarbnika. Już wkrótce Elżbietę Romot zastąpi Honorata Warmbier.
Trudny budzet i nowy skarbnik

Ostatni instruktaż dla radnych z Sośna

Trudny budzet i nowy skarbnik

Honorata Warmbier i Elżbieta Romot - nowa i ,,stara” pani skarbnik

Wskaźniki zadłużenia na granicy

Tegoroczny budżet gminy będzie bardzo trudny do zrealizowania. Rada ustaliła dochody w wysokości 23,604 mln zł, a wydatki na poziomie 24,994 mln zł. Deficyt budżetowy wynoszący 1,390 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć w tym roku 4,296 mln zł, co stanowi 16,7 % wszystkich wydatków. Najdroższym zadaniem będzie przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie. Na ten cel w budżecie zaplanowano 3,297 mln zł. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych ma kosztować 300 tys. zł, wyposażenie gminnego domu kultury 320 tys. zł. Znacznie mniejsze kwoty zabezpieczono na budowę wodociągów i kanalizacji oraz utwardzenie lokalnych dróg. Szczegółową listę zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok przedstawimy w kolejnym numerze. Regionalna izba obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt tegorocznego budżetu, ale wniosła kilka uwag. „Zdaniem RIO przedłożony projekt budżetu jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Skład orzekający zwraca jednak uwagę, że zgodnie z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019-2029 w latach 2020-2022 relacja określająca limit obsługi zadłużenia jest na granicy spełnienia. Realizacja budżetu będzie wymagała bieżącego monitorowania dochodów i wydatków oraz dużej dyscypliny finansowej” - czytamy w opinii RIO. Pomimo uwag radni przyjęli tegoroczny budżet i podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednogłośnie. – Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie budżetu, budżetu niełatwego, jak wiecie. Zadania zawarte w tym budżecie są zadaniami bardzo istotnymi dla rozwoju naszej gminy. Wiemy, że priorytetem na przyszły rok jest oczyszczalnia ścieków, która pochłonie bardzo duże środki. Wiemy, że około 1,9 mln zł otrzymamy z urzędu marszałkowskiego. Czekamy na podpisanie umowy. Pozostałe zadania będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niestety, Wieloletnia Prognoza Finansowa, a z nią związany wskaźnik zadłużenia, jest kagańcem dla samorządów. Według mnie wieloletnia prognoza nie powinna funkcjonować, ponieważ ona jest ograniczeniem niewiele dającym samorządom. Może doprowadzić do tego, że pewne działania będą spowolnione. Zapewniam, że od 1 stycznia będziemy sumiennie realizować budżet – powiedział po głosowaniu wójt Sośna Leszek Stroiński.

Nowy skarbnik

Radni jednogłośnie odwołali Elżbietę Romot ze stanowiska skarbnika gminy z dniem 31 marca i powołali jej następcę. „Pani Elżbieta Romot po przejściu na emeryturę, od dnia 1 sierpnia 2018 roku została powołana na stanowisko skarbnika gminy, w celu dokończenia prac związanych z opracowaniem budżetu gminy na rok 2019, do czasu rozstrzygnięcia wyborów wójta i przekazania zadań nowemu skarbnikowi. Ustalono, że dotychczasowa skarbnik zakończy wykonywanie swoich obowiązków z dniem 31 marca 2019 roku. Zapewni to płynność funkcjonowania budżetu gminy, przy jednoczesnym wprowadzeniu do obowiązków nowego skarbnika” - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Następcą Elżbiety Romot będzie Honorata Warmbier.
„Pani Honorata jest bardzo doświadczonym pracownikiem samorządowym. Pracuje w finansach jednostek organizacyjnych gminy Sośno od 1982 roku, m.in. jako główna księgowa. Od 1996 roku jest pracownikiem referatu finansowego Urzędu Gminy w Sośnie, a od 2011 roku jest kierownikiem tego referatu. Jest bardzo sumiennym, skrupulatnym i odpowiedzialnym pracownikiem. Bardzo dobrze zna specyfikę gminy. Jej dotychczasowe doświadczenie w pracy, związanej z wykonywaniem budżetu gminy gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków skarbnika. Pani Warmbier posiada wykształcenie wyższe. Jej wykształcenie i kwalifikacje są zgodne z wymogami ustawy” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Honorata Warmbier zasiądzie w gabinecie skarbnika 1 kwietnia 2019 roku.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...