stat4u
Sośno

W Sośnie nie płacą rachunków

Robert Środecki, 02 maj 2018, 14:08
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Wiele ciepłych słów pod swoim adresem usłyszał na ostatniej sesji Rady Gminy w Sośnie Marcin Grubicki. Dyrektor miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności firmy za ubiegły rok. Radni dziękowali mu za to, że pomimo gigantycznych problemów związanych z nawałnicą w gminie nie było dłuższych przerw w dostawie wody. Niepokoją dane dotyczące gigantycznych zaległości. Mieszkańcy mają problemy z regularnym płaceniem rachunków za wodę, ścieki, ciepło i odpady komunalne.
W Sośnie nie płacą rachunków

Najważniejsi samorządowcy Sośna zastanawiają się jak zachęcić mieszkańców do płacenia rachunków

W Sośnie nie płacą rachunków

Marcin Grubicki

W swoim wystąpieniu dyrektor Marcin Grubicki omówił wszystkie działy związane z działalnością firmy. W gospodarce ciepłem na dzień 31 grudnia 2017 roku przychody wyniosły 380 807,38 zł koszty wykonania 372 953,13 zł, różnica wyniosła 7 854,25 zł. Należności z tytułu sprzedaży ciepła przez dwa podmioty gospodarcze na koniec roku wynoszą bez odsetek 27 139,69 zł. Ze spłatą za ciepło zalegają również dwie osoby fizyczne na kwotę 493,28 zł. W gospodarce wodnej na dzień 31 grudnia 2017 roku przychody wyniosły 782 734,92 zł, koszty wykonania 513 373,42 zł różnica wyniosła 269 361,50 zł od tego należy odjąć 331 966,01 zł wydatków płacowych i rzeczowych utrzymania administracji. Należności z tytułu sprzedaży wody wynoszą 63 460,94 zł. Ze spłatą za dostawę wody i opłatę abonamentową zalega 10 podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 9 861,68 zł oraz 387 osób fizycznych na łączną kwotę 53 599,12 zł. Poinformowano 55 osób o groźbie odcięcie wody, z tego zaległości w całości spłaciło 18 osób na kwotę 17 929,11 zł. Na dzień 31 grudnia woda była odcięta u jednego odbiorcy. W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 49 wezwań z kancelarii oraz założono 14 spraw sądowych na kwotę 20 354,43 zł. Sprawy są w toku. Zawarto porozumienia z 12 odbiorcami w celu rozłożenia płatności na raty. W wyniku zawartych porozumień ściągnięto kwotę w wysokości 14 842,69 zł. W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody i ścieków wystawiono 706 upomnień. Zakład do sprzedawanej wody otrzymywał dotację przedmiotową, która wyniosła 76 572,86 zł brutto. W gospodarce ściekowej na dzień 31 grudnia 2017 roku przychody wykonania wyniosły 767 217,73 zł, koszty wykonania 761 842,16 zł różnica wyniosła 5 375,57 zł. Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków drogą kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych wynoszą 48 518,73 zł. Ze spłatą zalega 7 podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 14 515,86 zł oraz 424 osoby fizyczne na kwotę 34 002,87 zł. Zakład do odebranych ścieków drogą kanalizacyjną otrzymywał dotację przedmiotową, która wyniosła 339 090,07 zł brutto. Jak widać, zakład ma duże problemy z egzekwowaniem opłat za wodę, ścieki, ciepło i odpady komunalne.
– Pracownicy zakładu pracowali podczas usuwania skutków nawałnicy jaka dotknęła naszą gminę w sierpniu 2017 roku. Głównymi działaniami było bieżące utrzymywanie dostarczania wody i odbiór nieczystości płynnych. W ramach poniesionych strat z tytułu nawałnicy zakład otrzymał odszkodowania majątkowe o wartości 58 314,04 zł, w tym za straty poniesione na kotłowni 10 761,26 zł, za straty na hydroforniach w Przepałkowie 159,60 zł, w Sitnie 10 082,76 zł i w Rogalinie 31 390,78 zł. Za straty poniesione na przepompowniach ścieków w Sośnie koło przedszkola 3 533,98 zł i w Dębinach 2 327,94 zł. Za straty poniesione na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 57,72 zł. Z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej zakład otrzymał bonifikatę w kwocie brutto 28 567,11 zł, w tym za hydrofonie 13 369,79 zł, za przepompownie ścieków 9 295,95 zł, za oczyszczalnię ścieków 3 182,03 zł i za kotłownie 2 719,34 zł – mówił podczas sesji dyrektor Marcin Grubicki.
Po przedstawieniu szczegółowego sprawozdania o głos poprosiła Mariola Narloch. – Chciałam serdecznie podziękować, że pomimo problemów, które pojawiły się po nawałnicy, nie było dłuższych przerw w dostawie wody – powiedziała wiceprzewodnicząca rady gminy. Radni podjęli kilka uchwał dotyczących finansów gminy. Zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w kwocie 450 tys. zł na budowę zaplecza socjalno gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie. Ma on zostać spłacony w ciągu 10 lat. Ponadto zdecydowali o udzieleniu dotacji w kwocie 4000 zł parafii w Wąwelnie jako dofinansowanie remontu dachu.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...