stat4u
Powiat

Wicestarosta na plusie i nagrody bez uzasadnienia

Robert Środecki, 15 listopad 2018, 10:16
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zakończyła kontrolę finansową w Starostwie Powiatowym w Sępólnie. Inspektorzy wzięli pod lupę niemal wszystkie działy. Niedawno światło dzienne ujrzał liczący ponad 120 stron protokół pokontrolny. Znalazło się w nim kilka ciekawych spostrzeżeń dotyczących wynagrodzeń.
Wicestarosta na plusie i nagrody bez uzasadnienia

Gmach Starostwa i Urzędu Miejskiego w Sępólnie

Szczegółową kontrolą objęto min. prawidłowość ustalania wynagrodzenia dla pracowników starostwa, prawidłowość prowadzenia akt osobowych w zakresie ustalania wynagrodzeń oraz prawidłowość prowadzenia i zgodności kart wynagrodzeń i list płac kontrolowanych pracowników. Kontrolerzy z bliska przyjrzeli się wynagrodzeniom obu starostów i skarbnika, które były kilkakrotnie zmieniane. Z protokołu wynika, że pomimo ustawowego obniżenia wynagrodzeń pracowników samorządowych w ciągu ostatniego roku finansowo najwięcej zyskał wicestarosta Andrzej Marach, który rok 2018 rozpoczynał z wynagrodzeniem wysokości 7725 zł, a obecnie zarabia 8544 zł brutto miesięcznie.
,,Wynagrodzenie Wicestarosty pierwotnie zostało ustalone przez Starostę Powiatu, w dniu 10.12.2014 roku, w łącznej kwocie 7.725,20 zł (wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.760 zł). W dniu 19.01.2018 roku Starosta dokonał podwyższenia wynagrodzenia Wicestarosty poprzez zwiększenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego do poziomu wartości maksymalnej, tj. do kwoty 4.800 zł. Wzrosła również wysokość dodatku funkcyjnego z kwoty 1.540 zł. do kwoty maksymalnie dopuszczalnej tj. 1.760 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dodatku specjalnego z poziomu 20% (kwota 900 zł) do poziomu 30% (kwota 1.968 zł). Sumarycznie wartość wynagrodzenia Wicestarosty wzrosła o kwotę 1.763 zł, tj. o 22,82%. W związku z przepisami rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Starosta dokonał w dniu 06.07. 2018 roku zmniejszenia wynagrodzenia zasadniczego Wicestarosty z kwoty 4.800 zł. do kwoty maksymalnie dopuszczalnej, tj. 3.800 zł. W nowym angażu z 06.07.2018 roku, Starosta dokonał również podwyższenia poziomu dodatku specjalnego z 30% (kwota 1.968 zł) do wartości maksymalnie dopuszczalnej, tj. 40% (kwota 2.224 zł). Starosta nie uzasadnił powodów podwyższenia Wicestaroście dodatku specjalnego z 30% do 40%. Ponadto należy nadmienić, że w dniu 12.02.2018 roku Starosta określił Wicestaroście zakres obowiązków, który we wszystkich punktach jest tożsamy z zakresem obowiązków określonym w dniu 09.04. 2015 roku (pozostaje niezmieniony). Wynagrodzenie Wicestarosty Sępoleńskiego, po wprowadzonych zmianach, zostało sumarycznie zmniejszone z kwoty 9.488 zł do kwoty 8.544 zł, tj. o 9,95%” - czytamy w protokole.
Jeden z najbardziej interesujących punktów wystąpienia pokontrolnego dotyczy nagród wypłacanych pracownikom starostwa.
„W 2017 roku, na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego, w oparciu o zapisy § 14 Regulaminu wynagradzania, wypłacono 68 pracownikom nagrody na łączną kwotę 90.218,55 zł (średnio 1.326,74 zł/osobę). Kontrolującym nie przedłożono pisemnych uzasadnień związanych z przyznaniem nagrody pracownikowi oraz wniosków bezpośrednich przełożonych nagradzanych pracowników o przyznanie przez Starostę nagrody uznaniowej, ponieważ w teczkach akt osobowych pracowników, którzy otrzymali nagrodę, brak jest tych dokumentów. Mając powyższe ustalenia na uwadze, zwrócono się do Starosty Powiatu Pana Jarosława Tadycha z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przyznania nagród w 2017 roku pracownikom Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim bez jednoczesnego pisemnego uzasadnienia decyzji o przyznaniu nagrody. Z treści złożonego w dniu 27.09.2018 roku wyjaśnienia wynika, że Starosta posiadał rozeznanie co do zaangażowania i jakości pracy poszczególnych pracowników i na tej podstawie podejmował decyzje o przyznaniu nagród” - czytamy w dalszej części protokołu.
Wypłacanie nagród w budżetówce nie jest niczym nadzwyczajnym. Wszystko odbywa się w majestacie prawa. Chodzi wyłącznie o to, że są to dodatki wypłacane uznaniowo w oparciu o widzimisię starosty. Nie do końca wiadomo za co konkretny pracownik jest nagradzany.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...