stat4u
Sępólno

Wielka podwyżka dla burmistrza

Robert Lida, 18 listopad 2021, 09:46
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Wszystko wskazuje na to, że burmistrz Sępólna otrzyma 8 tysięcy złotych podwyżki z wyrównaniem od sierpnia. To efekt nowelizacji ustawy w sprawie kształtowania wynagrodzeń samorządowców. Taką propozycję w poniedziałek jednogłośnie zaakceptowała komisja budżetowa. Tymczasem w budżecie gminy na przyszły rok zapisano rewaloryzację płac pracowników gminnych jednostek na poziomie ledwie 5 procent. Burmistrz Sępólna nie należy do zwolenników obecnego rządu. Przemawia za tym, podobno, rozdawnictwo akcentowane przez opozycję. Szykuje się więc nie lada sprawdzian siły charakteru. Pojawiają się głosy, że burmistrz, współczując niedocenianym finansowo urzędnikom, odmówi przyjęcia olbrzymiego wzrostu wynagrodzenia przerastającego wyobraźnię wyborców.
Wielka podwyżka dla burmistrza
W 2018 roku wynagrodzenia samorządowców zostały ustawowo obniżone o 20 procent. Minęły trzy lata i teraz następuje podwyżka  o 60 procent. Podwyżki gwarantuje nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych z 17 września br. Konsekwencją ustawy było rozporządzenie Rady Ministrów określające widełki płacowe, to znaczy minimalne i maksymalne wynagrodzenie samorządowców. Do tej pory maksymalne wynagrodzenie wójta czy burmistrza mogło wynosić 12.525,94 zł brutto. W tej chwili kwotę tę podniesiono do 20.041,50 zł. Nowe przepisy minimalne wynagrodzenie ustaliły na poziomie 16.033,02 zł.
W dalszym ciągu pensja wójta czy burmistrza będzie się składać z kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku stażowego. 
W poniedziałek obradowała komisja budżetowa Rady Miejskiej Sępólna, podczas której przedstawiono radnym projekt uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia burmistrza Waldemara Stupałkowskiego. Do tej pory obowiązuje uchwała rady miejskiej z 2018 roku przyznająca mu wynagrodzenie w wysokości 10.620 zł brutto miesięcznie. Proponowana kwota to 18.120 zł brutto. Zgodnie z ustawą nowe wynagrodzenie musi być wypłacone z wyrównaniem od 1 sierpnia br. Propozycja została jednogłośnie zaakceptowana przez członków komisji i teraz trafi pod obrady rady miejskiej. Żaden 
z obecnych radnych nie zabrał głosu w tej sprawie. Propozycję przyjęto milcząco. 
Chwilę wcześniej z sali obrad wyszła grupa mieszkańców ulicy Więcborskiej, która prosiła, aby gmina utwardziła gruzem kilkadziesiąt metrów nieprzejezdnej drogi. Głos zabrała też mieszkanka ulicy Ogrodowej. – Od 44 lat mieszkam na ulicy Ogrodowej 
i tyle lat czekam na jej oświetlenie – powiedziała. Jak te drobne, a z punktu widzenia mieszkańców bardzo ważne, potrzeby mają się do nowego wynagrodzenia burmistrza? Pozostawiamy to bez komentarza.
 
 
 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...