stat4u
Sępólno

Wstrzymać rewitalizację i wybudować trzy sale

Robert Lida, 05 grudzień 2019, 11:24
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Ubiegłą środę sępoleńscy radni spędzili pracowicie. Zajęli się między innymi lokalnymi podatkami i opłatami. Zaskakujący wniosek złożył radny Antoni Dolny. Radny z Włościbórka zaproponował, aby na trzy lata wstrzymać program rewitalizacji centrum Sępólna i zamiast tego wybudować sale gimnastyczne przy trzech wiejskich szkołach. O dziwo, głośnych sprzeciwów nie było.
Wstrzymać rewitalizację i wybudować trzy sale

Sępoleńscy radni podwyższyli podatek od nieruchomości, ale przedsiębiorcy, którzy inwestują, mogą liczyć na ulgi

Wstrzymać rewitalizację i wybudować trzy sale

Antoni Dolny

 

Rynek przekuć w sale gimnastyczne
– Składam wniosek o wstrzymanie inwestycji mającej na celu rewitalizację – przebudowę centrum Sępólna na okres trzech lat oraz przekazanie środków zaplanowanych na to zadanie na budowę sal gimnastycznych przy szkołach na obszarach wiejskich: przy Szkole Podstawowej w Zbożu w 2021 roku, przy Szkole Podstawowej w Zalesiu w 2022 roku, przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie w 2023 roku – mówił radny Antoni Dolny, odczytując tekst formalnego wniosku, który przekazał przewodniczącemu rady.
W uzasadnieniu powołał się na korzyści zdrowotne płynące z prowadzenia lekcji wf. w przyzwoitych warunkach oraz na fakt, że sala gimnastyczna jest miejscem, w którym odbywają się szkolne imprezy i uroczystości bez szwanku dla zdrowia uczniów. Argumentem, który radny Dolny zawsze podnosi, jest również zrównoważenie wydatków inwestycyjnych gminy w mieście i na obszarach wiejskich. W tej chwili zdaniem radnego Dolnego, ta relacja przechyliła się wyraźnie na korzyść miasta.
– W tej chwili mamy przyznaną tylko część środków na rewitalizację centrum miasta. To są środki celowe i nie można ich wydać na inny cel. Tak czy inaczej będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Uważam, że radni powinni zająć się tym wnioskiem na komisjach. Moim zdaniem, ciężko to będzie zatrzymać. Dokumentacja na rewitalizację jest już gotowa, a po trzech latach straci ważność – powiedział burmistrz Waldemar Stupałkowski.
Wniosek zatem trafi pod obrady komisji.
Burmistrz spełnił obietnicę wyborczą
Rada miejska podjęła uchwałę określającą stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w przyszłym roku. – Jest to waloryzacja o 4 procent. Zarówno w odniesieniu do podatku od budynków, jak i od gruntów – referowała skarbnik gminy Anna Buchwald. Zaraz po tej uchwale procedowano uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy wybudują nowe obiekty służące działalności gospodarczej. Zapowiedź takich zwolnień padła w wywiadzie, który z burmistrzem Stupałkowskim przeprowadziliśmy zaraz po ostatnich wyborach samorządowych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie nowych obiektów. Zwolnione przez rok będą obiekty o powierzchni od 500 m2 do 1000 m2; przez dwa lata o powierzchni od 1000 m2 do 5000 m2 i przez trzy lata powyżej 5000 m2.
W przyszłym roku nie wzrośnie podatek od środków transportowych. Nie zajmowano się również podatkiem rolnym, a to oznacza, że do jego obliczenia będzie brana pod uwagę cena żyta podana przez prezesa GUS, która jest o 7 procent wyższa od stosowanej w roku bieżącym. Wzrośnie za to z 42 zł do 45 zł opłata za posiadanie psa.
Wszystko drożeje
Zapowiedź wzrostu najniższego wynagrodzenia powoduje lawinę podwyżek we wszystkich dziedzinach naszego życia. Może być tak, że podwyżka płacy minimalnej nie zrekompensuje podwyżek cen. Podwyżki dotykają również sfery usług społecznych. Na wniosek ośrodka pomocy społecznej w przyszłym roku wzrośnie opłata za godzinę usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki OPS u osób starszych i chorych. Opłata za godzinę, która obecnie wynosi 15 zł wzrośnie do 20 zł.
Z kolei na wniosek szefowych Żłobka i Klubu Dziecięcego w Sępólnie radni podjęli uchwałę dotyczącą opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w obu placówkach. Do tej pory opłatę co roku określano kwotowo. W tej chwili powiązano ją z płacą minimalną. Zatem będzie ona wyniosła 11 procent tej płacy. – Najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o kosztach funkcjonowania placówki, są płace pracowników. Dlatego opłatę uzależniamy od tych płac – wyjaśnia dyrektor sępoleńskiego żłobka Danuta Daszkiewicz. W praktyce przyszłoroczna opłata będzie wyższa od obecnej o około 30 złotych.
Wyższy ekwiwalent dla strażaków
Na wniosek Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP rada miejska podjęła uchwałę dotyczącą ekwiwalentu, który druhowie otrzymują za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za szkolenia. Do tej pory ekwiwalent ten wynosił odpowiednio 13 i 7 zł za godzinę. W tej chwili za godzinę udziału w akcji będą otrzymywać 15 zł. Stawka za udział w szkoleniu pozostanie bez zmian.    
Utknęli na cmentarzu
Nie udało się przegłosować projektu uchwały w sprawie opłat za usługi na cmentarzu komunalnym. Projekt został cofnięty do komisji. Nie zgadzamy się z argumentacją, którą podano podczas jego prezentowania. Za powód podano interpelację radnego Zdzisława Szwarca oraz wyniki kontroli NIK w kilku województwach. Nieprawidłowości w poprzednim cenniku wykrył jeden z mieszkańców, który po prostu dobrze czyta prawo. To dzięki jego uporowi sprawą zajęli się gminni prawnicy i przyznali mu rację. Być może teraz gmina wstydzi się do tego przyznać. Radny Szwarc po naszych artykułach na ten temat „pociągnął” temat dalej i chwała mu za to. Przypomnimy tylko, że chodziło o nielegalnie pobieraną przez zarządcę cmentarza opłatę w wysokości 155 złotych „za utrzymanie cmentarza”. W nowym cenniku już nie ma tej opłaty, ale co zrobiono? Trzy różne opłaty z poprzedniego cennika zbito w jedną, ale przemycono w niej te 155 złotych. Im dalej w las, tym radni mieli coraz więcej wątpliwości i pytań. Zwłaszcza dotyczących stawek, które ich zdaniem są zbyt wysokie i wyższe niż na innych cmentarzach. Na wniosek radnej Marioli Mosiądz-Śmigiel i radnego Janusza Tomasa projekt uchwały zdjęto z porządku obrad. Do tej sprawy jeszcze wrócimy.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...