stat4u
Więcbork

Z sesji wprost do banku

Robert Lida, 03 październik 2019, 10:07
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Podczas środowej sesji Rady Miejskiej Więcborka 38 uczniów szkół prowadzonych przez gminę otrzymało stypendia naukowe i artystyczne. Po wręczeniu stypendiów rozmawiano o sytuacji w gminnej oświacie.
Z sesji wprost do banku

Stypendyści burmistrza Więcborka

Z sesji wprost do banku

Stypendium otrzymuje Marcin Wnuk

 

To już tradycja, że podczas wrześniowej sesji samorządu gminnego wręczane są stypendia burmistrza dla najzdolniejszych i najbardziej uzdolnionych uczniów. Przyznawane są one w oparciu o uchwalony przez radę regulamin. Decydujące znaczenie ma tutaj średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego, dlatego wśród stypendystów znaleźli się także absolwenci gminnych szkół. Tym razem przyznano 37 stypendiów naukowych i 2 artystyczne.
Oto lista stypendystów:
Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu
• Marcin Wnuk – 5,64
• Martyna Sikora – 5,45
• Weronika Sikora – 5,22
Szkoła Podstawowa w Runowie
• Oliwia Fryżewska – 5,45
• Mateusz Paterek – 5,50
• Paulina Malek – 5,44
• Adrianna Lipecka – 5,44
• Mikołaj Paterek – 5,43
Szkoła Podstawowa w Sypniewie
• Radosław Kabat – 5,91
• Łukasz Helt – 5,64
• Szymon Sokół – 5,50
• Julita Bury – 5,45
• Julia Szefler – 5,45
• Marita Grabiec – 5,45
• Julia Glazik – 5,45
• Hanna Szkoda – 5,41
• Marcela Kiestrzyn – 5,29
Szkoła Podstawowa nr 1 w Więcborku
• Karolina Buława – 5,58
• Aleksandra Januszewska – 5,58
• Błażej Grabiński – 5,57
• Martyna Szyszło – 5,56
• Bartłomiej Zaręba – 5,50
• Wiktora Obara – 5,50
• Małgorzata Grochowska – 5,50
• Wiktoria Starzecka – 5,45
• Aleksandra Szweda – 5,43
• Konrad Gruszczyński – 5,42
• Marta Kamińska – 5,39
• Monika Mitura – 5,39
• Oliwia Pawłowska – 5,39
• Marcelina Stycharek – 5,39
• Kinga Krawczyk – 5,33
• Kinga Gierszewska – 5,24
• Agata Budnik – 5,22
Szkoła Podstawowa nr 2 w Więcborku
• Patryk Kołodziejek 5,55
• Urszula Olszewska – 5,50
Stypendia artystyczne: (uczennice SP nr 2 w Więcborku)
• Milena Turzyńska – 5,27
• Paulina Malczewska – 4,93
Wyróżnionym uczniom burmistrz oprócz decyzji przyznającej stypendium wręczył listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Stypendia można przez 10 dni odbierać w Banku Spółdzielczym w Więcborku. Starsi uczniowie mogą to zrobić samodzielnie, młodsi w towarzystwie rodziców. Wielu z nich zaraz po uroczystości udało się do banku.
Temat szkół i oświaty był kontynuowany w trakcie roboczej części sesji. Informację o organizacji szkół w nowym roku szkolnym przedstawiła dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
– Zakończył się dla nas okres przejściowy po likwidacji gimnazjów i przywróceniu ośmioklasowych szkół podstawowych. W tej chwili gmina prowadzi tylko szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne. Jak łatwo zauważyć, w tym roku spadła liczba uczniów. Po prostu wypadł nam jeden rocznik gimnazjów. Jednak liczba oddziałów nie zmieniła się. Łącznie do naszych szkół uczęszcza 1159 uczniów, a do oddziałów przedszkolnych 374 dzieci. Zmniejszyła się również liczba nauczycieli o prawie 8 etatów. W związku z tym już wiadomo, że za rok będzie niższa subwencja. W tym roku ustawodawca nałożył na nas nowe zadanie polegające na zapewnieniu uczniom opieki stomatologicznej. Nie ma jednak rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Generalnie, gmina będzie musiała zawrzeć umowę z podmiotem, który będzie takie świadczenia realizował i tu jest duży problem, ponieważ nie ma chętnych podmiotów. Na razie robimy rozeznanie i przygotowujemy treść umowy – mówiła Danuta Zawidzka.
Radni pytali o finansowe konsekwencje niedawnego strajku, czyli o pieniądze na podwyżki. Gmina Więcbork otrzymała na podwyżki pensji nauczycieli 308.000 złotych subwencji uzupełniającej i zdaniem dyrektor Zawidzkiej dzięki temu tegoroczny budżet oświaty uda się spiąć. Co będzie w następnym roku? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Można zauważyć, że narracja władz rządowych w kwestii finansowania oświaty znacznie się zmieniła. Teraz mówi się, że subwencja oświatowa nie musi wystarczyć na utrzymanie szkół, a jest to jedynie istotna pomoc państwa. Ewidentnie jest to początek przerzucania na samorządy większej części kosztów funkcjonowania szkół.
Radny Mateusz Łański złożył wniosek, aby autobusy szkolne dowoziły również młodsze dzieci z Wituni. – Ja wiem, że Witunia nie spełnia kryterium odległościowego, ale nie składałbym tego wniosku, gdyby nie fakt, że gminne autobusy i tak przez Witunię przejeżdżają, więc nie rodzi to dodatkowych kosztów – mówił radny Łański.
Radny z Wituni i nauczyciel upomniał się również o sprawę istotną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a konkretnie 15 uczniów z Nowego Dworu, którzy nie mają żadnego dojazdu do Więcborka. – Ja wiem, że to także mieszkańcy gminy Więcbork, ale nasze autobusy w obecnym stanie prawnym nie mogą zabierać tych uczniów. Nie wydam dyspozycji naszym kierowcom, aby łamali prawo – odpowiedział burmistrz Waldemar Kuszewski.
– Taki problem dotyczy również uczniów szkół ponadpodstawowych z Jastrzębca czy Karolewa. Czynimy starania, aby zainteresować tymi kierunkami prywatnego przewoźnika. Grzecznościowo chcemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu – dodała Danuta Zawidzka.
W dalszej części sesji radni podjęli dwie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi sępoleńskiemu pomocy finansowej. Pierwsza dotyczy przekazania powiatowi 75.000 złotych na kolejny, chyba już jedenasty etap budowy drogi Sypniewo – Borzyszkowo. Druga dotyczy 14.000 złotych, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stanowią dofinansowanie gminy Więcbork do funkcjonowania 15 połączeń zbiorowego transportu pasażerskiego w granicach powiatu. Jak już pisaliśmy, budżet państwa dokłada do każdego kilometra 90 groszy, a samorządy muszą dołożyć minimum 10 groszy. Mimo że organizatorem tego transportu jest powiat, część samorządowa została podzielona na powiat i cztery gminy.
Podjęto także uchwałę w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg publicznych. Tej uchwały by nie było, gdyby nie ultimatum PKP. Chodzi o drogi, na których znajdują się przejazdy kolejowe. W swoim piśmie administrator linii kolejowej ostrzegł, że jeśli te drogi nie zostaną zaliczone do kategorii dróg publicznych, to przejazdy zostaną po prostu zamknięte, a mieszkańcy nie będą mogli z nich korzystać. Do tej pory drogi wskazane w uchwale nie były zaliczone do żadnej kategorii. Były drogami wewnętrznymi. Chodzi o drogi relacji: Borzyszkowo – Klarynowo, Runowo – Chłopigost, Suchorączek – droga wojewódzka 241 oraz Suchorączek – Wysoka Krajeńska.    (
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...