Gmina Kamień

Dotacja na kościoły i zaniedbane cmentarze

Robert Środecki, 23 listopad 2023, 12:42
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Radni z Kamienia przyjęli pakiet uchwał dotyczących udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie gminy. Wsparcie trafi głównie do budynków sakralnych. Największy zakres prac zaplanowano w kościele filialnym w Dużej Cerkwicy.
Dotacja na kościoły i zaniedbane cmentarze

Zabytkowy kościół w Dużej Cerkwicy

Pierwszym zadaniem jest konserwacja rokokowej ambony 
z XVIII wieku w kościele pw. św. Wojciecha w Dużej Cerkwicy. Wartość całkowita tej inwestycji wynosi 184 tys. zł, z czego 175 tys. zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostałe 9 tys. zł pochodzi z budżetu gminy. Termin realizacji został wskazany do końca października przyszłego roku. Kolejnym zadaniem objętym wsparcie jest konserwacja zabytkowego konfesjonału w kościele w Dużej Cerkwicy. Całkowita wartość zadania to 77 tys. zł. 76 tys. zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a reszta 
z budżetu gminy jako wkład własny. Termin realizacji mija w październiku przyszłego roku. Kolejnym zadaniem realizowanym w Dużej Cerkwicy będzie renowacja ołtarzy bocznych z figurą Matko Boskiej z Dzieciątkiem. Wartość tego zadania to 161 tys. zł. Dofinansowanie z rządowego programu wynosi 158 tys. zł. Wkład gminy to zaledwie 3 tys. zł. Kolejnym zadaniem jest konserwacja zabytkowych organów w kościele w Dąbrówce. Wartość tego zadania wynosi 195 tys. zł. Dofinansowanie to 191 tys. zł, reszta pochodzi z budżetu gminy. Termin zakończenia prac mija 15 grudnia 2024 roku. Pakiet uchwała dotyczących udzielenia dotacji podjęto jednogłośnie. Podczas procedowania tego punktu radny Sebastian Skaja zwrócił uwagę na zły stan okolicznych cmentarzy.
– Bardzo się cieszę z planowanych renowacji w zabytkach sakralnych. Mam nadzieję, że wszystkie prace uda się wykonać. Chciałbym zwrócić uwagę na okoliczne cmentarze, które również są zabytkami. Zgłosili mi ostatnio mieszkańcy, że w Kamieniu cmentarze zaczynają wyglądać dramatycznie. Cmentarz ewangelicki był odnowiony, a teraz jest w strasznym stanie. Nikt o to nie dba. Mam prośbę do urzędu, aby tam kogoś wysłać albo skontaktować się z jakimś zborem ewangelickim, aby zajął się tym cmentarzem. Taka sama sytuacja jest na cmentarzu żydowskim. Jest tam suszarnia ubrań. Jest to przykre. To bardzo słabo wygląda. Wisienką na torcie jest grób naszego zasłużonego dla Kamienia księdza Rogali, który jest w strasznym stanie. Jest cały zielony. Nikt o niego nie dba od dawien dawna. Nie wiem, kto jest zarządcą tego cmentarza - czy pan proboszcz czy urząd. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o cmentarzach, żeby pamięć o tych osobach była zachowana – powiedział radny. 
Panu radnemu podpowiadamy, że zarządcą cmentarza parafialnego w Kamieniu jest miejscowy proboszcz. Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski ani słowem nie ustosunkował się do wypowiedzi radnego.