Powiat

Mówi się, że powiat się zadłuża, ale tak nie jest

Robert Środecki, 01 luty 2024, 12:39
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegły wtorek starosta sępoleński Jarosław Tadych zwołał konferencję prasową, na której podzielił się z mieszkańcami informacjami na temat tegorocznego budżetu powiatu, nocnych dyżurów aptek oraz komunikacji publicznej. Starosta podkreślał, że pomimo ogromnych nakładów inwestycyjnych, zadłużenie powiatu sukcesywnie spada. Skarbniczka powiatu zaznaczyła, że 99% środków zaplanowanych na inwestycje pochodzi ze źródeł zewnętrznych, głównie rządowych. Wkład własny powiatu jest mikroskopijny.
Mówi się, że powiat się zadłuża, ale tak nie jest

Najważniejsze założenia tegorocznego budżetu przedstawiła Małgorzata Masiłkin - skarbnik powiatu

– Budżet powiatu sępoleńskiego na rok 2024 został uchwalony przez radę powiatu na posiedzeniu 22 grudnia ubiegłego roku. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę wysokości 123 mln zł, po stronie wydatków kwota ta wynosi 126,2 mln zł. Deficyt wyniesie 3,2 mln zł. Wynika on z zaplanowanych w budżecie inwestycji.W budżecie powiatu zaplanowano rekordową wysokość wydatków inwestycyjnych. Jest to ponad 49 mln zł. One stanowią 39% wszystkich wydatków. Głównie są to środki, które powiat uzyskał z zewnątrz. To jest 45,4 mln zł. Te środki w większości pochodzą z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Udział własny powiatu wynosi 3,65 mln zł. Zadłużenie na koniec roku 2024 roku wyniesie 18,6 mln zł. Porównując to do roku 2018, to zadłużenie powiatu spadło o 13 mln zł. Należy też nadmienić, że w latach 2021,2022,2023 powiat nie zaciągał nowego zadłużenia – powiedziała podczas konferencji Małgorzata  Masiłkin, skarbnik powiatu sępoleńskiego. 
– Mówi się, że powiat się zadłuża, ale tak nie jest. Od kilku lat powiat się nie zadłuża. W 2018 roku, gdy przeszła nawałnica, potrzeb inwestycyjnych, głównie drogowych, było bardzo dużo. Dlatego musieliśmy wówczas zaciągnąć duży kredyt w kwocie 17 mln zł. To spowodowało, że w pewnym momencie mieliśmy tak duże zadłużenie, które wynosiło prawie 32 mln zł. Dzisiaj mamy 18 mln zł. Pomimo tego że inwestujemy, dług spada. Powiat sukcesywnie spłaca zadłużenia – dodał starosta Jarosław Tadych. 
Szczegółowa lista 28 zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez powiat na rok 2024 została opublikowana na stronie internetowej powiatu sępoleńskiego. Dominują inwestycje drogowe.