stat4u

Zespół redakcyjny

Piotr Pankanin

- redaktor naczelny

tel. 52 388 10 95 wew. 21 

e-mail: krajenska@gazeta.pl

Grażyna Michalska

- sekretarz redakcji, księgowa

tel. 52 388 10 95 wew. 22 

redakcjagrazyna@gazeta.pl


Dorota Wachholc

- skład i łamanie

tel. 52 388 10 95 wew. 23

redakcjadorota@gazeta.pl


Robert Lida

- reporter

tel. 52 388 10 95 wew. 24

redakcjalida@gazeta.pl


Robert Środecki

-  reporter 

tel. 52 388 10 95 wew. 25

redakcjasrodecki@gazeta.pl


Tomasz Aderjahn

-  sport

tel. 52 388 10 95-96

redakcjaaderjahn@gazeta.pl


Łukasz Jakubowski

- historia


 

Joanna Łangowska

- korekta