stat4u
Więcbork

Korepetycje z drogownictwa

Robert Środecki, 07 listopad 2019, 10:13
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Więcborku radni otrzymali darmowe korepetycje z drogownictwa. Wystąpienie Edwina Eckerta, dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie, dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie gminy Więcbork trwało 1,5 godziny. Radni obejrzeli kilkadziesiąt slajdów i przyswoili ogromną ilość informacji na temat budowy dróg.
Korepetycje z drogownictwa

Stanisław Piłka otrzymał od burmistrza podarunek za wyróżnienie na sołtysa roku

Korepetycje z drogownictwa

Danuta Zawidzka

Dokumentacja na Nowy Dwór jeszcze w tym roku                                
Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie zarządzający 300-kilometrową siecią dróg powiatowych słynie ze szczegółowych wystąpień. Udowodnił to podczas sesji w Więcborku. Jego wypowiedź miała dotyczyć stanu dróg powiatowych na terenie gminy Więcbork i planów inwestycyjnych na najbliższą przyszłość. Dyrektor poruszył dodatkowo wiele innych wątków, zamęczając słuchaczy natłokiem informacji. Przydługawe wystąpienie mogłoby się ograniczyć do kilku kwestii. W tym roku zarząd drogowy na terenie gminy Więcbork wykonał krótki odcinek chodnika w Zakrzewku oraz XI etap drogi powiatowej 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Runowo - Zgniłka o długości 468 metrów. Kilka dni przed sesją na przedmiotowym odcinku drogi został wylany nowy asfalt. Większość radnych, pomimo drogowej mizerii, dziękowała dyrektorowi za pracę i zaangażowanie. Jedynie przewodnicząca Anna Łańska podzieliła się z zebranymi szczerą refleksją. – Drogi powiatowe na terenie gminy Więcbork są w fatalnym stanie. Nie dzieje się na nich prawie nic. W tym roku zrobiono kawałek chodnika i 500 metrów drogi. Czy w przyszłym roku w budżecie będą zaplanowane jakieś środki na inwestycje na terenie gminy Więcbork? – pytała przewodnicząca.
– Zakres zadań budżetowych powiatu zaplanowanych do wykonania na terenie gminy Więcbork w 2019 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebiegu drogi Nowy Dwór - Więcbork, która bedzie miała odniseinie do wszystkich elementów drogi: jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia i oznakowania. Na ten cel mamy zabezpieczone w budżecie 100 tys. zł – powiedział dyrektor zarządu drogowego. Edwin Eckert nadmienił, że niewiele od niego zależy. Jego działania opierają się o posiadany budżet, który nie wystarczy na zbyt wiele. Stwierdził również, że precyzyjniej na pytania i wątpliwości radnej Anny Łańskiej odpowie wicestarosta Andrzej Marach.
– Dopiero od niedawna po nawałnicy uruchomiono dofinansowania na budowę i remonty dróg. W ostatnich dwóch latach realizowaliśmy głównie drogi uszkodzone podczas nawałnicy. Sądzę, że za dwa lata rozpocznie się modernizacja drogi z Więcborka do Nowego Dworu – powiedział wicestarosta. Andrzej Marach nadmienił, że najwięcej straciła, ale jeszcze najwięcej zyskała na nawałnicy gmina Sośno, gdzie w krótkim czasie ze środków zewnętrznych zmodernizowano i przebudowano około 20 kilometrów dróg. Nawałnica oszczędziła praktycznie wszystkie drogi powiatowe w gminie Więcbork.
Absolwenci wybierają CKZiU                                           
Krótką, ale treściwą informację o stanie realizacji zadań oświatowych przedstawiła Danuta Zawidzka, dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Wynika z niej, że subwencja oświatowa, jaką gmina otrzymała w 2018 roku, wyniosła 10,640 mln zł, a dotacja przedszkolna 321 tys. zł. Wszystkie wydatki na oświatę i wychownaie wyniosły 15,693 mln zł. W roku szkolnym 2018/2019 do szkół na terenie gminy Wiącbork uczęszczało 122 gimnazjalistów uczących się w 6 oddziałach, 1162 uczniów szkół podstawowych uczęszczających do 72 oddziałów oraz 385 przedszkolaków uczęszczających do 17 oddziałów. Ciekawym wątkiem są losy absolwentów kończących edukację w gminnych placówkach oświatowych. Większość z nich naukę kontynuuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Tę szkołę wybrały 102 osoby, 62 osoby kontynuują naukę w więcborskim ogólniaku, 28 osób w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, 10 osób wybrało Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie, 5 osób LO w Bydgoszczy, 6 osób LO i technikum w Złotowie, 3 osoby ZS Elektronicznych w Bydgoszczy, 6 osób ZS Ekonomicznych w Bydgoszczy, 10 osób skorzystało z innej drogi.
Dotacja dla ZGK                                                            
Radni podjęli pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Ma to związek z nowelizacją ustawy. Nowe przepisy powodują, że wzrośnie częstotliwość wywozów, co spowoduje wzrost kosztów. Nie są jeszcze znane nowe stawki za śmieci. Wiadomo jednak, że osoby, które nie będą segregowały odpadów, zapłacą znacznie więcej od tych, którzy będą segregować. Społeczeństwo zostanie w sposób szczegółowy poinformowane o zmianach za pomocą przygotowywanej ulotki. Radni zwiększyli o 50 tys. zł kapitał zakładowy ZGK. Środki, które firma pozyskała w ten spósób zostaną przeznaczone na remont stacji uzdatniania wody w Runowie.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...