stat4u
Powiat

Obwodnica za 170 mln zł

Robert Lida, 02 styczeń 2020, 09:57
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W piątek 20 grudnia w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie obradowała Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Komisja zajmowała się oceną studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnic Sępólna i Kamienia oraz wyborem preferowanych wariantów ich przebiegu. W 5-godzinnym posiedzeniu uczestniczyli też samorządowcy z powiatu sępoleńskiego.
Obwodnica za 170 mln zł

Wariant dla Sępólna - niebieski (około 6,3 km) [Źródło: powiat-sepolno.pl]

Obwodnica za 170 mln zł

Przedstawiciele powiatu sępoleńskiego podczas obrad komisji [Źródło: powiat-sepolno.pl]

KOPI to ciało powołane zarządzeniem dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad. Kieruje nim jego zastępca, a w skład wchodzą dyrektorzy wszystkich departamentów dyrekcji. Poza tym w posiedzeniu komisji wzięli udział przedstawiciele wojewody, marszałka, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska i policji, a także starosta sępoleński, burmistrzowie Sępólna i Kamienia, a także oddelegowany przez komendanta wojewódzkiego komendant powiatowy policji w Sępólnie Paweł Zawada.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem i usłyszałem. Spotkanie trwało 5 godzin. Polegało to na tym, że wykonawca STEŚ po kolei prezentował poszczególne warianty przebiegu obwodnic, a pozostałe osoby mogły je oceniać czy zadawać pytania. Również my jako przedstawiciele samorządu mogliśmy zgłaszać swoje uwagi i takie też burmistrzowie wyrazili. Przypomnę, że dla każdego miasta przygotowano po 3 warianty przebiegu obwodnic. Dla nas najważniejsze jest to, że warianty, które naszym zdaniem są najlepsze dla naszych miast, preferują również fachowcy. Z tego spotkania zostanie spisany protokół. Zlecono również uzupełnienie danych między innymi pod kątem warunków geologicznych. Ostateczną decyzję o wyborze konkretnych wariantów podejmie dyrektor generalny. Zapewniono nas, że będziemy o wszystkim na bieżąco informowani – mówi starosta Jarosław Tadych.
Wariant preferowany dla Kamienia posiada symbol WB2, a wartość inwestycji uwzględniając ceny sprzed roku to 81,3 mln zł. Natomiast wariant preferowany dla Sępólna o symbolu W1CA+M wyceniono na 171,7 mln zł.
W przypadku Sępólna budowa obwodnicy, i to w obojętnie jakim przebiegu, nie wyprowadziłaby ruchu tranzytowego z centrum miasta.
– Z danych, które nam przedstawiono, wynika, że w tym samym odcinku czasu drogą krajową przez miasto przejechało 500 ciężarówek, a drogą z Nakła aż 1000 – mówi starosta Tadych.
Dlatego integralną częścią inwestycji musi być budowa łącznika, który połączy drogę krajową 25 z drogą wojewódzką 241. Zaczynałby się on na wysokości skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową w kierunku Wielowicza, a kończył skrzyżowaniem z drogą wojewódzką między Grochowcem a Sępólnem. To pozwoli przenieść ruch z drogi 241 na obwodnicę. Obecni na posiedzeniu KOPI przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zadeklarowali udział w budowie takiego łącznika.
Niestety, to nie koniec ciągnącego się latami procesu inwestycyjnego zmierzającego do budowy jakże potrzebnych obwodnic. Kiedy dyrektor generalny zdecyduje już o konkretnych wariantach, to kolejnym krokiem jest uzyskanie tak zwanych decyzji środowiskowych. Tutaj terminy ich uzyskania dla obu obwodnic mogą się znacząco „rozjechać”. Decyzję dla obwodnicy Kamienia wydaje burmistrz, który już publicznie zadeklarował, że zrobi wszystko, aby trwało to jak najkrócej, maksymalnie kilka miesięcy. Natomiast decyzję dla obwodnicy Sępólna wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
– Z dotychczasowego doświadczenia wiem, że to może trwać nawet rok – powiedział goszczący niedawno w Sępólnie dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA Radosław Kantak.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...