stat4u
Więcbork

Piętnasty radny, czyli przewodniczący ma nowego członka

Robert Lida, 07 styczeń 2021, 10:51
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Od 22 grudnia Rada Miejska Więcborka działa już w pełnym, 15-osobowym składzie. Nowym radnym po złożeniu ślubowania został Marian Chęś. Rada nie uchwaliła budżetu gminy na 2020 rok ponieważ ze względu na chorobę skarbnika nie udało się przygotować jego projektu. Budżet ma być uchwalony w styczniu, a pozwala na to tak zwana ustawa covidowa.
Piętnasty radny, czyli przewodniczący  ma nowego członka

Władysław Rembelski i Jan Antczak w egzotycznej scenerii

Piętnasty radny, czyli przewodniczący  ma nowego członka

Beata Włodarczyk wręczyła nowemu radnemu zaświadczenie o wyborze

Marian Chęś reprezentujący komitet wyborczy Więcbork - Nasza Gmina w Radzie Miejskiej Więcborka zastąpił Wojciecha Janickiego, który złożył swój mandat w związku z objęciem funkcji wicedyrektora Szkoły Podstawowej numer 2. Ponieważ Marian Chęś był jedynym, zgłoszonym kandydatem, wybory uzupełniające zostały rozstrzygnięte bez głosowania. Zgodnie z prawem kandydat obejmuje mandat radnego z chwilą złożenia ślubowania. Ze względu na to, że sesja po raz kolejny odbywała się w trybie zdalnym ślubowanie miało tylko kilku bezpośrednich świadków. Zanim do tego doszło przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Beata Włodarczyk wręczyła radnemu - elektowi zaświadczenie o wyborze. Konsekwencją tych wydarzeń było podjęcie przez radę uchwał w sprawie zmian składów komisji stałych. Wygląda na to, że radny Chęś chce być aktywny ponieważ zgłosił akces do 3 komisji: rewizyjnej, budżetu i finansów oraz oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. – Pan przewodniczący otrzymuje nowego członka – w ten sposób przewodnicząca rady Anna Łańska zwróciła się do szefa komisji budżetu i finansów Władysława Rembelskiego, wywołując uśmiech na twarzach pozostałych uczestników sesji.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca roku rada powinna uchwalić budżet na rok 2021. Tak się jednak nie stało z przyczyn nazwijmy to covidowych. Skarbnik gminy Alina Kruk, która z racji swoich obowiązków jest głównym architektem budżetu bardzo ciężko przechodziła koronawirusa i praktycznie do dzisiaj pracuje w trybie zdalnym. 
– Przygotowanie budżetu w takich warunkach jest bardzo trudne. Musimy jej dowozić wszystkie dokumenty. Ustawa covidowa pozwala na uchwalenie budżetu w późniejszym terminie. Stanie się to na syczniowej sesji. Do tego czasu gmina będzie działac w oparciu o prowizorium budżetowe – mówi wiceburmistrz Jacek Masztakowski.
W tej sytuacji najważniejszą uchwałą, jaką podjęto na ostatniej sesji 2020 roku była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Więcbork nieruchomości gruntowej w Wituni. Jest to działka, na której w 2022 roku ma stanąć nowa świetlica wiejska.
– Szukaliśmy lokalizacji wsród gminnych działek, ale żadna nie spełniała postawionych warunków. Po rozmowach z mieszkańcami znaleźliśmy kilka działek, których właścicielami są osoby fizyczne. Na zebraniu, podczas którego uchwalano budżet sołecki mieszkańcy opowiedzieli się za wskazaną lokalizacją. Udało nam się dojść do porozumienia z właścicielem działki, stąd projkekt niniejszej uchwały – wyjaśnił burmistrz Waldemar Kuszewski. 
Uchwała to tylko zgoda na nabycie nieruchomości, która dopiero uruchamia proces wykupu. Jego finałem będzie uchwała w sprawie nabycia nieruchomości, a później przeniesienie własności. Uchwała jest o tyle ważna, że gmina ma już promesę na 75 procent środków potrzebnych do wybudowania świetlicy czyli 825.000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja jest planowana na 2022 rok. 
Rada przyjęła również uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sępoleńskiego. Jest to realizacja porozumienia z powiatem dotyczącego wspólnej budowy chodników przy drogach powiatowych. Program ten jest realizowany od wielu lat i polega na tym, że powiat przeznacza na ten cel w jednej gminie 25.000 zł, a drugie tyle dokłada gmina. Jakie chodniki są budowane decyduje gmina w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Uchwała, o której mowa dotyczy 25.000 zł na budowę chodnika w Borzyszkowie.
Radni podjęli również uchwałę dotyczącą odrzucenia wniosku mieszkańca Więcborka, Tomasza B. w sprawie dofinansowania przez gminę studium planistyczno - prgnostycznego na rzecz utworzenia nowego połączenia kolejowego na trasie Chojnice - Buydgoszcz przez Sępólno - Więcbork - Sośno - Koronowo. Wniosek, który został złożony do przewodniczącej rady został przekazany do komisji skarg, wniosków i petycji. Komisja po rozpatrzeniu wniosku zwróciła się do rady o jego odrzucenie w całości. Jak wyjaśniła przewodnicząca komisji, Natasza Ksobiak ma on charakter wniosku do budżetu i skutkowałby wydatkami w 2021 roku. Tymczasem zgodnie z procedurą wnioski do budżetu należy składać do 15 września, a ten wpłynął 29 listopada. Ponadto komisja uznała, że działania związane z tą sprawą są zawarte w strategi województwa kujawsko-pomorskiego. Jak dotąd samorząd województwa, nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...