stat4u
Więcbork

Burmistrz woli małe kroki

Robert Lida, 06 czerwiec 2019, 10:54
Średnia: 0.0 (0 głosów)
– Często spotykam się z zarzutem, że nie realizujemy jednej, dużej inwestycji w roku, a czterdzieści małych. Chodzi o to, aby gmina rozwijała się równomiernie i aby każdy z mieszkańców miał poczucie, że o nim pamiętamy – mówił burmistrz Waldemar Kuszewski, prezentując pierwszy w historii samorządu raport o stanie gminy.
Burmistrz woli małe kroki

Burmistrz Kuszewski prezentuje raport o stanie gminy

Burmistrz woli małe kroki

Jacek Kabatek - przewodniczący komisji rewizyjnej

Raport o stanie gminy to nowość w funkcjonowaniu samorządu. Obowiązkowo musi on być sporządzony do końca maja każdego roku i zawierać informacje dotyczące stanu finansów gminy, realizacji lokalnych programów, polityk i strategii, szeroko pojętej opieki społecznej, oświaty i wychowania, a także realizacji uchwał rady miejskiej. Raport o stanie gminy Więcbork za 2018 rok liczy 102 strony. Najważniejsze są w nim chyba informacje dotyczące finansów.
- Ubiegły rok zamknęliśmy nadwyżką budżetową w wysokości 2.120.740 złotych. To czwarty rok z rzędu, w którym wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową i nie zaciągaliśmy żadnych kredytów. Nadwyżki te pozwolą nam na sfinansowanie czteromilionowego deficytu, który mamy w tegorocznym budżecie, a jest to związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Runowie oraz Więcborku. Również w tym roku postaramy się nie zaciągać kredytów. Te nadwyżki pozwolą nam spokojnie realizować tegoroczny budżet – mówił Waldemar Kuszewski, prezentując najważniejsze fragmenty raportu.
Burmistrz zaakcentował też wyraźnie stan zadłużenia gminy, które z 18.400.000 na koniec 2014 roku spadło do 15.200.000 na koniec roku ubiegłego. Jednocześnie w ubiegłym roku wydatki majątkowe budżetu wyniosły około 7.000.000 złotych, czyli 12 procent wydatków budżetowych ogółem. Oczywiście są gminy, w których ten wskaźnik jest o wiele wyższy. Warto jednak zapytać, jaka część wydatków majątkowych została pokryta kredytami. Ekipa burmistrza Kuszewskiego zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnej postawiła na walkę z zadłużeniem.
– Dla naszej gminy, a tym samym naszych mieszkańców rok 2018 był kolejnym dobrym rokiem. Ilość, wartość i zakres zrealizowanych inwestycji świadczą o dobrze wykorzystanym czasie. Prawie 7 milionów przeznaczonych na inwestycje, w infrastrukturę drogową, placówki oświatowe, służącą ochronie środowiska, zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i mieszkańców, w infrastrukturę służącą zarówno najmłodszym mieszkańcom, dzieciom, młodzieży, dorosłym, jak również naszym seniorom.
Mam nadzieję, że przedstawiony raport przybliży wiedzę na temat działalności naszej gminy oraz będzie stanowił podstawę do dialogu na temat jej dalszego rozwoju, a dla wysokiej rady będzie również podstawą do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania – zakończył swoje wystąpienie burmistrz Kuszewski.
W punkcie porządku obrad, przewidującym debatę nad raportem, były tylko pochwały. Trudno się dziwić, skoro 13 radnych Rady Miejskiej Więcborka pochodzi z burmistrzowskiego komitetu wyborczego „Nasza Gmina”, a dwójka radnych PSL nie stanowi żadnej opozycji. Prawo przewiduje również, że w debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Aby otrzymać prawo głosu, należy złożyć do przewodniczącego rady stosowny wniosek poparty 20 podpisami mieszkańców. Żaden wniosek w wyznaczonym terminie nie wpłynął, a liczono przynajmniej na jeden. Raport jest podstawą do udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania za tak zwany „całokształt” działalności. Nieudzielenie wotum stanowi jednocześnie wniosek o odwołanie burmistrza. Rada Miejska Więcborka „swojemu” burmistrzowi wotum zaufania udzieliła jednogłośnie.
W dotychczasowym trybie rada na wniosek komisji rewizyjnej i po pozytywnym zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Absolutorium zostało udzielone również jednogłośnie.
Wynik Waldemara Kuszewskiego w ubiegłorocznych wyborach świadczy o tym, że polityka małych kroków przypadła mieszkańcom do gustu.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...