stat4u
Sośno

Gminny zjazd OSP

Robert Lida, 28 październik 2021, 10:16
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W sobotę w Sośnie obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Delegaci podsumowali 5-letnią kadencję zarządu gminnego, zatwierdzili jego nowy skład oraz wybrali delegatów na zjazd powiatowy.
Gminny zjazd OSP

Delegaci i pozostali uczestnicy sobotniego zjazdu

Gminny zjazd OSP

Przy mikrofonie prezes Mariusz Kuszewski

– Uważam, że to był najtrudniejszy okres w historii jednostek OSP gminy Sośno – mówił wójt Sośna Leszek Stroiński, wspominając pamiętną nawałnicę, podczas której gmina Sośno odniosła największe straty.
Zjazd odbył się przy stuprocentowej frekwencji 18 wybranych przez poszczególne jednostki delegatów. W sumie w 9 jednostkach OSP na terenie gminy działa 242 czynnych członków, z tego w akcjach ratowniczo-gaśniczych może uczestniczyć 50 druhów. 
– Miniona kadencja była bardzo dobra pod względem zakupów sprzętu dla jednostek. OSP Sośno otrzymała nowy samochód typu średniego za 699.000 złotych, a OSP Sitno samochód lekki karosowany za 65.000 złotych. W ciągu tych pięciu lat budżet wszystkich jednostek wyniósł 1.592.000 złotych, z czego 825.000 złotych to dotacja gminy. Chciałoby się jeszcze więcej, ale to i tak jak na możliwości gminy ogromne środki – mówił prezes gminny Mariusz Kuszewski, prezentując sprawozdanie z działalności zarządu gminnego w minionej kadencji. 
Podczas wystąpień gości najwięcej uwagi poświęcono oczywiście wydarzeniom z 2017 roku, kiedy to na terenie gminy Sośno zanotowano prawie 800 zdarzeń, w których udział brali ochotnicy. Ma to związek z pamiętną nawałnicą. Zarówno samorządowcy, jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uważają, że druhowie w tych nadzwyczajnych okolicznościach zdali swój egzamin. To właśnie tamte wydarzenia sprawiły, że do jednostek trafiło sporo nowego sprzętu. 
Zarząd gminny oprócz bieżącej koordynacji działań poszczególnych jednostek organizował również gminne zawody sportowo-pożarnicze. W ostatnich latach każde wygrywała OSP Toninek, której prezesem jest Mariusz Kuszewski. Z oczywistych względów w ubiegłym roku takie zawody się nie odbyły. Wizytówką gminy jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Sitno, która od wielu lat należy do ścisłej czołówki województwa kujawsko- -pomorskiego. 
Po wysłuchaniu sprawozdań na wniosek komisji rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. 
W dalszej części zjazdu podjęto uchwałę zatwierdzającą skład zarządu na nową kadencję. Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: 
Mariusz Kuszewski (OSP Toninek) - prezes,
Małgorzata Kowalczyk (OSP Sitno) - wiceprezes,
Stanisław Paszylk (OSP Rogalin) - wiceprezes,
Remigiusz Zieliński (OSP Sośno) - komendant,
Paweł Zieliński (OSP Sośno) - sekretarz,
Stanisław Szyling (OSP Wielowicz) - skarbnik,
Jan Bonk (OSP Dębiny) - członek prezydium,
Ryszard Badziński (OSP Dziedno) - członek zarządu.
Komisję rewizyjną tworzą:
Stanisław Gackowski (OSP Sośno),
Kamil Sołtys (OSP Toninek),
Marek Paszylk (OSP Rogalin). 
Zjazd wytypował również 7 delegatów, którzy będą reprezentowali gminę Sośno podczas zjazdu powiatowego Związku OSP RP, który odbędzie się najprawdopodobniej już w nowym roku. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...