stat4u
Kamień

Januszewski nie ufa burmistrzowi

Robert Środecki, 04 czerwiec 2020, 08:54
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W gminie Kamień tylko jeden radny nie ufa burmistrzowi i nie jest zadowolony z realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy. Jest nim Bogdan Januszewski z Dużej Cerkwicy. W ubiegły czwartek Rada Miejska w Kamieniu większością głosów udzieliła burmistrzowi Wojciechowi Głomskimu absolutorium za 2019 rok.
Januszewski nie ufa burmistrzowi

Każdy w swoim świecie... Sesja absolutoryjna w Kamieniu

 

Absolutorium i wotum zaufania
Kamieńską sesję wypełniło podjęcie kilku uchwał finansowych. Najpierw burmistrz Wojciech Głomski przedstawił raport o stanie gminy. Kolejnym punktem w porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Tylko jeden radny miał wątpliwości.
– Moje zaufanie do burmistrza w 2019 roku zostało mocno zachwiane – oznajmił Bogdan Januszewski. Radny miał pretensje do burmistrza, że inwestycja drogowa w Dużej Cerkwicy, która była zaplanowana w budżecie, nie została wykonana. Zamiast niej wyremontowano krótki odcinek drogi w Dąbrówce.
– Było to uzgadniane. Uznaliśmy, że z drogi w Dąbrówce korzysta więcej osób. Ponadto liczyło się bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły – poinformował burmistrz Wojciech Głomski.
– Powody, które pan podaje, są nieprawdziwe – ripostował Januszewski.
– Nie rozmawialiśmy na ten temat, a powinniśmy – dodała radna Natalia Marciniak.
To oznacza, że przesuniecię środków na inny cel niż pierwotnie planowano było suwerenną decyzją burmistrza. Rada miejska po raz kolejny nie miała nic do powiedzenia. Rada większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Jedynym, który się wyłamał, był wspomniany Bogdan Januszewski. Wiceprzewodniczący rady był przeciwny. Burmistrz przedstawił sprawozdania z realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy, które zostało przyjęte jednogłośnie. Z informacji burmistrza wynika, że ubiegłoroczne dochody i wydatki gminy wykonano w kwocie 34 mln zł z drobnym ułamkiem. Deficyt na koniec roku wynosił 435 tys. zł. Zobowiązania gminy z tytułu różnych kredytów i pożyczek wynosiły na koniec roku 5,209 mln zł. Po przedstawieniu i przyjęciu sprawozdania rada miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium za 2019 rok. Tylko radny Bogdan Januszewski wstrzymał się od głosu.
– Chciałem podziękować za współpracę. Dzięki wam mogliśmy zrobić tyle inwestycji. Dziękuję również pracownikom urzędu – powiedział po głosowaniu burmistrz Kamienia.
30 tysięcy porad w zeszłym roku
Na samym początku sesji dyrektor Małgorzata Skiba przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu.
– Liczba pacjentów zadeklarowanych na aktywną listę POZ na dzień 31 grudnia do lekarza rodzinnego wynosiła 4834. W przychodni zatrudnionych jest 14 pracowników na umowę o prace i 3 lekarzy na umowę cywilno-prawną. Lekarze pracują w systemie informatycznym. Oznacza to, że w formie elektronicznej prowadzą historię choroby pacjenta. Tradycyjne papierowe metody wystawiania zwolnień lekarskich i recept przeszły na system e-zwolnień i e-recept. W ubiegłym roku kamieńska przychodnia udzieliła ponad 30 tysięcy porad – powiedziała Małgorzata Skiba.
Przychody i koszty generowane przez placówkę oscylują wokół kwoty 2,1 mln zł. Sprawozdanie z działalności przychodni zostało przyjęte jednogłośnie.
40 tysięcy złotych dla zwierząt
Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamień w 2020 roku. Gmina zabezpieczyła w tegorocznym budżecie 40 tys. zł na ten cel. Podczas dyskusji radny Jarosław Dobek stwierdził, że ustawa nakładająca na samorządy obowiązek przyjęcia tego programu jest pełna absurdów, dlatego wstrzymał się od głosu.
 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...