stat4u
Sośno

Kolejne medale od starosty

Robert Środecki, 05 marzec 2020, 10:10
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegły czwartek w domu kultury w Sośnie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Tym razem radni przegłosowali kilka uchwał dotyczących spraw finansowych i wysłuchali sprawozdania wójta na temat środków zewnętrznych pozyskanych w ubiegłym roku. Gościem sesji był starosta sępoleński Jarosław Tadych.
Kolejne medale od starosty

Osoby wyróżnione medalami z przedstawicielami władz

Kolejne medale od starosty

W przerwie toczyły się ożywione dyskusje

 

Medale i wystąpienie starosty
Sesja rozpoczęła się od miłej uroczystości. Starosta wręczył kilku mieszkańcom gminy, którzy byli nieobecni na uroczystej sesji rady powiatu, pamiątkowe medale z okazji 100-lecia utworzenia powiatu sępoleńskiego. Wyróżnienia otrzymali: Teresa Bettin – wieloletnia przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Sośnie, szefowa Stowarzyszenia „Serca Wsi”, inicjatorka wielu imprez kobiecych o charakterze gminnym i powiatowym, Jerzy Węsek – w latach 60. i 70. pracownik Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych w Sępólnie, w latach 80. Rejonu Dróg Publicznych - kierownik Oddziału Drogowego w Sępólnie, w latach 90. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Nakle – jest jedną z ikon budowniczych naszych dróg powiatowych, zna je od podszewki. W imieniu zasłużonego dla powiatu, nieżyjącego już ks. proboszcza Romana Buzały z Wąwelna medal odebrał obecny proboszcz ks. Andrzej Pacer. Po udekorowaniu wyróżnionych o głos poprosił starosta. Jego wystąpienie było poświęcone ASF i koronawirusowi. Ponadto starosta uspokoił radnych, że budowa obwodnic Kamienia i Sępólna nie jest zagrożona. Jarosław Tadych nadsmienił również, że limit środków finansowych na drogi powiatowe zloklizowane w gminie Sośno jest na razie wyczerpany.
Unijna kasa na inwestycje
Wójt Sośna Leszek Stroiński przedstawił radnym wyczerpującą informację na temat środków zewnętrznych, które gmina pozyskała w ubiegłym roku. – W ubiegłym roku gmina Sośno po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł 65 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 62% powyższej kwoty, co stanowi 40 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W czerwcu ubiegłego roku została podpisana umowa na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 211 tys. zł. Kosztorysowa wartość zadania to 324 tys. zł. Budynek po przeprowadzonej rewitalizacji będzie miejscem, gdzie realizowane będą projekty społeczne. Na chwilę obecną jego stan nie pozwala na takie czynności. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na wykonanie inwestycji. W ubiegłym roku gmina zrealizowała projekt związany z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wąwelnie. Część urządzeń była wyeksploatowana. Automatyka i sterowanie procesu nie działało prawidłowo. Do zadania zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 2,303 mln zł. Na wklad własny musieliśmy zaciągnąć kredyt – oznajmił wójt Sośna.
W ubiegłym roku gmina złożyła kilka wniosków o dofinansowanie, dla których jeszcze nie podpisano stosownej umowy. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć budowę sieci wodociągowej w Sitnie i Jaszkowie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1,655 mln zł. Planowana kwota dofinansowania to 830 tys. zł. Gmina złożyła również wniosek na doposażenie gminnego domu kultury i gminnej biblioteki. Koszt całkowity wynosi 74 tys. zł. Możliwa kwota dofinansowania to 39 tys. zł.
Pomoc dla powiatu
Na sesji radni dokonali kilku korekt w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Ponadto przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego. Do utrzymania linii autobusowych wszystkie samorządy tworzące powiat dokladają po 15 tys. zł. Uwieńczeniem sesji było podjęcie uchwały o zamiarze połączenia gminnego domu kultury i gminnej biblioteki w jedną instytucję. Szerzej pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...