stat4u
Szynwałd

Kolizja z dokumentami strategicznymi

Robert Lida, 21 październik 2021, 11:33
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Jak już informowaliśmy Ośrodek Terapii Uzależnień Forest działający na terenie Hotelu Jan przestał istnieć i teraz pod nową nazwą funkcjonuje w dawnym hotelu Diadem w Jerzmionkach. Problem przy ulicy Leśnej jednak pozostał. W hotelu działa obecnie Ośrodek Terapii Uzależnień Krajna utworzony przez właściciela obiektu, czyli firmę Kapost.
Kolizja z dokumentami strategicznymi

W hotelu Jan nadal działa ośrodek terapeutyczny

Od kiedy Forest pojawił się w Sępólnie, władze gminy stały na stanowisku, że tego rodzaju działalność koliduje, po pierwsze, z planami zagospodarowania tego terenu, a po drugie, z ustawą o podmiotach prowadzących działalność medyczną. Ta pierwsza kwestia jest bezsporna. Natomiast tę drugą potwierdził wyrok Sądu Rejonowego w Tucholi, który mówi, że tego rodzaju działalność należy zarejestrować u wojewody w specjalnym rejestrze podmiotów medycznych. Po tym wyroku właścicel Forestu, Tomasz Wachowiak, przeniósł ośrodek do Jerzmionek, gdzie nikomu już nie przeszkadza. W Sępólnie pozostał jednak jeden z pracujących u niego terapeutów, a właściciel Hotelu Jan utworzył swój ośrodek terapii uzależnień. Najpierw pod łudząco podobną nazwą, a później pod nazwą Krajna. Zatem Forestu już nie ma, a wątpliwości dotyczące lokalizacji takiego ośrodka w hotelu pozostały. 
– Firma Kapost przyszła do mnie z tym problemem. Jest to związane z chęcią prowadzenia przez nich takiej działalności, jak była tam prowadzona do tej pory. Wcześniej otrzymaliśmy z firmy Forest pismo przepraszające nas i przyznające nam rację, że od początku gmina stała na właściwym stanowisku. Jednocześnie poinformowano nas, że firma kupiła inny obiekt i będzie dalej prowadziła swoją działalność, ale już nie na terenie naszej gminy. Z kolei właściciel tego obiektu, firma Kapost, zdecydowała się prowadzić tego typu działalność dalej. Moim zdaniem, mamy teraz problemy tego samego typu. Miejsce jest to samo. W studium jest to teren przeznaczony pod działalność sportowo-turystyczno-rekreacyjną i naszym zdaniem koliduje to z działalnością medyczną. Poinformowano nas, że na dziś w hotelu prowadzone jest zakwaterowanie i żywienie, natomiast usługi medyczne są wykonywane w innym miejscu. Podano nam adres Wojska Polskiego 10. Wydaje się, że tak może być. Natomiast firma chce wszystko prowadzić na miejscu i pytano mnie, co należy zrobić, aby tam można było tego typu działalność prowadzić. Poinformowałem, że tutaj jest kolizja z dokumentami strategicznymi. Jest studium zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, które jasno wskazuje, jakie tereny pod co są przeznaczone. Po drugie, rada miejska podjęła uchwałę o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania tego obszaru. Ten plan ma doprecyzować już wszystko zgodnie ze studium, aby nie było już żadnych wątpliwości. Po naszej rozmowie firma Kapost złożyła do nas pismo wnioskujące o zmianę studium i o zmianę planu. Jeżeli będzie przyjęty wniosek do studium, to plan będzie musiał być wstrzymany. Natomiast jeżeli radni dalej podtrzymają swoje stanowisko, że ten teren jest właściwie przeznaczony pod sport, rekreację i turystykę, to nic tutaj nie zatrzyma wprowadzenia planów miejscowych – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski. 
W spotkaniu z przedstawicielami firmy Kapost, o którym mówi burmistrz, a które odbyło się 21 września, brał udział również przewodniczący Rady Miejskiej Sępólna Franciszek Lesinski. 
W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której zmienił się podmiot prowadzący ośrodek terapii uzależnień w obiekcie hotelowym, a problem pozostał. Dopowiemy tylko, że pod adresem Wojska Polskiego 10 działa firma Bonus Plus. Wygląda na to, że w tej sprawie decydujący głos będzie należał do rady miejskiej, która uchwala plany zagospodarowania przestrzennego.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...