stat4u
Więcbork

Mądra rada uchwaliła nowy budżet

Robert Środecki, 28 styczeń 2021, 12:37
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłą środę Rada Miejska w Więcborku jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2021 rok. – Jest to projekt odważny, ambitny, proinwestycyjny, ale zarazem trudny do realizacji – tak roczny bilans dochodów i wydatków scharakteryzował podczas sesji burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski.
Mądra rada uchwaliła nowy budżet

– Jesteśmy mądrą radą – powiedziała podczas sesji przewodnicząca Anna Łańska

Przez kilka ostatnich lat Rada Miejska w Więcborku uchwalała budżet w grudniu. W tym roku doszło do wyjątkowej sytuacji. Budżet został uchwalony pod koniec stycznia. – Tym razem jest inaczej. Uchwałę budżetową podejmujemy w styczniu. To pokłosie sytuacji epidemicznej ale również stanu zdrowia pani skarbnik. Podjąłem decyzję, że projekt budżetu zostanie przygotowany dopiero po powrocie pani skarbnik do pracy – wyjaśnia burmistrz Więcborka. 
Podczas sesji Waldemar Kuszewski przedstawił radnym główne założenia tegorocznego budżetu. Po stronie dochodów widnieje kwota 68,488 mln zł, a po stronie wydatków kwota 71,888 mln zł. Deficyt wynoszący 3,400 mln zł zostanie pokryty w 45% z kredytów i pożyczek i w 55% z nadwyżki z lat ubiegłych. Burmistrz podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę radnych na szybki wzrost wydatków bieżących. 
– To pokłosie wzrostu minimalnego wynagrodzenia, którego skutek szacujemy na 180 tys. zł, wzrostu wynagrodzeń w oświacie, które nie w pełni jest pokrywane przez wzrost subwencji. Skutek wzrostu wynagrodzeń w oświacie szacujemy na 300 tys. zł – oznajmił burmistrz. 
W tym roku więcborski samorząd zamierza przeznaczyć na oświatę 24,4 mln zł. Nieco więcej uwagi burmistrz poświecił inwestycjom planowanym na 2021 rok.
– Planujemy realizację inwestycji na poziomie ponad 10 mln zł, co stanowi 14% wszystkich wydatków. Jest to projekt proinwestycyjny. Jedną z najistotniejszych inwestycji zaplanowanych na ten rok będzie budowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. Szacunkowy koszt zadania, które będzie dofinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 3,6 mln zł. Planujemy również budowę dodatkowej klatki schodowej w przedszkolu w Sypniewie oraz zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku. Będziemy kontynuować budowę chodnika w Sypniewie. Zakupimy materiał na utwardzenie drogi w Runowie, przebudujemy kolejny odcinek drogi Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo o długości 800 metrów. Planujemy również budowę kanalizacji deszczowej w Runowie. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2020 roku. Zamierzamy również wybudować kanalizację deszczową wraz z zbiornikiem retencyjnym przy ulicy 29 stycznia w Sypniewie. Zlecimy również opracowanie dokumentacji na budowę drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Wituni. Największą planowaną inwestycją drogową będzie budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na części ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3,6 mln zł. Liczymy na wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożyliśmy stosowny wniosek. W tym samym naborze złożyliśmy również wniosek na dofinansowanie budowy drogi Puszcza – Runowo. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2,5 mln zł. Planujemy budowę nowych punktów świetlnych, budowę świetlicy w Wituni i przebudowę świetlic w Pęperzynie i Jeleniu. Zaplanowane inwestycje przynoszą korzyść przedstawicielom wszystkich grup wiekowych – powiedział burmistrz. 
– Zawsze jestem za budżetem inwestycyjnym, a to jest taki budżet, dlatego zachęcam kolegów i koleżanki z rady do głosowania za budżetem – powiedział podczas krótkiej dyskusji radny Jan Antczak. 
– Wiele inwestycji, które mamy do zrealizowania może nie jest zbyt spektakularnych ale myślę, że są one wynikiem wniosków składanych przez mieszkańców. Sześć lat temu jako rada przejęliśmy budżet z wielkim zadłużeniem pomimo tego udaje nam się kolejne budżety konstruować i są one proinwestycyjne. Jednocześnie spłacamy długi. Słyszy się od mieszkańców, że jesteśmy mądrą radą ponieważ pomimo tego, że realizujemy inwestycję nie zaciągamy kolejnych długów. Prowadzimy mądrą i rozsądną politykę finansową i przyczyniamy się do tego że nasza gmina się rozwija. Robimy wielki ukłon w stronę oświaty, do której dokładamy 7 mln zł – powiedziała z należytą skromnością Anna Łańska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku. 
Uchwałę budżetową radni przyjęli jednogłośnie. Po głosowaniu burmistrz podziękował za taki krok. – Zapewniam, że zrobimy wszystko aby zaplanowane zadania zrealizować – dodał na zakończenie Waldemar Kuszewski. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...