stat4u
Sępólno

Nowy dyrektor Bajki

Robert Środecki, 13 lipiec 2017, 13:16
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Burmistrz Sępólna powierzył stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 2 Violetcie Felczak. Decyzja jest wynikiem nieoczekiwanej rezygnacji ze stanowiska Joanny Stońskiej, pełniącej obowiązki dyrektora. Rekrutacja polegająca na wyłonieniu odpowiedniego kandydata była bardzo dynamiczna.
Nowy dyrektor Bajki

Violetta Felczak - nowy dyrektor z Bajki

W listopadzie ubiegłego roku dotychczasowa wieloletnia dyrektorka Gminnego Przedszkola nr 2 w Sępólnie Jolanta Sienkiewicz złożyła wniosek do burmistrza o odwołanie jej z zajmowanego stanowiska. Przyczyną był zamiar przejścia na emeryturę. W związku z powyższym konieczne było wyłonienie kandydata na to stanowisko. Zgodnie z ustawą nowego dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Przystąpiły do niego dwie kandydatki, które spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu postępowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania żadna z nich nie uzyskała wymaganej większości głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej. Wtedy do akcji przystąpiła rada pedagogiczna, która zaproponowała, aby do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednej z nauczycielek. Burmistrz przychylił się do tej prośby i powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Joannie Stońskiej. Organ prowadzący chciał ogłosić konkurs w czasie letnich wakacji. Był to ukłon w stronę osoby pełniącej obowiązki, która mogła do tego czasu zdobyć niezbędne kwalifikacje. Pod koniec maja Joanna Stońska nieoczekiwanie złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Swoją decyzję uzasadniała względami osobistymi. Burmistrz Sępólna odwołał ją ze stanowiska z dniem 30 czerwca. „Z racji przyjęcia w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 wszystkich dzieci ubiegających się o miejsce w placówce i utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w użyczonych pomieszczeniach sąsiedniej szkoły, konieczności pilnego dokonania zakupu niezbędnego wyposażenia i zagospodarowania pomieszczeń dla dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz zatrudnienia nowych pracowników, konieczne stało się pilne powierzenie tego stanowiska ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi” - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia burmistrza. Decyzja o personaliach nowego dyrektora została poprzedzona zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej. 30 czerwca burmistrz mocą zarządzenia powierzył stanowisko dyrektora Violetcie Felczak. „U podstaw zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Violetcie Felczak, nauczycielce zatrudnionej obecnie w Gminnym Przedszkolu nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Sępólnie, oprócz wysokich kwalifikacji, ukończenia wielu form doskonalenia: studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów, 32-letniego doświadczenie zebranego w pracy w przedszkolach, kilkunastu nagród organu prowadzącego i dyrektora przedszkola, przedstawionej interesującej koncepcji pracy placówki, leży jej kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu organizacją pozarządową – stowarzyszeniu Duże Różowe Słońce” - czytamy w uzasadnieniu wyboru. Burmistrz powierzył jej stanowisko dyrektora na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
Powyższy przykład pokazuje jak trudny i skomplikowany bywa wybór dyrektora placówki oświatowej.

Artykuł wyświetlono 345 razy
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Bandy pijanych wyrostków wrzeszczących w niebogłosy w środku nocy,...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...