stat4u
Sępólno

Nowy rok, nowy budżet

Robert Środecki, 07 styczeń 2021, 10:44
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W środę 30 grudnia Rada Miejska w Sępólnie jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 89,120 mln zł. Wydatki będą o 5,5 mln zł wyższe. Na inwestycje samorząd zaplanował 22 mln zł, co stanowi 23% wszystkich wydatków.
Nowy rok, nowy budżet

Projekt budżetu za pomocą łącz internetowych przedstawia skarbnik Anna Buchwald

Dlaczego przedszkole jest takie drogie?

Na początku sesji radni skierowali do burmistrza kilka pytań. Zdzisław Szwarc i Zdzisław Grzeca dopytywali o budowę obwodnicy Sępólna. Burmistrz oświadczył, że temat obwodnicy był szeroko omawiany podczas sesji rady powiatu. Szczegółowo piszemy o tym w innym miejscu. 
Radna Anna Miczko pytała, czy kwota zawarta we wnioski o dofinansowanie budowy przedszkola została zmniejszona z 10 mln do 7 mln zł. Odniósł się do tego burmistrz. – Wartość zadania wynosi nadal 10 mln zł. My obniżyliśmy wnioskowaną kwotę dotacji do 7 mln zł. Kwoty 10 mln zł nie uzyska żaden samorząd dlatego ją obniżyliśmy. Wniosek złożyliśmy w terminie i liczymy, że tym razem otrzymamy wsparcie na budowę przedszkola. Jestem winien wyjaśnienia mieszkańcom, ponieważ każdy się dziwi, że budowa przedszkola jest taka droga. Tu nie chodzi o sam budynek. W tej kwocie mieści się nie tylko wybudowanie samego przedszkola ale również jego kompletne wyposażenie. Urządzenia związane z częścią kuchenną i sanitarną muszą spełniać rygorystyczne normy dlatego są bardzo drogie. Oprócz tego będzie zagospodarowane otoczenie przedszkola. Zostanie wykonana w znacznej części ulica Prusa, która prowadzi od ulicy Targowej wewnątrz osiedla. Zostaną wybudowane parkingi, cały obszar zostanie ogrodzony i wyposażony w plac zabaw. Wszystko zostanie oświetlone lampami ledowymi. Te wszystkie rzeczy wpływają na to, że koszt wynosi aż 10 mln zł. W sąsiedniej gminie Mrocza realizują takie same zadanie. Mają kosztorys na 10,5 mln zł. W gminie Nowe nad Wisłą dobiegła końca budowa przedszkola, która kosztowała 12 mln zł. Są to obiekty na 180 – 200 dzieci. Ostateczny koszt będzie wynikał z przetargu – oznajmił burmistrz. 
Do dyskusji wtrącił się radny Leszek Kąkol. – Czy nasza gmina dostała jakieś pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych bo jak wiemy rząd 70% funduszu przeznaczył dla samorządów rządzonych przez PiS, a dotyczy to kwoty 12 mld zł – stwierdził. Radny dobrze wie, że gmina ubiegała się o środki na budowę kolejnego przedszkola, ale dofinansowania nie otrzymała. W grudniu został złożony kolejny wniosek, o którym w swojej wypowiedzi wspomniał burmistrz. 

Duży deficyt, duże inwestycje

Najważniejszym punktem w porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 89,120 mln zł. Wydatki mają wynieść 94,708 mln zł. Rekordowo wysoki deficyt wynoszący 5,588 mln zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Najwięcej, bo aż 23 mln zł gmina zamierza przeznaczyć na różnego rodzaju świadczenia rodzinne, 19 mln zł pochłonie oświata. Szkoły i przedszkola bardzo poważnie uszczuplają budżet. Utrzymanie urzędu miejskiego będzie kosztowało 4,7 mln zł. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć 22,058 mln zł. Lwią część tej kwoty pochłoną remonty dróg. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na rok 2021 należy zaliczyć: przebudowę ulic Bergera, Bukowej i Matejki – 1,073 mln zł, przebudowę drogi gminnej Niechorz – Sikorz – 914 tys. zł, prazebudowę ulicy Pokrzywnickiego – 967 tys. zł, przebudowę dwóch odcinków dróg w Piasecznie – 896 tys zł i 260 tys. zł, przebudowę drogi gminnej Lutowo – Radońsk – 1,208 mln zł, remont ulicy na osiedlu Leśnym – 250 tys. zł, utwardzenie dróg gminnych – 200 tys. zł, rewitalizację rynku wraz z przylegającymi uliczkami – 9,028 mln zł, budowę kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie – 3 mln zł, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1,5 mln zł, budowę oświetlenia na terenie gminy – 200 tys. zł oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii – 1,916 mln zł. 
Na liście zadań inwestycyjnych wyglądającej imponująco nie ujęto budowy przedszkola. To zadanie zostanie umieszczone w budżecie dopiero wtedy gdy gmina zabezpieczy środki na ten cel. 
Przed głosowaniem uchwały budżetowej przewodniczący rady miejskiej odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która nie wniosła uwag do budżetu, oraz opinię ZNP. 
„Po zapoznaniu się z projektem Budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 oraz po jego analizie Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sępólnie Krajeńskim nie wnosi zastrzeżeń do Projektu Budżetu w dziale: Oświata i wychowanie, ale ma nadzieję, że mimo braku środków finansowych w budżecie gminy, samorząd pozytywnie rozwiąże zaistniałe problemy i zabezpieczy środki finansowe na wynagrodzenia w oświacie. Jesteśmy pewni, że służby finansowe w gminie zabezpieczą również środki finansowe na kontynuowanie działań inwestycyjnych. Placówki oświatowe nadal nie posiadają dostatecznej bazy lokalowej, zwłaszcza na terenach wiejskich, na realizację założeń wynikających z reformy oświaty mającej na celu podwyższenie poziomu organizacji szkół” - czytamy w opinii. 
Podczas dyskusji na temat budżetu żaden z radnych nie zabrał głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
– Będzie to budżet deficytowy. Wynika to z przyjętych przez radę miejską dużych inwestycji do realizacji. Mowa tu między innymi o rewitalizacji centrum naszego miasta i o budowie sieci kanalizacyjnej z miejscowości Kawle do miejscowości Wiśniewa. Budżet bardzo ambitny, ale również bardzo trudny, ponieważ będziemy się borykali z pandemią, która ma wpływ na realizację różnych zadań. Jest szansa, że po nowym roku budżet po stronie inwestycyjnej będzie modyfikowany – mówi o tegorocznym bilansie dochodów i wydatków burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski. 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...