stat4u
Sępólno

Oddawać pieniądze za nienależną opłatę

Robert Lida, 19 czerwiec 2019, 12:54
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Każdemu, kto chowa swoich bliskich na cmentarzu komunalnym, Zakład Transportu i Usług w Sępólnie wystawia fakturę za miejsce na cmentarzu, wykopanie grobu i tym podobne. Jedna z opłat jest jednak niezgodna z prawem. Po interwencji mieszkańca Sępólna, burmistrz Stupałkowski przyznał, że tej opłaty nie powinno być i zapewnia, że w nowym cenniku zostanie pominięta. A co z tymi, którzy przez lata płacili? Może by tak łaskawie im oddać nienależnie skasowane pieniądze?
Oddawać pieniądze za nienależną opłatę

Taką fakturę można wyrzucić do kosza

Chodzi o pozycję: „opłata eksploatacyjna za utrzymanie cmentarza” w kwocie 155 złotych. Obok prezentujemy fakturę, która została wystawiona przez zarządcę cmentarza, czyli Zakład Transportu i Usług. Opłata jest pobierana na podstawie uchwały rady miejskiej z 30 listopada 2016 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Sępólnie. Nawiasem mówiąc, tę uchwałę podjęto po jednym z artykułów, który ukazał się na naszych łamach.
Jeden z dociekliwych mieszkańców postanowił nie zgodzić się z tą opłatą i wystosował do burmistrza Waldemara Stupałkowskiego pismo, w którym pyta wprost: dlaczego  w ogóle jest pobierana wbrew obowiązującym przepisom. W uzasadnieniu powołał się na raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówi wyraźnie, że utrzymanie cmentarza komunalnego jest zadaniem własnym gminy. Samorządy z mocy ustawy są zobowiązane do zapewnienia prawidłowego stanu sanitarnego i technicznego oraz do finansowania wydatków na ich utrzymanie. Wpływy z pobieranych opłat cmentarnych stanowią dochód własny gminy. Nie można bezpośrednio z wpływów za pochówek finansować wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza. Te wpływy należy odprowadzić na rachunek gminy, a ta jest zobowiązana do zapewnienia finansowania utrzymania cmentarza. Mówiąc krótko, to nie jest tak, że opłaty cmentarne mają być przeznaczone na utrzymanie cmentarza i muszą się bilansować z wydatkami. W Sępólnie jest tak, że opłaty trafiają do ZTiU i to z nich opłacane są rachunki związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza.
Oto jak burmistrz odpowiedział na zadane pisemnie pytanie: „Każda podejmowana przez Radę Miejską w Sępólnie uchwała jest konsultowana i sprawdzana przez radcę prawnego. Analizując ponownie w świetle obecnie istniejących przepisów prawnych omawianą uchwałę pani mecenas oceniła zapis punktu 5 załącznika do uchwały dotyczący opłaty eksploatacyjnej jako niewłaściwy, dlatego też zostanie on pominięty podczas konstruowania nowej uchwały”.
Każda uchwała jest konsultowana i sprawdzana przez radcę. Rozumiemy, że uchwała z 2016 roku również. O ile nam wiadomo, wówczas urząd miejski zatrudniał tę samą radczynię. Wtedy nie dopatrzyła się błędu, a teraz go znalazła? Przepisy wyższej rangi dotyczące cmentarzy w tym czasie się nie zmieniły. Co takiego się stało, że pani mecenas przeoczyła tak istotny zapis? Zapis, który skutkował pobieraniem nienależnej opłaty w wysokości 155 złotych. Opłatę pobierano co najmniej przez ostanie dwa lata i z tego co nam wiadomo również wcześniej, nie wiadomo tylko na jakiej podstawie. I tak to zwykły mieszkaniec zapędził w kozi róg nieźle wynagradzanych urzędników z radcą prawnym na czele. Ów mieszkaniec nie byłby sobą, gdyby na tym sprawę zakończył. Teraz domaga się zwrotu nienależnie pobranej opłaty. My idziemy dalej i pytamy co z pozostałymi osobami, które przez lata ją wnosiły? W tej sprawie wystosowaliśmy oficjalne zapytanie do burmistrza Sępólna. Na razie odpowiedzi nie mamy. Pewnie konsultuje się z radczynią.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...