stat4u
Sośno

Podwyżka za śmieci

Robert Środecki, 12 listopad 2020, 09:58
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Rada Gminy w Sośnie postanowiła głębiej niż do tej pory sięgnąć do kieszeni mieszkańców i podnieść stawki opłaty za śmieci. Podwyżka zacznie obowiązywać od grudnia. Mieszkańcy zamiast 23 zł miesięcznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacą 29 zł. Wójt proponował stawkę jeszcze wyższą, ale radni się na nią nie zgodzili.
Podwyżka za śmieci
Gmina Sośno, podobnie jak wiele innych samorządów, ma olbrzymie problemy ze zbilansowaniem systemu śmieciowego. Wpływy z opłat od mieszkańców nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez gminę. Powodem dziury budżetowej są drastyczne podwyżki rozmaitych usług oraz zmieniające się przepisy prawa, do których samorządy muszą się stosować. W gminie Sośno jedynym sposobem zasypania dziury budżetowej jest wprowadzenie natychmiastowych podwyżek. Nie udało się tego dokonać na poprzednich obradach, ponieważ radni nie wyrazili na nie zgody. Ustalenie nowej stawki było najważniejszym punktem w porządku obrad poniedziałkowej sesji. Przed głosowaniem o głos poprosił wójt Leszek Stroiński. 
– Temat gospodarki odpadami komunalnymi jest to temat, który spędza nam sen z oczu, ponieważ wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów przekłada się na stawkę za odpady komunalne. Obserwujemy praktycznie od kwietnia aż do dnia dzisiejszego wzrost masy odpadów na terenie naszej gminy. Koszty drastycznie idą w górę. Wiemy, że środki, które mamy zabezpieczone w tegorocznym budżecie są środkami niewystarczającymi, abyśmy mogli spokojnie ten dział zamknąć. Na komisjach bardzo szeroko omawialiśmy ten temat. Pozostałe gminy borykają się z tym samym problemem i wszyscy zastanawiają się co zrobić, żeby te podwyżki były jak najmniej dokuczliwe dla mieszkańców. Apelowaliśmy do pana premiera o wprowadzenie zmian legislacyjnych, które wpłynęłyby na obniżenie kosztów. Mam na myśli zmianę częstotliwości dowozu. Chcielibyśmy również móc zlecać to zadanie w drodze bezprzetargowej. Zachęcamy również naszych mieszkańców do kompostowania odpadów. Uważam, że oddawanie przez mieszkańców obszarów wiejskich liści lub trawy jest strzałem w kolano. Przez to wzrastają koszty utrzymania systemu. Przedstawiłem na komisjach dane dotyczące wzrostu cen na regionalnych instalacjach po nowym roku. Ponadto RIPOK w Bladowie nie chce przyjmować odpadów segregowanych. Wiem, że jest problem z odbiorem selektywnych frakcji, tj. plastiku i szkła. W jakim kierunku to wszystko idzie, skoro odpady selektywne są droższe od odpadów zmieszanych? Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie. Uważam, że w tej chwili selektywne zbieranie odpadów przestaje być opłacalne. Nie tak to powinno wyglądać – powiedział wójt. 
Nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, którą zaproponował w uchwale wójt, wyniosła 30 zł. Za taką propozycją zagłosowało tylko 3 radnych: Anna Dubieńska, Stanisław Gackowski i Wioletta Pacek. Pozostali byli przeciwni. Radny Witold Steckiewicz zaproponował, aby nowa stawka wynosiła 29 zł dla wszystkich i 26 zł dla osób kompostujących odpady biodegradalne. Za taką propozycją opowiedziało się 11 radnych, Wioletta Pacek była przeciwna, a Anna Dubieńska, Stanisław Gackowski i Dawid Szwajca wstrzymali się od głosu. Tak więc stawkę za odpady komunalne ustalono na poziomie 29 zł. Będzie ona obowiązywała od 1 grudnia. „Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami; wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych. Ustalona dotychczasowa składka w kwocie 23 zł od mieszkańca nie gwarantuje, że system będzie zrównoważony i samofinansujący się” - czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. 
Kolejna z podjętych uchwał dotyczy zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3 zł. To oznacza, że osoby kompostujące zapłacą za śmieci 26 zł miesięcznie. Radni określili również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za miesiąc od jednego mieszkańca w wysokości 60 zł. „Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej ustalonej przez radę gminy”. 
Jaki jest efekt podjętych decyzji? Czteroosobowa rodzina z gminy Sośno za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłaci 116 zł miesięcznie, co daje 1392 zł rocznie. 
Opłata śmieciowa staje się ważnym elementem budżetu domowego. Mieszkańcy pozostałych gmin tworzących powiat również muszą się liczyć z jej podwyższeniem. W innych gminach nowe stawki powinny zacząć obowiązywać po nowym roku.  
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...