stat4u
Kamień

Spotkali się dla jednej uchwały

Robert Środecki, 14 maj 2020, 10:58
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegły wtorek w Kamieniu odbyła się kolejna sesja rady miejskiej. Nie obradowano za pośrednictwem kamer i internetu tylko w tradycyjny sposób. Radni spotkali się z powodu jednej uchwały dotyczącej przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości lokalnym przedsiębiorcom.
Spotkali się dla jednej uchwały

Rada Miejska w Kamieniu obradowała w tradycyjny sposób

 

Czy ktoś bankrutuje?
Władze Kamienia, podobnie jak włodarze pozostałych gmin tworzących powiat, zamierzają dać trochę wytchnienia lokalnym przedsiębiorcom w czasie epidemii. Z tego powodu została przygotowana uchwała w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości. Radni pochylili się nad tym tematem w ubiegły wtorek podczas popołudniowej sesji. Podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja zainicjowana przez radną Natalię Marciniak.
– Oczywiście jestem za podjęciem tej uchwały i bardzo się cieszę, że poruszamy ten temat. Panie burmistrzu, czy rozmawialiście z prezesami i właścicielami firm działających na terenie naszej gminy? Pytam z czystej ciekawości, bo zastanawiam się, jak wygląda ich sytuacja w tym trudnym okresie. Czy są na terenie gminy jakieś firmy, którym grozi bankructwo? – pytała radna.
– Przedsiębiorcy rozmawiają z nami i czekają na tę uchwałę. Są różne sytuacje. Mieliśmy takie zdarzenie, że ktoś złożył wniosek o umorzenie czynszu i podatku. Chodzi o firmę, która w czasie epidemii funkcjonuje lepiej niż dotychczas. Są takie branże, jak spożywcza czy chemiczna, które radzą sobie bardzo dobrze. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie – odpowiedział burmistrz Kamienia Wojciech Głomski.
Rada odracza podatek
Radni z Kamienia jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości. Ten akt prawny jest dedykowany przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu epidemii.
„Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek obrotów gospodarczych z tytułu sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego: za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest to w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego: za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. Warunkiem uzyskania pomocy w formie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika stosownego formularza” - czytamy w uchwale rady miejskiej.
Po głosowaniu jeden z radnych zapytał burmistrza, czy jest możliwe przesunięcie płatności podatku gruntowego dla rolników? – Przesunięcie tak, umorzenie nie – odpowiedział burmistrz.
Skaja chwali burmistrza za zamknięte przedszkola
Podczas dyskusji radny Sebastian Skaja podziękował burmistrzowi za to, że na terenie gminy Kamień przedszkola nadal pozostają zamknięte. – Ja chciałbym przede wszystkim podziękować panu burmistrzowi, że nie otworzył przedszkoli dlatego, że były takie głupie pomysły ze strony różnych ludzi. Bardzo się cieszę, że nasze przedszkola są zamknięte z tego względu, że posyłanie małych dzieci do przedszkola jest niebezpieczne. Ja pracuję w przedszkolu i wiem, jak dzieci funkcjonują. Wiem, że 4-letniego dziecka nie da się upilnować, tak aby nie chodziło bawić się do kolegów i koleżanek. Są jakieś wytyczne mówiące o tym, jakie zabawki mogą być, a jakie nie. Do tego dochodzą jeszcze te odstępy od siebie. To jest po prostu dramat. To będzie niesprawiedliwe, gdy zaczniemy dzielić rodziców i decydować, czyje dzieci mogą iść do przedszkola, a czyje nie. Super, ekstra, że udało się ustalić, że jeszcze nie teraz zostaną otwarte przedszkola – powiedział radny. Głosy dotyczące ewentualnego terminu otwarcia przedszkoli są podzielone. Wielu rodziców chce, żeby odbyło się to jak najszybciej, w związku z tym, że pracują i nie mają z kim zostawić swoich pociech. Są również tacy, którzy pomimo otwarcia placówek nie zamierzają puszczać tam dzieci w obawie o ich bezpieczeństwo.
Kolejna sesja online
– Jeżeli za 3 tygodnie nie będziemy mogli odbyć normalnej sesji, to apeluję, żebyśmy spróbowali zrobić to online. Zaczynamy być bardzo daleko w tyle w porównaniu do innych gmin. Inne gminy radzą sobie, organizują komisje i sesje zdalne – apelował radny Sebastian Skaja.
– Zastanawialiśmy się nad tym, ale obostrzenia są łagodzone, dlatego zrobiliśmy normalną sesję – odpowiedział Kazimierz Warylak, przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu. Przygotowanie sesji zdalnej nie jest wielkim wyzwaniem. Udowadniają to informatycy z pozostałych gmin i powiatu, którzy bez trudu podołali temu zadaniu.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...