stat4u
Gmina Sępólno

Ustawodawca segreguje ludzi

Robert Środecki, 23 kwiecień 2020, 10:32
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wzbudza mnóstwo uzasadnionych kontrowersji. Ustawodawca zwalnia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli budynków jednorodzinnych posiadających kompostowniki. Na taką ulgę nie mogą liczyć mieszkańcy budynków wielorodzinnych. – To segregacja i dyskryminacja ludzi. Dlaczego jesteśmy traktowani w taki sposób? – pyta zdenerwowana mieszkanka budynku wielorodzinnego w jednym z sołectw gminy Sępólno.
Ustawodawca segreguje ludzi

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych są poszkodowani

Ustawodawca segreguje ludzi

– Mam kompostowniki, ale nie mogę skorzystać z ulgi – mówi mieszkanka Kawli

W gminie Sępólno od kwietnia obowiązuje nowa stawka opłaty za śmieci. Mieszkańcy płacą 22 zł miesięcznie. Jeżeli posiadają kompostownik, mogą skorzystać z ulgi wynoszącej 2 zł. Pan Andrzej na początku marca złożył deklarację śmieciową. Oświadczył w niej, że posiada kompostownik, na który trafiają odpady biodegradowalne. Był przekonany, że przysługuje mu ulga.
– Na początku kwietnia zapłaciłem za śmieci za 4-osobową rodzinę 80 zł. Po kilku dniach otrzymałem informację, że muszę dopłacić jeszcze 8 zł, ponieważ ulga za kompostownik mi nie przysługuje. Zapłaciłem, ale zażądałem wyjaśnień – mówi nasz Czytelnik.
Okazało się, że nasz rozmówca jako mieszkaniec budynku wielorodzinnego (blok popegeerowski) pomimo tego, że kompostuje odpady, nie może liczyć na zniżkę. „W związku ze złożoną nową deklaracją uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Przedmiotowa uchwała została podjęta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która mówi, że rada gminy w drodze uchwały zwalnia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi odpady w kompostowniku przydomowym. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz to, że zamieszkuje pan w budynku wielorodzinnym przedmiotowa ulga panu nie przysługuje” - czytamy w wyjaśnieniu burmistrza.
– Nie chodzi mi o te dwa złote. Chodzi o dyskryminowanie ludzi. Gorzej traktowani są wszyscy mieszkańcy osiedli popegeerowskich, których jest mnóstwo. Wielu z nas z należytą starannością kompostuje odpady. Dbamy o otoczenie naszych mieszkań. Proszę zobaczyć jak u nas wygląda – mówi mieszkanka osiedla w Kawlach. Przekonaliśmy się, że mieszkańcy sumiennie kompostują odpady komunalne i dbają o tereny przydomowe. Pomimo wzorowej postawy, nie mogą liczyć na ulgę. Już kilka miesięcy temu ten poważny problem publicznie podniósł radny Bogdan Januszewski z Małej Cerkwicy, który oświadczył, że nowa ustawa segreguje ludzi na lepszych i gorszych. Wyraz swojemu niezadowoleniu dał w głosowaniu nad ceną śmieci.
Niestety, samorządy lokalne mają związane ręce. W tym przypadku za błędy i nierówne traktowanie odpowiada ustawodawca. Ustawa zawiera konkretne paragrafy wymuszające na samorządach dzielenie ludzi na lepszych i gorszych.
– To nie jest segregacja śmieci, tylko ludzi – mówił kilka miesięcy temu radny Bogdan Januszewski. Nie sposób odmówić mu racji.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...