stat4u
Sępólno

Wybory w sołectwie Sępólno

Robert Lida, 21 marzec 2019, 10:01
Średnia: 0.0 (0 głosów)
O funkcję przewodniczącego zarządu osiedla numer 1 ubiegało się aż trzech kandydatów. Z tej potyczki zwycięsko wyszła dotychczasowa przewodnicząca Mariola Mosiądz-Śmigiel.
Wybory w sołectwie Sępólno

Mieszkańcy osiedla licznie przybyli na wyborcze zebranie

Wybory w sołectwie Sępólno

Mariola Mosiądz-Śmigiel - 65 głosów

Samorząd Mieszkańców numer 1 obejmuje część miasta leżącą na zachód od Sępolenki. Według aktualnego spisu wyborców na jego terenie mieszka 3.607 osób uprawnionych do głosowania. Samorząd mieszkańców w gminie Sępólno jest traktowany jak sołectwo, czyli jednostka pomocnicza gminy. Z tego tytułu posiada pewne uprawnienia, na przykład możliwość opiniowania uchwał majątkowych samorządu gminy. Dysponuje również własny i to niemałym funduszem „sołeckim”.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządu Mieszkańców numer 1 odbyło się w ubiegły wtorek w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 1. Długa kolejka chętnych do wpisania się na listę obecności upoważniającą do udziału w głosowaniach świadczyła, że mamy do czynienia z wyborczą mobilizacją. Wystarczyło spojrzeć na to, jak mieszkańcy usiedli i już było wiadomo, że podzielili się na trzy obozy. Nie myliliśmy się. Do wyborów na przewodniczącego Zarządu Osiedla zgłoszono trzech kandydatów: Jacka Cyrę – funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP, 80-letniego Edwarda Maziarza – powszechnie znanego samorządowca wielu kadencji oraz działacza lewicowego, Mariolę Mosiądz-Śmigiel – dotychczasową przewodniczącą – znaną z bezkompromisowych i ostrych wypowiedzi radną obecnej kadencji, a na co dzień dyrektora ZGK w Okonku. W głosowaniu wzięło udział 119 mieszkańców. Mariola Mosiądz-Śmigiel otrzymała 65 głosów, Jacek Cyra 29, a Edward Maziarz 25. Oprócz przewodniczącego Zarząd Osiedla tworzy jeszcze 7 członków. Spośród 9 kandydatów do zarządu wybrano: Jacka Cyrę, Justynę Daniel, Kacpra Gładycha, Marcina Gulkę, Katarzynę Kolasę, Alicję Kapłon i Benedykta Kluczkę.
Ustępujący zarząd po złożeniu sprawozdań merytorycznego i finansowego uzyskał absolutorium. W ciągu czteroletniej kadencji samorząd osiedla dysponował kwotą ponad 100.000 złotych. W 2015 roku jego budżet wynosił 28.231 zł, w 2016 roku 28.610 zł, w 2017 - 29.232 zł i w 2018 - 36.868 zł. Środki te przeznaczano na drobne inwestycje oraz na tak zwaną integrację mieszkańców. Z tych pieniędzy utrzymywane są place zabaw znajdujące się na osiedlu. Wykonano również remont schodów między ulicą Polną i Wodną. W 2017 roku sporą część budżetu przekazano na usuwanie skutków nawałnicy. W ubiegłym roku 25.000 złotych stanowiło udział w budowie Otwartych Stref Aktywności, czyli miejsc rekreacji mieszkańców. Od kilku lat zarządy obu sępoleńskich osiedli wspólnie organizują piknik rodzinny pod nazwą „Rzeka łączy, nie dzieli”. Zarząd organizuje również wyjazdy do placówek kultury oraz wycieczki krajoznawcze. Od 2 marca 2015 roku do 12 marca 2019 roku Zarząd Osiedla odbył 56 posiedzeń.
Jak zwykle podczas tego typu zebrań mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i problemy. Było to o tyle łatwe, że przed sobą mieli najważniejsze osoby w gminie i powiecie: starostę, prowadzącego zebranie burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie, dyrektora ZGK, dyrektora ZTiU. Mieszkańcy pytali głównie o budowę infrastruktury: kanalizacji, lamp oświetleniowych czy chociażby o uliczne kosze na śmieci.  

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...